Tsentromeerivastane IgG (S-Centr IgG)

Tsentromeerivastane IgG isotüüpi autoantikeha on suunatud põhiliselt kolme tsentromeerse antigeeni vastu- CENP-A (19 kDa), CENP-B (80 kDa) ja CENP-C (140 kDa) ja on positiivne mitmete süsteemsete sidekoehaiguste, eelkõige süsteemse skleroosi (SSc) piirdunud vormi CREST sündroomi ja Raynaud sündroomi korral. CENP-B on kolmest antigeenist kõige olulisem. CREST sündroomi nimetus tuleneb haiguse kliiniliste sümptomite esitähtedest – Calcinosis, Raynau`d Syndrom, Esophageal dismotility, Sclerodactyly, Teleangiectasias. Lisaks FIA meetodile on S-Centr IgG määratav ka kaudse immuunfluorestsentsmeetodiga, kus interfaasis ja mitoosifaasis HEp-2 rakkudes on näha väga spetsiifiline täpiline fluorestsentsmuster. Vt ka uuring Tuumavastased IgG antikehad.

Näidustus:

  • Kahtlus autoimmuunhaigusele:
    • CREST 55%
    • Raynaud sündroom 10-15%
  • Süsteemse skleroosi difuusne vorm (harva esinev, kuid Centr IgG antikehade olemasolul on haigusel parem prognoos)
  • Erinevad autoimmuunhaigused millega kaasneb Raynaud sündroom nt reumatoidartriit, Sjögren’i sündroom jt (33%)
  • Primaarne biliaarne tsirroos (PBC) 10-20%

Analüüsimeetod: Fluorestsents- immuunmeetod (FIA)

Referentsväärtused vt tabelist

Tõlgendus: Antikehade positiivse tulemuse korral on tegemist autoimmuunhaigusega, tsentromeerivastaseid antikehi ei ole leitud tervetel täiskasvanutel. Antikehade sisaldus seerumis ei korreleeru haiguse aktiivsusega ja analüüs ei sobi ravi monitooringuks.