Glükohemoglobiin (B-HbA1c)

Glükohemoglobiin moodustub glükoosijäägi mitteensümaatilisel seostumisel hemoglobiini aminorühmaga. HbA1c on põhifraktsioon, mis moodustab ligikaudu 80% kogu glükeeritud hemoglobiinist HbA1.

Näidustus:

  • Glükohemoglobiini kasutatakse nii 1. kui 2. tüüpi diabeeti põdevatel isikutel glükeemia pikaajaliseks jälgimiseks, et vältida või edasi lükata diabeedi tüsistuste teket.

Analüüsimeetod: Kõrgsurvevedelikkromatograafia (HPLC)

Referentsväärtused vt tabelist

Tõlgendus:

Glükeeritud hemoglobiini kontsentratsioon on otseses seoses glükoosi kontsentratsiooniga veres ja erütrotsüütide elueaga (keskmiselt 120 päeva). Seega näitab glükeeritud hemoglobiini kontsentratsioon glükoosi integreeritud väärtust proovivõtule eelneva 6 kuni 8 nädala jooksul.

HbA1c väärtusi ei mõjuta glükoosi sisalduse kõikumine veres, kehaline tegevus ega hiljutine glükoosi manustamine.

Tulemused väljastatakse vastavalt rahvusvahelise ühtlustamise nõuetele üleminekuperioodil kahes vormis. Erinevate ühikute omavahelist suhet selgitab allolev tabel.

                 

HbA1c (%)

 
4,0

 
5,0

 
6,0

 
6,5

 
7,0

 
7,5

 
8,0

 
9,0

 
10,0

 
HbA1c (mmol/mol)

 
20

 
 
31

 
42

 
48

 
53

 
59

 
64

 
75

 
86