Lektorid

 

Doktor Anneli Raave-Sepp töötab SYNLAB koolituskeskuse juhatajana ja Tartu laboris vastutava laboriarstina.

Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli pediaatrina ning hiljem läbinud laborimeditsiini residentuuri.

Ta on Eesti Laborimeditsiini Ühingu (ELMÜ) liige.

Dr Raave-Sepp töötab lisaks õppejõudna Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis.

Igapäevaselt koordineerib dr Raave-Sepp labori Lõuna-Eesti regiooni tööd, nõustab laborimeditsiini valdkonnas pere- ja eriarste ning viib läbi erapatsientidele eel- ja järelkonsultatsioone. Viimastel aastatel on dr Raave-Sepp nõustanud Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni ja mitmeid tippsportlasi laborianalüüside osas.

 

   

Doktor Ene Makoid töötab SYNLAB Tallinna laboris vastutava kliinilise mikrobioloogina.

Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ravi eriala ja läbinud Laborimeditsiini kliinilise mikrobioloogia residentuuri.

Ta on Eesti Laborimeditsiini Ühingu (ELMÜ) ning Euroopa Kliinilise Mikrobioloogia ja Infektsioonhaiguste Ühingu (ESCMID) liige.

Igapäevaselt vastutab dr Makoid Tallinna mikrobioloogia labori töö eest, nõustab erialaselt pere- ja eriarste.

 

   

Doktor Irina Utenko töötab SYNLAB laboris laboriarstina ja vastutab autoimmuunhaiguste diagnostika valdkonna eest.

Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ja läbinud laboratoorse meditsiini residentuuri.

Dr Utenko on Eesti Laborimeditsiini Ühingu (ELMÜ) ja Eesti Immunoloogide ja Allergoloogide Seltsi (EIAS) liige.

Dr Untenko on varem töötanud SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla immunoloogia laboris, vastutades kasvajamarkerite ja hormoonuuringute eest.

Igapäevaselt töötab dr Utenko Tallinna labori kliinilises osakonnas ja tegeleb autoimmuunhaiguste diagnostikaga. Nõustab laborimeditsiini valdkonnas pere- ja eriarste ning viib läbi erapatsientidele eel- ja järelkonsultatsioone.

 

   

Doktor Jelena Roine töötab SYNLAB Tallinna laboris laboriarstina. Ta on lõpetanud Moskva meditsiinikooli arst-biokeemiku erialal spetsialiseerumisega laborimeditsiinile.

Ta on Eesti Laborimeditsiini Ühingu (ELMÜ) ja Eesti Arstide Liidu liige.

Dr Roine on varem töötanud Pihkva oblasti haiglas, Magdaleena haiglas ja Ida-Tallinna Keskhaiglas laboriarstina.

Igapäevaselt töötab dr Roine Tallinna kesklabori kliinilises osakonnas, nõustab laborimeditsiini valdkonnas pere- ja eriarste ning viib läbi erapatsientidele eel- ja järelkonsultatsioone.

 

   

Doktor Meeli Glükmann töötab SYNLAB Tallinna laboris kliinilise valdkonna juhina.

Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ravi eriala, hiljem spetsialiseerus laborimeditsiini erialale.

Ta on Eesti Laborimeditsiini Ühingu (ELMÜ) ja Eesti Immunoloogide ja Allergoloogide Seltsi (EIAS) liige.

Dr Glükmann on varem töötanud Tallinna Keskhaiglas immunoloogia labori vastutava arstina ja SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla laboris immunoloogia ja tüviraku labori vanemarstina.

Igapäevaselt juhib dr Glükmann Tallinna kliinilise labori tööd, nõustab laborimeditsiini valdkonnas pere- ja eriarste ning viib läbi erapatsientidele eel- ja järelkonsultatsioone.

 

   

Doktor Paul Naaber töötab SYNLAB Tallinna laboris infektsioonhaiguste valdkonna juhina.

Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ravi eriala  ning kaitsnud Tartu Ülikoolis meditsiinidoktori kraadi mikrobioloogia ja nakkushaiguste erialal. Dr Naaber omab kvalifikatsiooni kliinilises mikrobioloogias (vastavad Eesti, Norra, Soome ja USA pädevustunnistused).

Ta on Eesti Laborimeditsiini Ühingu (ELMÜ), Seksuaalsel Teel Levivate Infektsioonide Eesti Ühingu, Ameerika Mikrobioloogia Seltsi ning Euroopa Kliinilise Mikrobioloogia ja Infektsioonhaiguste Ühingu (ESCMID) liige.

Dr Naaber on töötanud Tartu Ülikooli mikrobioloogia instituudis vanemteadurina, TÜ Kliinikumis mikrobioloogia osakonna juhatajana ning Norra Stavangeri Ülikooli Haiglas kliinilise mikrobioloogina.

Igapäevaselt koordineerib ta infektsioonhaiguste diagnostika teostamist,  nõustab infektsioonhaiguste valdkonnas pere- ja eriarste ning viib läbi erapatsientidele eel- ja järelkonsultatsioone.

