Tsüklilise tsitrulleeritud peptiidi vastane IgG (S-CCP IgG )

Tsüklilise tsitrulliinitud peptiidi vastaseid antikehi produtseeritakse lokaal¬selt reumatoidartriiti (RA) põdevate patsientide põletikulises sünooviumis.

Näidustus:

  • RA diagnostika koos muude laboratoorsete ja kliiniliste uuringutega
  • Varase RA diagnoosimine, eriti juhtudel kui kaebused ja kliiniline pilt ei täida RA diagnostilisi kriteeriume
  • Haiguse algfaasis agressiivsema ravi vajaduse hindamine

Analüüsimeetod: Fluorestsents-immuunmeetod (FIA)

Referentsväärtused vt tabelist

Tõlgendus: Reumatoidartriidi suhtes on CCP-vastaste antikehade sensitiivsus 77,4% ning spetsiifilisus 98,8%. CCP-vastaste antikehade esinemine varase ja väljakuju¬nenud RA puhul peegeldab erosiivsemat haiguse vormi. Kõrgemad väärtused ennustavad halvemat prognoosi ja selle kaudu agressiivsema ravi vajadust.