Tuumavastase IgG tüpiseerimine (S-ANA Typ)

Antinukleaarsete IgG tüüpi autoantikehade paneeluuring  rakutuuma ja tsütoplasma erinevate komponentide  vastu. Test sisaldab 15 erinevat antigeeni või antigeenide kompleksi: nRNP/Sm, Sm, SSA, Ro-52, SSB, Scl-70, PM/Scl, Jo-1, CENP B, PCNA, dsDNA, nukleosoomid, histoonid, ribosomaalsed P-proteiinid, AMA M2, DFS70. Polümeersele alusele kantud puhastatud natiivsed või rekombinantsed antigeenid seovad erinevate autoimmuunhaiguste korral erinevaid spetsiifilisi autoantikehi.

Näidustus: 

  • Kahtlus süsteemsele sidekoehaigusele
  • Süsteemse sidekoehaiguse diferentsiaaldiagnostika 
  • Kahtlus primaarsele biliaarsele tsirroosile
  • Positiivne antinukleaarsete antikehade skriiningtesti tulemus

Analüüsimeetod:  immuunoblot

Referentsväärtused vt tabelist

Tõlgendus:

Antinukleaarsete autoantikehade paneeli on soovitav teha, kui indirektse immuuno- fluorestsents (IIF) meetodiga on saadud positiivne tulemus antinukleaarsete (ANA) autoantikehade olemasolu kohta ja esinevad  autoimmuunsele süsteemsele sidekoehaigusele või primaarsele  biliaarsele tsirroosile viitavad sümptomid.

  Autoantikeha Autoantikehade esinemissagedus erinevate autoimmuunhaiguste ja sündroomide korral
1. S-nRNP/Sm
IgG
Süsteemse sidekoehaiguse segavorm (MCTD, Mixta connective tissue disease, Sharp sündroom) 95- 100%; süsteemne erütematoosne luupus (SLE) 30-40%; polü/dermatomüosiit
(PM/DM) 4-17%; reumatoidartriit (RA) 3%; süsteemse skleroosi ja SLE “overlap” sündroom 6%
2. S-Sm IgG SLE 15-30%; SLE Sm+dsDNA antikehad100% spetsiifiline, kuid esineb ainult 5-10%  SLE haigetest
3. S-SSA IgG Neonataalne luupus 100%; Sjögren´i sündroom 85-95%; SLE 25-60% Polü/dermatomüosiit (PM/DM) 5-10%; harva SSc
4.  S-SSB IgG Sjögren´i sündroom 70-87% ; neonataalne luupus  90%  ja kaasasündinud AV blokaad vastsündinul, kui emal on SS-B antikehad positiivsed (sageli koos positiivse Ro-52 )
5. S-Ro52 IgG Neonataalse SLE ning kaasasündinud AV blokaadi korral ja väga harva iseseisvana SLE ning SS korral (valdavalt kompleksis SS-A- ga); SSc 9% (iseloomulik  agressiivne kulg); PM; DM
6. S-Scl70 IgG Süsteemse skleroosi difuusne vorm (SSc) 25-75% ; süsteeemse skleroosi piirdunud vorm (CREST sündroom) 13%
7. S-PM/Scl IgG SSc/PM/ DM overlap sündroom 50-70%; PM 8-12%; DM 13%; SSc 4-11% (iseloomulik kergem kulg ja tavaliselt  SSc piirdunud vorm)
8. S-Jo-1 IgG Kõrgelt spetsiifiline (>95%) PM ja esineb 20-40% PM haigetest, 43% “overlap” sündroom; DM 13-25%; pulmonaalne fibroos 70%
9. S-CENP B IgG Tugevalt  spetsiifiline CREST sündroomile 60-85%; SSc 28%, CENP positiivsetel primaarse Raynaud sündroomiga haigetel areneb sageli SSc; PBC 10-20%; RA, SLE <5%
10. S-PCNA IgG SLE 3% (spetsiifilised, kuid harva esinevad)
11. S-dsDNA IgG SLE spetsiifilisus 95% (seotud haiguse aktiivsusega); SLE aktiivne faas, luupusnefropaatia 40-70% ; harva ka RA, SSc, SLE koos CNS haaratusega; DM korral; MCTD
12. S-nukleosoomid IgG SLE (sageli positiivsed koos dsDNA ja histoonidega); süsteeemse skleroosi difuusne vorm
13. S-histoonid IgG Ravimindutseeritud SLE 95%, SLE 50-70%; seropositiivne RA 5-14%; positiivne ANA koos PSS-i ja pulmonaarse fibroosiga;  mittespetsiifiline marker
14. S-ribosomaalne P-proteiin IgG SLE (koos neuroloogilise sümptomaatikaga) 10%; tserebriit koos psühhoosiga 56-90% , MCTD
15. S-AMA M2 IgG Primaarne biliaarne tsirroos (PBC) 95-98%; krooniline aktiivne hepatiit; harva SLE; SSc
16. S-DFS70 IgG DSF70 vastane IgG esineb atoopilise dermatiidi (30-71%), astma (30%), Vogt-Harada sündroomi haigetel, samuti esineb ka tervetel doonoritel  (5-11%). Harva DFS70 vastane IgG esineb reumaatiliste haiguste  korral: Sjögren`s sündroomi 7-11%, SLE 2-6%, DM/PM 0-5%, SSc 0-0,6%

Vaata ka: