Vaba prostataspetsiifiline antigeen (S-fPSA)

Vaba PSA on PSA vaba fraktsioon, mis ei ole seotud α1-antikümotrüpsiiniga (ACT) või teiste siduvate valkudega. Eesnäärmevähi korral leiab vereringest peamiselt PSA kompleksi ACT’ga (PSA-ACT).

Vaba PSA % sõltub mitmetest faktoritest. Üks nendest on eesnäärme ja/või üleminekutsooni ruumala, mida mõõdetakse transrektaalse ultraheliuuringuga. Teine faktor on patsiendi vanus. Kuna nii vaba PSA kui üld PSA kontsentratsioon suureneb vanusega ja vaba PSA % väheneb.

Näidustus:

Eesnäärme hüperplaasia ja eesnäärme kartsinoomi diferentseerimiseks üld PSA väärtuste 2,5-10 ng/mL juures vältimaks negatiivseid biopsiaid ja nendega kaasnevaid kulutusi

Analüüsimeetod: Kemoluminestsentsmeetod

Referentsväärtused vt tabelist

Tõlgendus:

  • Normaalsel juhul moodustab vaba PSA hulk umbes 26% ja rohkem üldise PSA hulgast
  • Eesnäärme hüperplaasia korral jääb vaba PSA hulk 10% ja 26% vahele
  • Eesnäärme pahaloomulise kasvaja korral on vaba PSA hulk üldjuhul alla 10% kogu PSA hulgast