Ettevõttest

SYNLAB Eesti OÜ on Eesti suurim erakapitalil põhinev üle 20-aastase kogemusega meditsiinilabor. Ettevõtte põhitegevuseks on laboriteenuse pakkumine oma klientidele – perearstidele, ambulatoorse ja statsionaarse eriarstiabi osutajatele, töötervishoiukeskustele, erinevatele riiklikele institutsioonidele ja eraisikutele. Laboriteenus hõlmab proovimaterjalide kogumist ja transporti, laboratoorsete analüüside teostamist, vastuste valideerimist ning edastamist teenuse tellijatele, vajadusel laborispetsialistide konsultatsioone, klientide informeerimist töö paremaks korraldamiseks ning uuenduste juurutamist.

SYNLAB Eesti missiooniks on pakkuda inimestele tervisliku seisundi hindamiseks laia valikut usaldusväärseid ja kliendisõbralikke meditsiinidiagnostika lahendusi.

Visioon aastaks 2020: SYNLAB Eesti on hästi võrgustunud ja Põhja-Euroopas juhtiv laia valikut meditsiinidiagnostika lahendusi pakkuv koostööpartner. Seame kõrgeimad standardid kliendirahulolule ja töötajate heaolule.

Ettevõttes töötab ca 200 inimest – Tallinna ja Tartu kesklaborites ning harulaborites, lisaks verevõtupunktides üle Eesti. Arendusosakond tegeleb innovaatiliste toodete ja teenuste väljatöötamise ning juurutamisega. Tugiteenused, nagu klienditeenindus, logistika ja infotehnoloogiline arendus on suunatud eelkõige põhitegevuse – laborianalüüside teostamise – toetamiseks ning klientide asjakohaseks teenindamiseks.

Aastas tehakse SYNLAB Eesti laborites ligi 6 miljonit laborianalüüsi. Iga päev käsitletakse ca 10 000 erinevat proovimaterjali. Laborianalüüside loetelus on üle 200 eri nimetust kohapeal teostatavat kliinilises rutiinpraktikas vajaminevat analüüsi, kuid erinevate partnerlaborite abil on klientidele kättesaadavad praktiliselt kõik ka vägagi spetsiifilised ja harva tellitavad laboriuuringud kõikidest tänapäeval teadaolevatest laborimeditsiini valdkondadest.

Labor on akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt (Akrediteerimistunnistus M003 ja akrediteerimisulatus) ja järgib standardi ISO 15189 „Meditsiinilaborid. Kvaliteedi ja kompetentsi erinõuded“ nõudeid ning lähtub oma tegevuse korraldamisel Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktidest.