Arstile

SYNLAB Eesti OÜ on Eesti suurim erakapitalil põhinev ligi 20-aastase kogemusega meditsiinilabor. Ettevõtte põhitegevuseks on laboriteenuse pakkumine oma klientidele – perearstidele, ambulatoorse- ja statsionaarse eriarstiabi osutajatele, töötervishoiukeskustele, erinevatele riiklikele institutsioonidele ja eraisikutele. Laboriteenus hõlmab proovimaterjalide kogumist ja transporti, laboratoorsete analüüside teostamist, vastuste valideerimist ning edastamist teenuse tellijatele, vajadusel laborispetsialistide konsultatsioone, klientide informeerimist töö paremaks korraldamiseks ning uuenduste juurutamist.

SYNLAB Eesti missiooniks on pakkuda inimestele tervisliku seisundi hindamiseks usaldusväärseid ja kliendisõbralikke meditsiinidiagnostika lahendusi.

Visioon aastaks 2020: SYNLAB Eesti on hästi võrgustunud ja Põhja-Euroopas juhtiv laia valikut meditsiinidiagnostika lahendusi pakkuv koostööpartner. Seame kõrgeimad standardid kliendirahulolule ja töötajate heaolule.

Ettevõttes töötab ca 200 inimest – Tallinna ja Tartu kesklaboris ning harulaborites, lisaks verevõtupunktides üle Eesti. Arendusosakond tegeleb innovaatiliste toodete ja teenuste väljatöötamise ning juurutamisega. Tugiteenused, nagu klienditeenindus, logistika ja infotehnoloogiline arendus on suunatud eelkõige põhitegevuse – laborianalüüside teostamise – toetamiseks ning klientide asjakohaseks teenindamiseks.

Aastas tehakse meie laborites ca 6 miljonit laborianalüüsi. Iga päev käsitletakse ligi 10 000 erinevat proovimaterjali. Laborianalüüside loetelus on üle 200 eri nimetust kohapeal teostatavat kliinilises rutiinpraktikas vajaminevat analüüsi. Kuid erinevate partnerlaborite abil on klientidele kättesaadavad praktiliselt kõik ka vägagi spetsiifilised ja harva tellitavad laboriuuringud kõikidest tänapäeval teadaolevatest laborimeditsiini valdkondadest.

SYNLAB Eesti teenuseid regulaarselt kasutavatel juriidilistel isikutel on võimalik sõlmida laboriteenuse ja kaasnevate lisateenuste osutamiseks teenuseleping. Eritingimuste (hinnasoodustus, lisateenused) sõlmimise osas palume võtta ühendust vastutava kliendihalduriga või klienditeenindusega.

SYNLAB Eesti klientidel, kes kasutavad oma igapäevatöös Perearst2, Perearst3, LIISA, Ester, Watson või eKliinik programme, on võimalik laborianalüüse tellida ja vastuseid vaadata elektrooniliselt. Kõigil laboriteenuse kasutajatel on võimalik vastuseid vaadata ka  kodulehekülje kaudu.

Akrediteeritud meditsiinilaborina järgib ettevõte ISO standardi 15189 “Meditsiinilaborid. Kvaliteedi ja kompetentsi erinõuded” nõudeid ning lähtub oma tegevuse korraldamisel Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.