Valproaat (S-Valp)

Valproaat on krambivastane ravim, mida kasutatakse primaarse generaliseerunud epilepsia ravimina. Valproaat tõstab γ-aminobutüraadi (GABA) kontsentratsiooni ja pärsib GABA transaminaasi sünteesi. Suukaudsel manustamisel imendub ravim kiiresti ja täielikult jõudes maksimaalse kontsentratsioonini 2 tunni pärast. Ravimi poolestusaeg täiskasvanutel on 16 tundi, pikaajalise ravi puhul 12 tundi. Laste on poolestusaeg kuni 8 tundi. Seerumis on 89 – 95% ravimist seotud valkudega, mille seostuskohtade pärast konkureerib valproaat fenütoiiniga. Regulaarsel manustamisel saavutatakse ravimi stabiilne tase veres 2- 3 ööpäeva jooksul. Tihti kasutataksegi ravimit kombineeritult koos fenütoiini või fenobarbitaaliga, mis kiirendab valproaadi metabolismi.

Näidustus:

  • Ravimimürgistuse diagnostika
  • Optimaalse raviskeemi leidmine

Analüüsimeetod: Kemoluminestsentsmeetod

Referentsväärtused vt tabelist

Tõlgendus:

Valproaadi kontsentratsiooni, mis on ülalpool terapeutilist vahemikku, nimetatakse toksiliseks. Ravimi toksiline toime avaldub eelkõige kesknärvisüsteemi, vereloome ja maksakahjustusena. Kahtlusel toksilisele toimele on vajalik määrata ravimi maksimaalne kontsentratsioon, mille saabumuse aeg sõltub konkreetsest ravimi vormist.