Proovinõu markeerimine

  • Proovinõu markeerida viivitamatult patsiendi juures ribakoodi kleebisega või veekindla markeriga:
    • patsiendi andmed kirjutada alati proovinõu seinale, mitte kaanele
    • ribakood kleepida proovinõule vertikaalselt ülevalt alla võimalikult otse ja siledalt (joonis 1)
  • Markeerimise eest vastutab proovimaterjali võtja. Laboril ei ole õigust markeeringut muuta
  • Markeering proovinõul ja saatekirjal peavad olema üheselt kokkuviidavad.
  • Kui proovimaterjal eraldatakse originaal-proovinõust teise proovinõusse, on vajalik teine proovinõu samuti markeerida.

Joonis 1

barcode