C-reaktiivne valk (S-CRP)

C-reaktiivne valk on maksas sünteesitav nn ägeda faasi valk. Tervetel isikutel esineb seerumis väga madalas kontsentratsioonis. CRP sisaldus veres suureneb põletikulise protsessi korral väga kiiresti (6 – 8 tunniga) ning tõus võib olla isegi 1000 x üle algväärtuse. Põhjuse taandumisel väheneb ka CRP sisaldus veres kiiresti.

CRP roll põletikuprotsessis on seondumine bakterite rakumembraaniga opsonisatsiooniprotsessi kaudu, osalemine komplemendi kaskaadi ja T-lümfotsüütide aktiveerimises.

Näidustus:

  • Kahtlus bakteriaalsele põletikule ja raviefekti jälgimine bakteriaalsete infektsioonide korral
  • Bakteriaalsete ja viiruslike põletikuliste seisundite diferentsiaaldiagnostika
  • Kardiovaskulaarse riski hindamine

Analüüsimeetod: Turbidimeetria

Referentsväärtused vt tabelist

Kardiovaskulaarse riski hindamine (The American Heart Association and US Centers for Disease Control and Prevention):

CRP mg/L  Risk
<1 Madal
1-3 Mõõdukas
>3 Kõrge
>5 Välistada põletikuline haigus, vajadusel korrata 2 või enama nädala pärast

Tõlgendus:

CRP kõrged väärtused:

CRP kontsentratsioon on oluliselt suurenenud bakteriaalse infektsiooni korral ja muutumatu või ainult veidi suurenenud viirusinfektsioonide korral. CRP väärtused on korrelatsioonis põletikulise protsessi aktiivsusega ja vähenevad kiiresti haiguse taandumisel.

CRP kontsentratsioon võib suureneda ka haiguste korral, millega kaasneb rakkude lagunemine, koe nekroos: pahaloomulised kasvajad, kroonilised põletikud, operatsioon, trauma (tüsistumata kulu korral 1 – 3 päeva), operatsioonijärgselt jm.

Kardiovaskulaarse riski hindamiseks hinnata CRP tulemusi kombinatsioonis seerumi lipiididega.

CRP ei sobi kardiovaskulaarse riski hindamiseks ägedate ja krooniliste põletike (nt artriidid) puhul.