Plii veres (B-Pb)

Plii on töökeskkonnas esinev reproduktiivtoksiline raskemetall, mida leidub maakoores ja mida tekib pidevalt juurde teiste elementide radioaktiivsel lagunemisel. Inimesed puutuvad pliiga kokku enamasti töökeskkonnas ja see võib mõjutada nii meeste kui ka naiste seksuaalfunktsiooni ja viljakust ning loote või järglaste arengut (arengutoksilisus). Kokkupuude pliiga võib tekitada iseeneslikke aborte või tõsiseid kaasasündinud väärarendeid, samuti on pliil kahjulik mõju verele, närvisüsteemile, neerudele, südamele ja veresoonkonnale.

Pliid kasutatakse puhta metallina, sulamina koos teiste metallidega jm. Peamine kasutusala on sõidukite pliiakud (nt puhta sulamina elektriakudes), laskemoon, pliid sisaldava klaasi ja keraamika tootmine, röntgenkiirguse varjestamiseks mõeldud kaitsete tootmine jm. Kuigi plii kasutamist tööstuses on vähendatud, on see endiselt mõnedes tööstusharudes kasutuses, samuti võib kokku puutuda pliitolmuga vanade hoonete renoveerimistöödel, jäätmekäitlusel ja vanametalli käitlemisel. Plii võib sattuda töötajate organismi pliitolmu või pliisuitsu sissehingamisel, saastunud veega, allaneelamisel või sellega kokkupuutumisel. Laste organismi võib plii sattuda  kokkupuutel täiskasvanute tööriietega, harvem pliiga saastunud tolmu sissehingamisel. Täiskasvanutel imendub organismi sattunud pliist kuni 10%, lastel võib plii imendumine olla suurem, raua ja kaltsiumi defitsiidi korral isegi kuni 50%.

Veres esinevast pliist seostub 95% erütrotsüütide membraanidega, mistõttu plii kontsentaratsiooni määramiseks veres sobivaks proovimaterjaliks on täisveri, mitte seerum või plasma.

Plii kahjustab organismi, olulisemad mõjud on järgmised:

  1. Pidurdab hemoglobiini (heemi) sünteesi.

Plii inhibeerib olulisi heemi sünteesiks vajalikke ensüüme (delta-aminolevuliinhappe süntetaas, delta-aminolevuliinhappe dehüdrataas, ferrokelataas). Tulemusena pärsitakse nii porfobilinogeeni moodustumist kui ka raua liitumist protoporfüriin IX-ga, mis on heemi sünteesi viimane etapp. Suureneb tsink-protoporfüriini süntees erütrotsüütides, mida on võimalik vereanalüüsiga määrata.

Tekkida võib mikrotsütaarne või normotsütaarne hüpokroomne aneemia.

  1. Närvisüsteemi kahjustus.

Närvisüsteemi kahjustuse suhtes on väga tundlikud lapsed, on tuvastatud, unisust, väsimust,  intelligentsustaseme langust, hüperaktiivsust, peenmotoorika häireid, aktiivsus- ja tähelepanuhäireid, peavalu jm.

  1. Mõju neerufunktsioonile. Plii pikaaegne mõju kahjustab proksimaalseid neerutuubulusi.
  2. Kahjustav toime spermatogeneesile ja naiste
  3. Võimalik kantserogeenne toime.

Näidustus: Pliiga kokkupuute tuvastamine, pliimürgistuse diagnostika

Analüüsimeetod: ICPMS

Tõlgendus: Normist kõrgemad väärtused viitavad kokkupuutele pliiga, pliimürgistuse võimalusele.

Tegemist on  vahendatava uuringuga.

Kirjandus:

  1. WALLACH ´S INTERPRETATION OF DIAGNOSTIC TESTS (9TH EDITION) 2011
  1. Burtis CA, Ashwood ER, Bruns, DE. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. 6th ed. US: Elsevier Inc; 2014.
  2. eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:52023PC0071