Hemolüüs ja lipeemia

Hemolüüs ja lipeemia võivad mõjutada uuringu tulemusi. Mõju on uuringuspetsiifiline ja on sõltuv analüüsi meetodist.

Tabelites esitatud uuringuid tehakse vastava lubatud tugevusega hemolüüsi või lipeemia korral (+ kuni ++++) ja vastusele lisatakse hoiatav kommentaar. Tugevama hemolüüsi või lipeemia korral analüüsi enam ei teostata.

Hemolüüs mõjutab järgnevate analüüside tulemusi:

 

Hemolüüs

+

++

+++

++++

AST, LDH, K

koe  transglutaminaasi IgG/IgA, gliadiini IgG/IgA jt. autoimmuunuuringud ELIA meetodil (Phadia)

ECP (Phadia)

Hüübimissüsteemi analüüsid (APTT; Fibrinogeen; Protrombiini aeg; D-Dimeerid)

Kreatiini kinaas

Gastropaneel

BNP, CK-MB, FSH, Insuliin, TG Ab

Vitamiin B12, vitamiin D (25-OH)

Helicobacter Pylori IgA

Puumala IgG/IgM

Borrelia immunoblot IgG/IgM

 LIAISON-analüsaatoril uuringud

ALP, NT-proBNP

C-peptiid, fT4, fT3, PTH, Progesteroon, AFP, CEA, E2/östradiool,

DHEAS, LH, Prolaktiin, PSA, vaba PSA, ACTH, E3 conj

 SHBG, IGFBP-3, Testosteroon, TPO Ab, cTnI, TSH

CA 15-3, CA 19-9, CA 125, hCG, kortisool

IgE, kaltsitoniin, kasvuhormoon, homotsüsteiin,

Treponema pallidum

Toxoplasma gondii IgG, IgM

ALB, uurea, triglütseriidid, kreatiniin

 ANA IgG Blot

 Bordetella Pertussis IgA/IgG

Chlamydia trachomatis/pneumoniae IgA/IgG/IgM

Mycoplasma Pneumoniae IgA

 CA 72-4

 

Lipeemia mõjutab järgnevate analüüside tulemusi:

Lipeemia

+

++

+++

++++

koe  transglutaminaasi IgG/IgA, gliadiini IgG/IgA jt. autoimmuunuuringud ELIA meetodil (Phadia)

aCCP  

ECP (Phadia)

Gastropaneel (ELISA, s.h. Helicob. Pylori IgG)

Helicob. Pylori IgA ELISA meetodil

Puumala IgG/IgM ELISA meetodil

Borrelia Immunoblot IgG/IgM

Vitamiin D

Borrelia burgdorferi IgG/IgM

Hepatiit A

CMV IgG/IgM

Epstein Barr viirus VCA IgG, NA IgG, VCA IgM

Myc.Pneumoniae IgG/IgM

VZV IgG/IgM

HSV IgG/IgM

HIV1,2 Ag+Ab

IGF-1

Albumiin, ALAT, ASAT

 

Üldvalk, uurea, bilirubiin, ALP, amülaas, GGT, LDH,

kreatiini kinaas, Na, Cl, Mg, raud, fosfor, transferriin, ApoB

ANA IgG Immunoblot

Bordetella pertussis IgA/IgG ELISA meetodil

Chlamydia trachomatis IgA/IgG/IgM ELISA meetodil

Chlamydia pneumoniae IgA/IgG/IgM ELISA meetodil

Mycoplasma pneumoniae igA ELISA meetodil