Kreatiniin (S-Crea), hinnanguline glomerulaarfiltratsiooni kiirus (eGFR(Crea, CKD-EPI))

Kreatiniin moodustub lihaskoes lihaskontraktsiooni metaboolse protsessi käigus kreatiinist ning eritub organismist peamiselt neerude kaudu. Tekkiva kreatiniini hulk on suhteliselt stabiilne ja otseselt seotud lihasmassiga.

Kreatiniini tulemuse alusel arvutatakse > 18 aastastel isikutel hinnanguline glomerulaarfiltratsioon (ingl k estimated Glomerular Filtration Rate eGFR), mis väljendatakse mL/min/1,73 m2 standardkehapindala kohta CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration) valemi järgi.

Valem arvestavab seerumi / plasma kreatiniini, patsiendi vanust ja sugu.

Kuna rassi kohta ei ole elektroonilises andmevahetuses infot, siis seda ei arvestata. Automaatne arvutus kehtib valgele ja kollasele rassile. Mustast rassist isiku puhul palume pöörduda labori poole.

 

Näidustus:

  • Sobib väikese bioloogilise variatsiooni tõttu juba diagnoositud neeruhaiguse puhul neerufunktsiooni dünaamiliseks jälgimiseks
  • Ei sobi üksiku mõõtmisena sõeluuringuks. Selleks otstarbeks on kasutatav ainult koos arvestusliku glomerulaarfiltratsiooniga
  • Neerufunktsiooni sõeluuringuks lastel on eelistatud analüüs tsüstatiin C

Analüüsimeetod: Fotomeetria

Referentsväärtused:

Kreatiniin

<2 a 21 – 36 µmol/L
3 – 4 a 27 – 42 µmol/L
5 – 8 a 28 – 52 µmol/L
9 – 10 a 34 – 65 µmol/L
11 – 14 a 50 – 77 µmol/L
>15 a N 45 – 84 µmol/L
>15 a M 59 – 104 µmol/L

 

Tõlgendus:

Kreatiniini kõrged väärtused:

  • Glomerulaarfiltratsiooni vähenemine
  • Suur lihasmass
  • Tugev füüsiline koormus
  • Liha söömine kuni 7 h enne verevõttu võib väärtust ~10% võrra mõjutada

Kreatiniini madalad väärtused:

  • Nälgimine
  • Lihasatroofia, väike lihasmass

 

eGFR arvutus teostatakse automaatselt koos seerumi / plasma kreatiniiniga.

eGFR (Crea, CKD-EPI) tulemuste tõlgendamine:

Referentsväärtus: >18 a  ≥90 ml/min/1,73 m2.

 

Tõlgendus:

eGFR vahemik                          Tõlgendus

≥90 ml/min/1,73 m2                   Normaalne GFR

60 – 89 ml/min/1,73 m2             Kergelt vähenenud GFR

30 – 59 ml/min/1,73 m2             Mõõdukalt vähenenud GFR

15 – 29 ml/min/1,73 m2             Ulatuslikult vähenenud GFR

<15 ml/min/1,73 m2                   Neerupuudulikkus