Mitte-HDL kolesterool (S-non-HDL-Chol)

Mitte-HDL kolesterool väljendab kõikides lipoproteiinides sisalduva apolipoproteiin B (apoB) partiklite koguhulka, mis on võtmetähtsusega aterosklerootilise naastu moodustumises. Sellised apoB sisaldavad partiklid on LDL-kolesterool (low density lipoproteins), VLDL (very low density lipoproteins), IDL (intermediate density lipoproteins), külomikronid, Lipoproteiin(a), remnantC ehk jäänukkolesterool. Mitte-HDL partiklid on väga aterogeensed ja nende kõrgenenud sisalduse korral seerumis on tegemist düslipideemiaga, mistõttu suureneb risk aterosklerootilise kardiovaskulaarse haiguse tekkeks. Mitte-HDL kolesterooli kõrgenenud sisaldus viitab võimalikule suurenenud kardiaalse riski esinemisele ka juhtudel, kus LDL-lipoproteiinide tase on normi piirides. 

Aterosklerootilise kardiovaskulaarse riski hindamiseks on peetud olulisimaks LDL-kolesterooli taset, kuid vastavalt uutele Euroopa Ateroskleroosi Ühingu (EAS) ja Euroopa Laborimeditsiini Föderatsiooni (EFLM) ravijuhistele 2019 tuleb kardiovaskulaarse riski hindamisel hinnata ka kogu kolesterooli hulka aterogeensetes lipoproteiinides, mida mitte-HDL kolesterool väljendab.

Mitte-HDL kolesterool on arvutuslik parameeter, mille väärtuse saamiseks lahutatakse üldkolesteroolist HDL-kolesterool.  Tulemus väljastatakse laboris alati juhutudel, kui on tellitud kolesterool, HDL-kolesterool, LDL-kolesterool ja triglütseriidid. Loetletud parameetrite kontsentratsioonid veres on üksteisest sõltuvad ja nende koosmääramine võimaldab paremini hinnata aterosklerootilist kardiovaskuaarset riski ja ravi eesmärkväärtuste saavutamist.

Näidustus:

  • Kardiovaskulaarse riski hindamine
  • Hüperlipideemiate diagnostika
  • Lipiide langetava ravi eesmärkväärtuse saavutamiseks, kuna mitte-HDL kolestrool hõlmab kõiki ApoBd sisaldavaid lipoproteiine

Analüüsimeetod: Arvutuslik parameeter kolesterooli ja HDL-kolesterooli väärtuse alusel

Referentsväärtus vt tabelist

Ennetava ravi eesmärgid vastavalt kardiovaskulaarse riskile SCORE süsteemi järgi:

K/v risk (SCORE) Ravi eesmärk
Mõõdukas <3,4 mmol/L
Kõrge <2,6 mmol/L
Väga kõrge <2,2 mmol/L

 

Tõlgendus:

Mitte-HDL kolesterooli kõrged väärtused:

  • kõrgenenud kardiovaskulaarne risk
  • ebapiisav lipiide langetav ravi
  • ülekaal, rasva- ja kolesteroolirikas dieet
  • alkoholi liigtarbimine
  1. Langlois MR,  Nordestgaard  BG,  Langsted  A,  et  al;  European  Atherosclerosis Society (EAS) and the European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM) Joint Consensus Initiative. Quantifying atherogenic lipoproteins for lipid-lowering strategies: consensus-based recommendations from EAS and EFLM. Clin Chem Lab Med 2020;58:496–517.
  1. Langlois MR, First EAS – EFLM consensus guideline on non-fastng lipid testng and reportng. https://www.eflm.eu/files/efcc/selection9IFCCeNewsJune2016%20.pdf
  1. Mach F, Baigent C, Catapano AL, et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. The Task Force for the Management of Dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and European Atherosclerosis Society (EAS). Eur Heart J 2020;41:111–88.