Platsentaarne kasvufaktor (S-PlGF)

PlGF on proangiogeenne faktor ja kuulub VEGF (vaskulaarsed endoteeli kasvufaktorid) perekonda. PlGF aitab platsenta (detsiiduas) veresoonte endoteeli rakkudel paljuneda ja elus püsida. Sellega tagab veresoonte läbilaskvuse ehk permeaabluse. Raseduse jooksul toodab platsenta suures koguses PlGF-i, mis ühineb veresoonte endoteeli pinnal oleva retseptoriga (Flt-1).

Näidustus:

  • Preeklampsia sõeluuring
  • Võimaldab eristada preeklampsiat muudest vererõhuhaigustest (krooniline või gestatsiooni hüpertensioon)
  • Preeklampsia raskusastme (varane, keskmine, hiline) diferentsiaaldiagnostika
  • Soovitav määrata koos teiste preeklampsia markeritega (PAPP-A, sFlt-1)
  • I trimestri kromosoomsete väärarengute riskihinnangus kombineerides seda PAPP-A ja vaba βhCG-ga.

Analüüsimeetod: Immunofluorestsentsanalüüs (FIA)

Referentsväärtus: PlGF-i tulemusi võrreldakse vastava rasedusnädala mediaaniga ja arvutatakse riski tõenäosus.

Tõlgendus:

Patoloogiata raseduse korral kasvab PlGF sisaldus ema veres progresseeruvalt alates 12. rasedusnädalast ja saavutab maksimumi 29.-32. nädalal. Seejärel sisaldus langeb kuni raseduse lõpuni. Neil rasedatel, kellel raseduse lõpus areneb välja preeklampsia on PlGF sisaldus märgatavalt keskmisest madalam.

Määrates PlGF-i lisaks vererõhu mõõtmisele ja uriinist valgu määramisele on pre-eklampsiat võimalik ette ennustada juba enne 16 rasedusnädalat.

Preeklampsia markerid ema veres lisavad täpsust ja tundlikkust preeklampsia ennustamiseks ja varaseks avastamiseks ning võimaldavad hinnata riske hilisemate tüsistuste tekkeks.

PlGF-i lisamine I trimestri kromosoomhaiguste sõeluuringu koosseisu vähendab 46% selle testi valepositiivsust.