Kreatiniin (S-Crea), hinnanguline glomerulaarfiltratsiooni kiirus (eGFR(Crea, CKD-EPI))

Kreatiniin moodustub lihaskoes lihaskontraktsiooni metaboolse protsessi käigus kreatiinist ning eritub organismist peamiselt neerude kaudu. Tekkiva kreatiniini hulk on suhteliselt stabiilne ja otseselt seotud lihasmassiga.

Kreatiniini tulemuse alusel arvutatakse > 18 aastastel isikutel hinnanguline glomerulaarfiltratsioon (ingl k estimated Glomerular Filtration Rate eGFR), mis väljendatakse mL/min/1,73 m2 standardkehapindala kohta CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration) valemi järgi.

Valem arvestavab seerumi/plasma kreatiniini, patsiendi vanust ja sugu. eGFR arvutus teostatakse automaatselt koos seerumi/plasma kreatiniiniga.

Kuna rassi kohta ei ole elektroonilises andmevahetuses infot, siis seda ei arvestata. Automaatne arvutus kehtib valgele ja kollasele rassile. Mustast rassist isiku puhul palume pöörduda labori poole.

Näidustus:

  • Sobib väikese bioloogilise variatsiooni tõttu juba diagnoositud neeruhaiguse puhul neerufunktsiooni dünaamiliseks jälgimiseks
  • Ei sobi üksiku mõõtmisena sõeluuringuks. Selleks otstarbeks on kasutatav ainult koos arvestusliku glomerulaarfiltratsiooniga
  • Neerufunktsiooni sõeluuringuks lastel on eelistatud analüüs tsüstatiin C

Analüüsimeetod: Fotomeetria

Tõlgendus:

Kreatiniini kõrged väärtused:

  • Glomerulaarfiltratsiooni vähenemine
  • Suur lihasmass
  • Tugev füüsiline koormus
  • Liha söömine kuni 7 h enne verevõttu võib väärtust ~10% võrra mõjutada

Kreatiniini madalad väärtused:

  • Nälgimine
  • Lihasatroofia, väike lihasmass

Kreatiniini ja eGFRi referentsväärtused vt tabelist 

eGFR (Crea, CKD-EPI) tulemuste tõlgendamine

eGFR vahemik                          Tõlgendus

≥90 ml/min/1,73 m2                 Normaalne GFR
60–89 ml/min/1,73 m2            Kergelt vähenenud GFR
30–59 ml/min/1,73 m2            Mõõdukalt vähenenud GFR
15–29 ml/min/1,73 m2             Ulatuslikult vähenenud GFR
<15 ml/min/1,73 m2                  Neerupuudulikkus