Kriteeriumid proovide vastuvõtmiseks ja tagasilükkamiseks

Laboris on võimalik täita tellimused, mis vastavad labori poolt kehtestatud proovivõtmise ja tellimuse tegemise nõuetele.

Juhised proovimaterjalide võtmiseks ja tellimuse tegemiseks on laboriteatmikus.

Labor võib tellimust mitte täita kui labori poolt kehtestatud nõuded proovivõtmiseks ja tellimuse tegemiseks ei ole täidetatud (mittevastavus). Need võivad olla:

  • Saatekiri või elektrooniline tellimus puudub.
  • Proovimaterjal puudub.
  • Proovinõu on markeerimata.
  • Võetud on proovimaterjal valesse/aegunud proovinõusse või vale materjal.
  • Proovimaterjal ei sobi analüüsimiseks (nt kui proovimaterjal on hemolüütiline, lipeemiline või kontamineerunud).
  • Proovimaterjali kogus ei ole uuringu teostamiseks piisav.
  • Saatekiri on puudulikult täidetud (nt puuduvad patsiendi andmed, analüüsi tellinud asutuse nimi või muud olulised tähistused).
  • Markeering proovinõul ja saatekirjal/elektroonilisel tellimusel ei lähe kokku.
  • Kui proovi säilitamisel/transportimisel on rikutud proovi omadusi ja proov ei kõlba analüüsiks (sulanud, aegunud, lekkinud materjal jms).

Labor fikseerib probleemi, sõltuvalt mittevastavuse olemusest võetakse kliendiga ühendust ja lepitakse kokku tellimuse käsitlus. Sõltuvalt mittevastavuse olemusest lisatakse tellimusele/vastusele kommentaar.