Meist

SYNLAB Eesti

SYNLAB Eesti on suurim meditsiinilabor Eestis, mis tegutseb juba aastast 1995. Meie põhitegevuseks on laboriteenuse osutamine pere- ja eriarstidele, haiglatele, töötervishoiukeskustele ja teistele meditsiinisektoriga seotud asutustele. Tervisekontrolle saavad SYNLABi laborites ja verevõtukohtades teha ka erakliendid, valides tervisekontrolli pakette ja üksikanalüüse ning laboriarsti konsultatsioone läbi iseteeninduskeskkonna minu.synlab.ee või kohapeal. Anonüümne suguhaiguste testimine kodus on võimalik samuti läbi minu.synlab.ee keskkonna.

Eestis käsitleme päevas ca 16 000 erinevat proovimaterjali, aastas teeme üle 7 miljoni laborianalüüsi. Meie analüüside loetelus on üle 200 eri nimetuse kohapeal teostatavaid kliinilises rutiinpraktikas vajaminevaid analüüse, kuid erinevate partnerlaborite abil on klientidele kättesaadavad praktiliselt kõik ka vägagi spetsiifilised ja harva tellitavad laboriuuringud kõikidest tänapäeval teadaolevatest laborimeditsiini valdkondadest, kokku tuhandeid erinevaid analüüse. Rohkem infot analüüside kohta leiab Laboriteatmikust.

Analüüside teotamiseks kasutame laboris kaasaegseid ja kõrgtehnoloogilisi laboriseadmeid. Üksikute analüüside teostamiseks on labori teadlaste poolt arendatud ja välja töötatud metoodikad, mis järgivad kõiki meditsiiniseadmetele esitatud kriteeriume ja on labori poolt valideeritud. Need metoodikad on kirjeldatud siin.

SYNLAB annab Eestis tööd enam, kui 300 inimesele. Meie 20 laboris ja verevõtukohas töötavad laboriarstid ja -spetsialistid, bioanalüütikud (laborandid), verevõtuõed, logistikaspetsialistid, klienditugi, abi- ja tugipersonal. 

Lisaks laborianalüüside teostamisele toetame arste, õdesid ja eraisikuid ka suure hulga asjakohaste infomaterjalide, proovide logistika, pühendunud klienditeeninduse ning tiheda koolitusprogrammiga. SYNLABi Koolituskeskuses korraldame regulaarseid ning arstide ja õdede soovidest lähtuvaid kliendikoolitusi, täpsema info leiab siit.

SYNLAB Eesti omab kahte rahvusvahelist ISO sertifikaati:

  • ISO 15189, mis kehtestab kvaliteedi ja kompetentsuse nõuded meditsiinilaboritele. Siin on leitav Akrediteerimistunnistus koos Lisaga (akrediteeritud metoodikate nimekiri).
  • ISO 14001, mis määrab kindlaks nõuded keskkonnajuhtimissüsteemile. Siin on leitav sertifikaat.

SYNLAB Grupp

SYNLAB on esindatud ligi 36 riigis, 4 kontinendil ning on sellega Euroopa suurim laboriteenuse osutaja.

SYNLAB gruppi kuulub üle 500 labori, kokku töötab grupis üle 30 000 inimese. Ettevõtte peakontor asub Saksamaal Münchenis, kesklabor Leinfeldenis ning SYNLABi Akadeemia Barcelonas.

Kui Eestis tegeleme peamiselt inimmeditsiiniga ja vähesel määral ka veterinaarmeditsiiniga, siis osades riikides tegutsetakse ka radioloogia valdkonnas, pakutakse keskkonna laboriuuringuid ning ravimitööstusele vajaminevaid analüüse.

Lisainfo grupi kodulehelt.