Üldinfo

SYNLAB Eesti Koolituskeskus

Meie koolituskeskuse eesmärk on viia läbi laborimeditsiinialaseid täiendkoolitusi tervishoiu töötajatele, et tõsta kolleegide teadlikkust laboriuuringutega seonduvast.

Oleme oma koolitused jaganud kaheks semestriks: sügis- ja kevadsemestriks. Info koolituste teemade, toimumise kohtade ja aegade kohta on toodud meie koolituskalendris. Samuti näeb meie loenguid videoformaadis e-koolituskeskuses.

Meie koolitustel on lektoriteks omal erialal tunnustatud SYNLABi arstid ja spetsialistid. Kõigil lektoritel on erialaste teadmiste ja oskuste kõrval olemas ka märkimisväärsed praktilised kogemused koolitajatena.

Koolitusel osalenutelt palume anda iga koolituse järgselt tagasisidet, et meil oleks vajadusel võimalik oma koolituste korralduslikku ja sisulist poolt täiendada ning parendada.

Vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale täiskasvanud koolituse seadusele ja standardile väljastame koolituse läbinule nimelise tunnistuse või tõendi.

Ootame koolitustele oma kliente: esmatasandi arste, eriarste, spetsialiste ja nende õdesid. Vabade kohtade olemasolul aga ka kõiki tervishoiu valdkonna töötajaid. Meie koolitustel osalemine on tasuta.

Auditooriumikoolitusi hetkel ei toimu. Koolitused on vaadatavad Teile sobival ajal e-koolituskeskuses. Eelnev koolitusele registreerimine ei ole vajalik. Logige vaid sisse, valige sobiv koolitus, läbige see, sooritage valikvastustega test ning laadige alla personaalne tunnistus.

 

Täiendav info:

Erika Hallik
Koolituskeskuse koordinaator
E-post koolitused@synlab.ee
Mob +372 530 90 450