Kasvajaantigeen CA 15-3 (S-CA 15-3)

CA 15-3 on füsioloogiline mutsiinilaadne limaskestade ekskretsiooniprodukt, mida leitakse jälgedena ka tervete inimeste vereseerumist. Ka selle markeri füsioloogilise funktsiooni kohta puuduvad tõepärased andmed.

Näidustus:

  • Rinnanäärme kasvaja kulu kontroll
  • Rinnanäärme kasvaja retsidiivide varajane avastamine
  • Ei sobi sõeluuringuks

Analüüsimeetod: Kemoluminestsentsmeetod

Referentsväärtused vt tabelist

Tõlgendus:

CA 15-3 kõrged väärtused:

  • Rinnanäärme kasvaja
  • 25%-l maksatsirroosi ja hepatiidi haigetel
  • 20%-l munasarja adenoomiga haigetel
  • Kõhunäärme-, kopsu-, kolorektaalsed vähkkasvajad

CA 15-3 tundlikkus rinnanäärme vähi suhtes on alates 5%-st 1. staadiumis kuni 60% – 80%-ni 4. staadiumis olevate protsesside korral. Eriti kõrgeid CA 15-3 väärtusi leitakse metastaseerunud kasvaja vormide korral, mistõttu CA 15-3 saab vaadelda ka kui prognostilist markerit.

Põhiliseks kasutusalaks on hinnang ravi efektiivsusele, milleks on kindlasti vajalik markeri ravieelse algkontsentratsiooni teadmine. Tänu CA 15-3 kasutamisele võib avastada rinnanäärme kasvaja lokaalretsidiivi või metastaasid kuni 17 kuud enne nende kliinilist manifesteerumist. Olulisemateks CA 15-3 absoluutväärtustest on sellisel juhul markeri püsivalt tõusvad väärtused (ka normi piires).