Albumiin kogutud uriinis, albumiini ja kreatiniini suhe (dU-Alb, U-Alb/Crea)

Näidustus:

Väikeste albumiini koguste (mikroalbuminuuria) määramine uriinis võimaldab avastada algavat nefropaatiat ja hinnata kardiovaskulaarset riski. Kasutatakse diabeetikutel ja hüpertoonikutel sõeluuringuna.

Uuritav materjal: Esimene hommikune või kogutud uriin. Esimesest hommikusest uriinist määratakse albumiini ja kreatiniini suhe.

Analüüsimeetod: Turbidimeetria

Referentsväärtused vt tabelist

Tõlgendus:

Mikroalbuminuuria diagnoosimiseks peavad 3 – 6 kuu jooksul teostatud 3-st analüüsist vähemalt kaks olema positiivsed.

Segavad tegurid:

  • Uroinfektsioon
  • Füüsiline koormus
  • Hüpertensioon
  • Palavikuga haigus
  • Lühiaegne hüperglükeemia