 

   

Doktor Mare Suigom töötab allergoloog-immunoloogina Ida-Tallinna Keskhaiglas, kus ta võtab vastu ambulatoorseid patsiente ja tegeleb ka päevastatsionaarsete patsientidega. SYNLAB Tallinna laboris teeb dr Suigom allergoloog-immunoloogi vastuvõtte.

Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ravi erialal ja residentuuri arstiteaduskonna kliinilise immunoloogia-allergoloogia erialal.

Ta kuulub Euroopa Allergoloogide ja Kliiniliste Immunoloogide Seltsi (EAACI), Euroopa Immuunpuudulikkuse Ühingusse (ESID) ning Eesti Immunoloogide ja Allergoloogide Seltsi (EIAS).

Dr Suigom viib läbi allergia ja immuunpuudulikkuse teemalisi täienduskoolitusi nii arstidele kui õdedele.

SYNLAB Tallinna laboris teeb dr Suigom allergoloog-immunoloogi vastuvõtte, kus tema poole saavad pöörduda erinevate allergia ja/või immuunpuudulikkusega seotud kaebustega patsiendid.

 

   

Doktor Krista Ress on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna arstiteaduse erialal, omandanud allergoloogia-immunoloogia eriala ning kaitsnud 2014. aastal Tartu Ülikoolis doktorikraadi immunoloogia valdkonnas. Igapäevaselt töötab dr Ress Ida-Tallinna Keskhaigla allergoloogia-immunoloogia keskuses, kus tegeleb erinevate immuunsüsteemi häirete, sealhulgas allergiahaiguste ja immuunpuudulikkuse, diagnostika ja raviga.

Dr Ress on Eesti Immunoloogide ja Allergoloogide Seltsi juhatuse liige, Euroopa Allergoloogia ja Kliinilise Immunoloogia Akadeemia liige, Euroopa Immuundefitsiitide Seltsi liige, EV Sotsiaalministeeriumi allergoloogia-immunoloogia erialakomisjoni liige, EV Sotsiaalministeeriumi immuunprofülaktika ekspertkomisjoni liige ning Eesti esindaja Euroopa Arstide Ühenduse (UEMS) allergoloogia ja kliinilise immunoloogia sektsioonis.

Dr Ress on osalenud paljudel rahvusvahelistel koolitustel ja konverentsidel ning korraldab allergoloogia-immunoloogia valdkonna täienduskoolitusi arstidele ja õdedele.

SYNLAB Tallinna laboris teeb dr Ress allergoloog-immunoloogi vastuvõtte, kuhu on oodatud nii lapsed kui ka täiskasvanud, kellel on diagnoositud või kahtlustatakse mõnda allergiahaigust (allergiline nohu, astma, allergilised nahalööbed, toiduallergiad), urtikaariat (nõgestõbi) või immuunpuudulikkust.

 

 

Jelena Hololejenko töötab SYNLAB Tallinna kliinilise labori immunoloogia osakonnas laborispetsialistina.

Ta on lõpetanud Leningradi meditsiinilise instituudi arsti erialal, hiljem spetsialiseerunud viroloogias ja nakkushaiguste (HIV ja hepatiidid) diagnoosimises.

J. Hololejenko on varem töötanud Terviseameti Nakkushaiguste laboris vanemspetsialistina ja Medicumi laboris immunoloogia labori spetsialistina.

Igapäevaselt on J. Hololejenko tööülesanneteks Tallinna kliinilise labori immunoloogia valdkonnas (immunoloogia, allergoloogia ja nakkushaiguste diagnostika) uute analüüsimeetodite uurimine, analüüsite tulemuste valideerimine ning vajadusel kommenteerimine ja analüüside teostamine. Lisaks nõustab laborimeditsiini valdkonnas pere- ja eriarste.

 

 

Jelena Rudzko töötab SYNLAB meditsiinilaboris mikrobioloogia osakonnas laborandina aastast 2014.

Ta on lõpetanud Valgevene Riikliku Meditsiini Ülikooli profülaktilise meditsiini arstieriala ja läbinud järgmised täiendkoolitused:

  • 2014 Meeste ja naiste algmaterjali mikroskoopia, ELMÜ, Tallinn, Estonia2014 Seksuaalsel teel levivad bakteriaalse haiguste laboratoorne diagnostika, EACCME, Publik Health Laboratory, London, UK.
  • 2016 Soole- ja vereparasiitide laboratoorne diagnostika, Leverpool School of  Tropical Medicine, Leverpool, UK
  • 2015/2016 aastadel Jelena on osalenud Synlab’i poolt arstidele korraldatud koolituspäevadel sooleparasitoloogia laboridiagnostika loengutega.

Varasemalt on J. Rudzko töötanud Terviaseameti Nakkushaiguste labori kvaliteedijuhina ja kliinilise mikrobioloogia vanemspetsialistina.

Igapäevaselt osaleb J. Rudzko mikrobioloogia osakonna laboritöös, vastutab mikrobioloogia kvaliteedisüsteemi ja parasitoloogia valdkonna arengu eest.