Kordusuuringute ja täiendavate uuringute tegemine

1. Lisa- ja kordusuuringud

 • Kui proovimaterjal on juba laborisse saadetud, on vajadusel võimalik tellimust muuta või tühistada telefoni teel, e-kirjaga või kirjalikult.
 • Elektroonilist tellimust ei ole võimalik elektrooniliselt muuta.
 • Elektrooniliselt tellitud analüüside muutmisel on vajalik järgmine info: proovimaterjali saatmise kuupäev, patsiendi kood, proovinõu ribakood.
 • Lisatellimuse teostamine laboris säilitatud proovimaterjalist on võimalik:
  • Biokeemiliste ja immuunanalüüside puhul 3 päeva
  • Hematoloogiliste uuringute puhul 2 päeva
  • Molekulaardiagnostiliste (PCR) analüüside puhul 1 kuud
  • Günekotsütoloogilise materjali puhul ThinPrep proovianumas (LBC) 1 kuu.

2. Täiendavad uuringud

 • Hemogrammis ilmnenud tõsiste kõrvalekallete korral teostab labor vereäige mikroskoopilise uuringu, tingimusel, et veri ei tohiks olla võetud rohkem kui 24h tagasi (haigekassa kood 66204).
 • Uriini ribaanalüüsil saadud positiivne tulemus leukotsüütide, erütrotsüütide, valgu, nitritite osas on uriini sademe mikroskoopilise uuringu näidustuseks (haigekassa kood 66208).
 • Allergiapaneelide positiivse tulemuse korral teostab labor spetsiifilise IgE uuringud kokkuleppel tellijaga.

3. Kinnitavad uuringud