Ettevõttest

SYNLAB Eesti

SYNLAB Eesti on suurim meditsiinilabor Eestis, mis tegutseb juba aastast 1996. Meie põhitegevuseks on laboriteenuse osutamine pere- ja eriarstidele, haiglatele, töötervishoiukeskustele ja teistele meditsiinisektoriga seotud asutustele. Tervisekontrolle saavad SYNLABi laborites ja verevõtukohtades teha ka erakliendid, valides tervisekontrolli pakette ja üksikanalüüse ning laboriarsti konsultatsioone läbi labori patsiendiportaali minu.synlab.ee või kohapealAnonüümne suguhaiguste testimine kodus on võimalik samuti läbi minu.synlab.ee patsiendi portaali kaudu.

Eestis käsitleme päevas ca 16 000 erinevat proovimaterjali, aastas teeme üle 7,5 miljoni laborianalüüsi. Meie analüüside loetelus on üle 200 eri nimetuse kohapeal teostatavaid kliinilises rutiinpraktikas vajaminevaid analüüse, kuid erinevate partnerlaborite abil on klientidele kättesaadavad praktiliselt kõik ka vägagi spetsiifilised ja harva tellitavad laboriuuringud kõikidest tänapäeval teadaolevatest laborimeditsiini valdkondadest, kokku tuhandeid erinevaid analüüse. Rohkem infot analüüside kohta leiab Laboriteatmikust.

Ettevõtte käibest ühe kolmandiku moodustab tervishoiuteenuste eksport, peamiselt Soome, vähesel määral Leetu, Hollandisse, Norra.

SYNLAB annab Eestis tööd ligi 300 inimesele. Meie 18 laboris ja verevõtukohas töötavad laboriarstid ja -spetsialistid, bioanalüütikud (laborandid), verevõtuõed, logistikaspetsialistid, klienditugi, abi- ja tugipersonal.

Lisaks laborianalüüside teostamisele toetame arste, õdesid ja eraisikuid ka suure hulga asjakohaste infomaterjalide, proovide logistika, pühendunud klienditeeninduse ning tiheda koolitusprogrammiga. SYNLABi Koolituskeskuses korraldame regulaarseid ning arstide ja õdede soovidest lähtuvaid kliendikoolitusi, täpsema info leiab siit.

SYNLAB Eesti täidab ISO standardi 15189 (Meditsiinilaborid. Kvaliteedi ja kompetentsi erinõuded) nõudeid ning on Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt akrediteeritud meditsiinilabor (Akrediteerimistunnistus ja Lisa koos meetodite ja testide nimekirjaga).

SYNLAB Grupp

SYNLAB on esindatud ligi 40 riigis, 4 kontinendil ning on sellega Euroopa suurim laboriteenuse osutaja.

SYNLAB gruppi kuulub üle 500 labori, kokku töötab grupis umbes 21 000 inimest. Ettevõtte peakontor asub Saksamaal Münchenis, kesklabor Leinfeldenis ning SYNLABi Akadeemia Barcelonas.

Kui Eestis tegeleme peamiselt inimmeditsiiniga ja vähesel määral ka veterinaarmeditsiiniga, siis osades riikides tegutsetakse ka radioloogia valdkonnas, pakutakse keskkonna laboriuuringuid ning ravimitööstusel vajaminevaid analüüse.

Lisainfo grupi kodulehelt.

SYNLAB Eesti missiooniks on pakkuda inimestele tervisliku seisundi hindamiseks usaldusväärseid ja kliendisõbralikke meditsiinidiagnostika lahendusi.

Visioon aastaks 2020: SYNLAB Eesti on hästi võrgustunud ja Põhja-Euroopas juhtiv laia valikut meditsiinidiagnostika lahendusi pakkuv koostööpartner. Seame kõrgeimad standardid kliendirahulolule ja töötajate heaolule.