Tarvikute utiliseerimine

Torkevigastuste vähendamine

Alates 2013. aasta maist rakendus EU direktiiv 2010/32/EL, mille eesmärgiks on vältida tervishoiusektoris toimuvaid teravate instrumentide (s.h. verevõtu nõeltega) torkevigastusi. Nimetatud direktiivi valguses ning kasutaja turvalisuse huvides tagab synlab Eesti OÜ oma klientidele ühekordsete turvaliste verevõtuvahendite kättesaadavuse. 

Alljärgnevalt leiate antud verevõtuvahendite kasutamist tutvustavaid materjale.

Turvaliste verevõtuvahendite kasutamine (PDF)

 

Jäätmekäitlus

Uute ühekordsete nõelahoidjate kasutuselevõtu tulemusena on lisaks turvalisemale verevõtule oodata ka tekkivate jäätmete koguse kasvu. Jäätmete kogumisel ja transportimisel aitab Teid meie jäätmekäitluspartner Epler & Lorenz. Nende kontaktandmed on järgmised:

AS Epler & Lorenz
Tel. 7 421 398
www.epler-lorenz.ee 
Email: epler-lorenz@epler-lorenz.ee