Keskkonnajuhtimissüsteem

SYNLAB Eesti on osa üleeuroopalisest SYNLAB grupist, mis lähtub vastutustundlikust käitumisest keskkonna ja inimeste suhtes. Meie pakutavate teenuste juures on oluline vähendada keskkonnamõju.

Oleme loonud ettevõttes keskkonnajuhtimissüsteemi, mis vastab ISO 14001:2015 standardi nõuetele. Sertifikaat leitav SIIN.

SYNLAB Eesti OÜ Keskkonnajuhtimissüsteemi käsitlusala: Laboratoorsete analüüside teostamine, proovide võtmine ja logistika korraldus.

 • Keskkonnaalased juhtpõhimõtted
   • Tegutseme vastavuses õigusaktide ja muude ettevõttele kohalduvate nõuetega;
   • Järgime vastutustundliku tarneahela põhimõtteid;
   • Kasutame kaasaegset tehnoloogiat teenuste pakkumisel;
   • Hoiame elektri-, gaasi ja veekulud kontrolli all;
   • Kasutame võimalusel taastuvenergiat;
   • Koolitame töötajaid ja tõstame keskkonnaalast teadlikkust;
   • Vähendame jäätmeteket ja sorteerime jäätmeid;
   • Pöörame tähelepanu meie töötajate tervisele ja tervislikule töökeskkonnale;
   • Pidevalt parendame keskkonnaalaseid tegevusi.