Vastutustundlik tarneahel

Tarnija käitumisjuhend

Tarnijatel ja teenusepakkujatel on oluline roll meie tegevuses ja kvaliteetsete ning lisaväärtusega teenuste pakkumises meie patsientidele ja klientidele. Seega eeldame, et meie tarnijad ja alltöövõtjad järgivad kõrgeid käitumisnorme seoses ühiskondlike ja keskkonnateemade, ärieetika ja aususega.

SYNLABi poolt kasutusele võetud tarnija käitumisjuhend annab meie tarnijatele ja SYNLABi nimel töötavatele kolmandatele isikutele selged suunised. Me eeldame, et meie partnerid järgivad käesoleva tarnija käitumisjuhendi põhimõtteid ja edastavad need oma lepingupartneritele oma tarneahelates.

Tarnija tegevusjuhendPDF | EST
Lae alla

 

Tarnijate kaebuste menetluskord

Julgustame teid teavitama meid tarnija kaebuste menetluskorra teavitussüsteemi kaudu kartustest, mis teil võivad olla seoses mõne teemaga, mis ei tarvitse olla kooskõlas SYNLABI tarnija käitumisjuhendiga või kui te kahtlustate kohaldatavate seaduste ja määruste rikkumist.

SYNLAB pühendub kättemaksuvastasele poliitikale. Seega ei pea teie ega kolmandad isikud, kellele on tagatud kaitse kohaldatavate seaduste poolt, kartma diskrimineerivaid või distsiplinaarseid negatiivseid tagajärgi seoses aruande esitamisega, küsimuste tõstatamisega või kahtluste ja mure väljendamisega.

Kolmanda osapoole väljaütlemise poliitika eesmärgiks on julgustada ja võimaldada äripartneritel ja nende töötajatel ning samuti teistel kolmandatel osapooltel teatada Saksamaa tarneahela nõuetekohase hoolsuse seaduse (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz) toimunud või arvatavatest rikkumistest ning SYNLABi tarnija käitumiskoodeksi rikkumistest.

Loe lähemalt