Tellimuse tegemine

• Analüüside tellimuse aluseks on paberkandjal saatekiri või elektrooniline tellimus.
• Tellimuse korrektse vormistamise eest vastutab tellija.

1. Paberkandjal tellimine

Paberkandjal saatekiri tuleb täita loetavalt.

Saatekirjal peavad olema järgmised andmed:

  • patsienti identifitseerivad andmed: kodeering või patsiendi nimi, sugu, sünniaeg või isikukood
  • tellija andmed – raviasutus, raviarst, kontakttelefon
  • tähistatud analüüsid, mida soovitakse tellida
  • proovimaterjal
  • proovimaterjali võtmise kuupäev ja kellaaeg
  • täiendav kliiniline info, kui see on oluline (nt diagnoos, kasutatavad ravimid)

2. Elektrooniline tellimus

  • Laborianalüüside elektroonilise tellimise võimalus on programmide Perearst2, Liisa, Ester’i ja Watson´i klientidel.
  • Nende võimaluste kasutamiseks võtke ühendust kliendihalduritega.

3. Cito! analüüside tellimine (s.h. cito! korras tellitavate analüüside nimekiri)

4. Millal ei ole laboril võimalik tellimust täita