Millal ei ole laboril võimalik tellimust täita

Laboril ei ole võimalik analüüse teostada, kui laborisse saadetud proovimaterjal või saatekiri ei vasta kokkulepitud nõuetele. Labor teavitab klienti analüüsi mitteteostamisest ja keeldumise põhjusest. Kõik probleemid lahendatakse koostöös tellijaga esimesel võimalusel.

Laboril ei ole võimalik tellimust täita, kui:

 • Saatekiri või elektrooniline tellimus puudub.
 • Saatekiri on puudulikult täidetud (nt puuduvad patsiendi andmed, analüüsi tellinud asutuse nimi või muud olulised tähistused).
 • Patsient on vastavalt juhendile proovivõtuks ette valmistamata ja see mõjutab analüüsitulemust (nt patsient on enne vereproovi andmist söönud).
 • Rikutud on proovimaterjali võtmise reegleid.
 • Eiratud on proovimaterjali säilitamise ja transportimise nõudeid (vale temperatuur, pakendamine või lubatud säilivusaja ületamine).
 • Proovimaterjal puudub.
 • Proovinõu on markeerimata.
 • Markeering proovinõul ja saatekirjal/elektroonilisel tellimusel ei lähe kokku.
 • Proovimaterjal on võetud valesse proovinõusse (nt molekulaardiagnostiline proov on saadetud mikrobioloogilises transportsöötmes).
 • Uuringuks on saadetud vale proovimaterjal (nt röga uuringuks on saadetud sülg).
 • Proovimaterjali kogus ei ole uuringu teostamiseks piisav.
 • Proovimaterjal ei sobi analüüsimiseks (nt kui proovimaterjal on hemolüütiline, lipeemiline või kontamineerunud).