Tellimuse tegemine

• Analüüside tellimuse aluseks on paberkandjal saatekiri või elektrooniline tellimus.
• Tellimuse korrektse vormistamise eest vastutab tellija.

1. Paberkandjal tellimine

Paberkandjal saatekiri tuleb täita loetavalt.

Saatekirjal peavad olema täidetud kõik etteantud väljad:

  • patsienti identifitseerivad andmed: kodeering või patsiendi nimi, sugu, sünniaeg või isikukood
  • tellija andmed – raviasutus, raviarst, kontakttelefon
  • tähistatud analüüsid, mida soovitakse tellida
  • proovimaterjal
  • proovimaterjali võtmise kuupäev ja kellaaeg
  • täiendav kliiniline info, kui see on oluline (nt diagnoos, kasutatavad ravimid mikrobioloogiliste uuringute korral)

2. Elektrooniline tellimus

  • Laborianalüüside elektroonilise tellimise võimalus on Perearst2, Perearst3, LIISA, ESTER, Watson ja eKliinik programmide kasutajatel.
  • Nende võimaluste kasutamiseks võtke ühendust oma kliendihalduriga.

3. Cito! analüüside tellimine (s.h. cito! korras tellitavate analüüside nimekiri)

4. Kriteeriumid proovide vastuvõtmiseks ja tagasilükkamiseks