Mitokondrivastane IgG (S-AMA IgG)

Mitokondrite vastased autoantikehad on suunatud mitokondriaalsete antigeenide M1-M9 vastu erinevate autoimmuunsete haiguste korral. Oluline diagnostiline tähendus on AMA M2 alatüübi vastastel autoantikehadel, mis on positiivsed ca 96% primaarse biliaarse tsirroosiga (PBC) patsientidest. AMA M2 antigeeniks on mitokondrite sisemisel membraanil paiknev 2-oksühapete pürvaat-dehüdrogenaasi kompleks, mille vastased IgG ja harvem IgM antikehad on leitavad PBC-ga patsientidel seerumis.

Näidustus: Primaarne biliaarne tsirroos >95%

Analüüsimeetod: kaudne immuunofluorestsentmeetod (IIF), antigeenseks substraadiks roti neer, magu, maks ja HEp-2 rakud

Referentsväärtused vt tabelist

Tõlgendus:

AMA IgG on positiivne ca 95% primaarse biliaarse tsirroosi haigetel ja ülejäänud 5%-l AMA negatiivsetest haigetest on 2,5%-l ANA positiivne. ANA spetsiifiline muster IIF meetodil võib olla nuclear dots (sp100 antigeen), nuclear membrane (gp210) või tsentromeerivastane autoantikeha muster. S-AMA IgG on väga spetsiifiline primaarsele biliaarsele tsirroosile, kuid harva võib leida neid  autoantikehi ka süsteemse skleroosi difuusse vormi, CREST sündroomi, erütematoosse luupuse jt autoimmuunhaiguste korral. AMA leiu korral on soovitav teha täpsustav uuring nt. maksahaiguste paneeluuring immuunoblot meetodil. AMA-M9 IgG võib olla positiivne PBC varases staadiumis, kui AMA M2 antikehad veel ei avaldu. Mitokondriaalsed autoantikehad võivad eelneda PBC kliinilisele avaldumisele ca 10-20 aastat. AMA 9 alatüübi seoseid haigustega iseloomustab juuresolev tabel.

AMA alatüüp Seos haigusega Esinemissagedus
S-AMA-M2, antigeen
püruvaat- dehüdrogenaas
Primaarne biliaarne tsirroos

Teised kroonilised maksahaigused

Süsteemne skleroos

96%

30%

7-25%

S-AMA-M1 Süüfilis, aktiivne

SLE

Süsteemne skleroos, Sjögreni sündroom, Sharp sündroom, reumatoidartriit

100%

50%

5-15%

S-AMA-M3 Pseudoluupuse sündroom 100%
S-AMA-M4 antigeen sulfit- oksüdaas PBC 55%
S-AMA-M5 Erinevad süsteemsed sidekoehaigused harva
S-AMA-M6 Hepatiit (Iproniazid-indutseeritud) 100%
S-AMA-M7 Äge müokardiit, kardiomüopaatiad 30-60%
S-AMA-M8 PBC 55%
S-AMA-M9 antigeen glükogeen- fosforülaas PBC, positiivne haiguse varases staadiumis Autoimmuunsed jt
hepatiidid
37-82%

3-10%