Lektorid

Doktor Anneli Raave-Sepp töötab SYNLAB koolituskeskuse juhatajana ja Tartu laboris vastutava laboriarstina.

Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli pediaatrina ning hiljem läbinud laborimeditsiini residentuuri.

Ta on Eesti Laborimeditsiini Ühingu (ELMÜ) liige.

Dr Raave-Sepp töötab lisaks õppejõuna Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis.

Igapäevaselt koordineerib dr Raave-Sepp labori Lõuna-Eesti regiooni tööd, nõustab laborimeditsiini valdkonnas pere- ja eriarste ning viib läbi erapatsientidele eel- ja järelkonsultatsioone. Viimastel aastatel on dr Raave-Sepp nõustanud Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni ja mitmeid tippsportlasi laborianalüüside osas.

 

  Doktor Ene Makoid töötab SYNLAB Tallinna laboris vastutava kliinilise mikrobioloogina.

Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ravi eriala ja läbinud Laborimeditsiini kliinilise mikrobioloogia residentuuri.

Ta on Eesti Laborimeditsiini Ühingu (ELMÜ) ning Euroopa Kliinilise Mikrobioloogia ja Infektsioonhaiguste Ühingu (ESCMID) liige.

Igapäevaselt vastutab dr Makoid Tallinna mikrobioloogia labori töö eest, nõustab erialaselt pere- ja eriarste.

 

  Doktor Irina Utenko töötab SYNLAB laboris laboriarstina ja vastutab autoimmuunhaiguste diagnostika valdkonna eest.

Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ja läbinud laboratoorse meditsiini residentuuri.

Dr Utenko on Eesti Laborimeditsiini Ühingu (ELMÜ) ja Eesti Immunoloogide ja Allergoloogide Seltsi (EIAS) liige.

Dr Untenko on varem töötanud SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla immunoloogia laboris, vastutades kasvajamarkerite ja hormoonuuringute eest.

Igapäevaselt töötab dr Utenko Tallinna labori kliinilises osakonnas ja tegeleb autoimmuunhaiguste diagnostikaga. Nõustab laborimeditsiini valdkonnas pere- ja eriarste ning viib läbi erapatsientidele eel- ja järelkonsultatsioone.

 

  Doktor Jelena Roine töötab SYNLAB Tallinna laboris laboriarstina. Ta on lõpetanud Moskva meditsiinikooli arst-biokeemiku erialal spetsialiseerumisega laborimeditsiinile.

Ta on Eesti Laborimeditsiini Ühingu (ELMÜ) ja Eesti Arstide Liidu liige.

Dr Roine on varem töötanud Pihkva oblasti haiglas, Magdaleena haiglas ja Ida-Tallinna Keskhaiglas laboriarstina.

Igapäevaselt töötab dr Roine Tallinna kesklabori kliinilises osakonnas, nõustab laborimeditsiini valdkonnas pere- ja eriarste ning viib läbi erapatsientidele eel- ja järelkonsultatsioone.

 

  Doktor Meeli Glükmann töötab SYNLAB Tallinna laboris kliinilise valdkonna juhina.

Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ravi eriala, hiljem spetsialiseerus laborimeditsiini erialale.

Ta on Eesti Laborimeditsiini Ühingu (ELMÜ) ja Eesti Immunoloogide ja Allergoloogide Seltsi (EIAS) liige.

Dr Glükmann on varem töötanud Tallinna Keskhaiglas immunoloogia labori vastutava arstina ja SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla laboris immunoloogia ja tüviraku labori vanemarstina.

Igapäevaselt juhib dr Glükmann Tallinna kliinilise labori tööd, nõustab laborimeditsiini valdkonnas pere- ja eriarste ning viib läbi erapatsientidele eel- ja järelkonsultatsioone.

 

  Doktor Paul Naaber töötab SYNLAB Tallinna laboris infektsioonhaiguste valdkonna juhina.

Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ravi eriala  ning kaitsnud Tartu Ülikoolis meditsiinidoktori kraadi mikrobioloogia ja nakkushaiguste erialal. Dr Naaber omab kvalifikatsiooni kliinilises mikrobioloogias (vastavad Eesti, Norra, Soome ja USA pädevustunnistused).

Ta on Eesti Laborimeditsiini Ühingu (ELMÜ), Seksuaalsel Teel Levivate Infektsioonide Eesti Ühingu, Ameerika Mikrobioloogia Seltsi ning Euroopa Kliinilise Mikrobioloogia ja Infektsioonhaiguste Ühingu (ESCMID) liige.

Dr Naaber on töötanud Tartu Ülikooli mikrobioloogia instituudis vanemteadurina, TÜ Kliinikumis mikrobioloogia osakonna juhatajana ning Norra Stavangeri Ülikooli Haiglas kliinilise mikrobioloogina.

Igapäevaselt koordineerib dr Naaber infektsioonhaiguste diagnostika teostamist,  nõustab infektsioonhaiguste valdkonnas pere- ja eriarste ning viib läbi erapatsientidele eel- ja järelkonsultatsioone.

 

  Doktor Mare Suigom töötab allergoloog-immunoloogina Ida-Tallinna Keskhaiglas, kus ta võtab vastu ambulatoorseid patsiente ja tegeleb ka päevastatsionaarsete patsientidega. SYNLAB Tallinna laboris teeb dr Suigom allergoloog-immunoloogi vastuvõtte.

Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ravi erialal ja residentuuri arstiteaduskonna kliinilise immunoloogia-allergoloogia erialal.

Ta kuulub Euroopa Allergoloogide ja Kliiniliste Immunoloogide Seltsi (EAACI), Euroopa Immuunpuudulikkuse Ühingusse (ESID) ning Eesti Immunoloogide ja Allergoloogide Seltsi (EIAS).

Dr Suigom viib läbi allergia ja immuunpuudulikkuse teemalisi täienduskoolitusi nii arstidele kui õdedele.

SYNLAB Tallinna laboris teeb dr Suigom allergoloog-immunoloogi vastuvõtte, kus tema poole saavad pöörduda erinevate allergia ja/või immuunpuudulikkusega seotud kaebustega patsiendid.

 

  Jelena Hololejenko töötab SYNLAB Tallinna kliinilise labori immunoloogia osakonnas laborispetsialistina.

Ta on lõpetanud Leningradi meditsiinilise instituudi arsti erialal, hiljem spetsialiseerunud viroloogias ja nakkushaiguste (HIV ja hepatiidid) diagnoosimises.

J. Hololejenko on varem töötanud Terviseameti Nakkushaiguste laboris vanemspetsialistina ja Medicumi laboris immunoloogia labori spetsialistina.

Igapäevaselt on J. Hololejenko tööülesanneteks Tallinna kliinilise labori immunoloogia valdkonnas (immunoloogia, allergoloogia ja nakkushaiguste diagnostika) uute analüüsimeetodite uurimine, analüüsite tulemuste valideerimine ning vajadusel kommenteerimine ja analüüside teostamine. Lisaks nõustab laborimeditsiini valdkonnas pere- ja eriarste.

 

  Kaidi Hunt töötab SYNLAB Tallinna laboris immunoloogia osakonna laborispetsialistina.

Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli mikrobioloogina.  Kaidi Hunt töötas 2014 – 2020 aastal külalislektorina Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis.

Viimastel aastatel on Kaidi Hunt pidanud loenguid allergia teemadel perearstidele ja –õdedele ning erinevatel konverentsidel ja loengutes terviseteadlikele inimestele.

  Kaspar Ratnik töötab SYNLAB meditsiinilaboris vastutava spetsialistina molekulaardiagnostika valdkonnas.

Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli biomeditsiini eriala.

Kaspar Ratnik on pidanud loenguid molekulaardiagnostika valdkonna laborianalüüsidest nii pere- kui erialaarstidele.

Igapäevaselt vastutab Ratnik molekulaardiagnostika rutiinsete laborianalüüside teostuse ja uute arendusprojektide elluviimise eest.