Proovinõu markeerimine

Juhendi väljatrükkimiseks leiad siit.

 

 • Proovinõu markeerimise eest vastutab proovimaterjali võtja. Laboril ei ole õigust markeeringut muuta.
 • Markeering proovinõul ja saatekirjal/tellimusel peavad olema üheselt kokkuviidavad.
 • Kui proovimaterjal eraldatakse originaal-proovinõust teise proovinõusse, on vajalik teine proovinõu märgistada sama markeeringuga.
 • Proovinõu markeerida patsiendi juures ribakoodi kleebisega või veekindla markeriga:
  • patsiendi andmed kirjutada alati proovinõu seinale (kleebisele), mitte kaanele või korgile;
  • ribakood kleepida proovinõule vertikaalselt ülevalt alla alates etiketi ülemisest servast, otse ja siledalt (Joonis 1)

 

Joonis 1

 • Katsutile kleepida korraga 1 ribakood.
 • Ribakoodi ülemisse ja alumisse serva ei tohi käsitsi markeeringut lisada. (Joonis 2, a) Vajadusel kirjutada küljele. (Joonis 2, b)

    Joonis 2, a)                Joonis 2, b)

 

 • Immunohematoloogiliste uuringute puhul peab vereproovi katsuti olema märgistatud järgmiste andmetega (Joonis 3):
  1) patsiendi ees- ja perekonnanimi;
  2) patsiendi identifitseerimisnumber, isikukood või sünniaeg.
  NB! Sama info peab kaasnema elektroonilise tellimusega.

 Joonis 3

 

 • Cito! kleeps panna etiketivabale pinnale. Ei tohi panna korgile ega ribakoodi peale. (Joonis 4)

Joonis 4

 • Kui mitu ribakoodi lisada katsutile, peab üks kood olema korrektselt kleebitud ja teine laborile hästi nähtav (Joonis 5).

Joonis 5