Keskkonnajuhtimissüsteem

SYNLAB Eesti on osa üleeuroopalisest SYNLAB grupist, mis lähtub vastutustundlikust käitumisest keskkonna ja inimeste suhtes. Meie pakutavate teenuste juures on oluline vähendada keskkonnamõju.

Sellest tulenevalt rakendame igapäevatöös roheenergiat, oleme teinud teadlikke samme jäätmete vähendamiseks. Samuti oleme teinud samme keskkonnajuhtimissüsteemi loomiseks ja ISO 14001 sertifikaadi saamiseks.  

 

 • SYNLAB Eesti OÜ Keskkonnajuhtimissüsteemi käsitlusala:
  • laboratoorsete analüüside teostamine (asukoht Veerenni 53a, Tallinn)
  • klientide teenindamine ja proovide võtmine
  • proovide logistika
 • Keskkonnaalased juhtpõhimõtted
   • Tegutseme vastavuses õigusaktide ja muude ettevõttele kohalduvate nõuetega;
   • Järgime vastutustundliku tarneahela põhimõtteid;
   • Kasutame kaasaegset tehnoloogiat teenuste pakkumisel;
   • Hoiame elektri-, gaasi ja veekulud kontrolli all;
   • Kasutame võimalusel taastuvenergiat;
   • Koolitame töötajaid ja tõstame keskkonnaalast teadlikkust;
   • Vähendame jäätmeteket ja sorteerime jäätmeid;
   • Pöörame tähelepanu meie töötajate tervisele ja tervislikule töökeskkonnale;
   • Pidevalt parendame keskkonnaalaseid tegevusi.