Referentsväärtuste tabel

Muudatused/uuendused ref. tabelis

 

Analüüt Lühend Vanus Referentsväärtus Ühik
KLIINILISE KEEMIA UURINGUD
Alaniini aminotransferaas S-ALAT < 1 a < 57 U/L
    1 – 12 a < 39 U/L
    > 13 a N < 33 U/L
    > 13 a M < 41 U/L
Albumiin S-Alb   35 – 52 g/L
Aluseline fosfataas S-ALP < 7 k < 449 U/L
    7 – 12 k < 462 U/L
    1 – 6 a < 280 U/L
    7 – 12 a < 300 U/L
    13 – 17 a N < 187 U/L
    13 – 17 a M < 390 U/L
    18 – 59 a N 42 – 98 U/L
    18 – 59 a M 53 – 128 U/L
    > 60 a N 53 – 141 U/L
    > 60 a M 56 – 119 U/L
Amülaas S-Amyl   < 100 U/L
Antistreptolüsiin O S-ASO   < 200 IU/mL
Apolipoproteiin A1 S-ApoA1 N 44,6 – 76,8 µmol/L
    M 39,27 – 73,19 µmol/L
Apolipoproteiin B S-ApoB N 1,07 – 2,44 µmol/L
    M 1,07 – 2,73 µmol/L
Aspartaadi aminotransferaas S-ASAT < 4 a < 56 U/L
    > 4 a N < 32 U/L
    > 4 a M < 40 U/L
Bilirubiin S-Bil ≤ 14 p < 283,8 µmol/L
    15 p – 12 k < 11,7 µmol/L
    13 k – 8 a < 6,8 µmol/L
    9 – 11 a < 9,4 µmol/L
    12 – 14 a < 11,9 µmol/L
    15 – 17 a < 14,4 µmol/L
    > 18 a < 21 µmol/L
Bilirubiin (konjugeeritud) S-Bil-conj   < 5 µmol/L
C-reaktiivne valk S-CRP   < 10 mg/L
Fosfaat S-P ≤ 17 a  1,3 – 2,26 mmol/L
    ≥ 18 a 0,78 – 1,65 mmol/L
Gammaglutamüüli transferaas S-GGT < 7 k < 200 U/L
    7 – 12 k < 34 U/L
    1 – 12 a < 23 U/L
    13 – 17 a N < 33 U/L
    13 – 17 a M < 45 U/L
    > 18 a N < 38 U/L
    > 18 a M < 73 U/L
Gastropaneel fP-Gastro panel      
Gastriin-17 fP-Gastr 17   1 – 7 pmol/L
Helicobacter pylori IgG fP-H Pylori IgG   < 30 EIU
Pepsinogeen I fP-Pepsin1   30 – 160 µg/L
Pepsinogeen II fP-Pepsin2   3 – 15 µg/L
Pepsinogeen I/pepsinogeen II fP-Peps I/II   3 – 20  
Glükohemoglobiin B-HbA1c   4,0 – 6,0 (DCCT) %
      20 – 42 (IFCC) mmol/mol
Glükoos fP-Gluc   4,1 – 6,1 mmol/L
Glükoos veres (POCT) B-Gluc POCT   3,5 – 5,5 mmol/L
Glükoosi taluvuse proov (0, 120 min) GTT (0, 120 min)      
Glükoos 0 min fP-Gluc (0 min)   4,1 – 6,1 mmol/L
Glükoos 120 min fP-Gluc (120 min)   < 7,8 mmol/L
Glükoosi taluvuse proov (rasedal) GTT (pregnancy)      
Glükoos 0 min fP-Gluc (0 min)   < 5,1 mmol/L
Glükoos 60 min fP-Gluc (60 min)
1h pärast 75g glükoosi manustamist
  < 10 mmol/L
Glükoos 120 min fP-Gluc (120 min)
2h pärast 75g glükoosi manustamist
  < 8,5 mmol/L
HDL-kolesterool S-HDL-Chol   > 1 mmol/L
Immuunglobuliin A S-IgA < 1 a 0 – 0,8 g/L
    1 – 3 a 0,2 – 1,0 g/L
    4 – 6 a 0,3 – 2,0 g/L
    7 – 9 a 0,3 – 3,0 g/L
    10 – 11 a 0,5 – 2,0 g/L
    12 – 13 a 0,6 – 3,6 g/L
    14 – 15 a 0,5 – 2,5 g/L
    16 – 19 a 0,6 – 3,5 g/L
    ≥ 20 a 0,7 – 4,0 g/L
Immuunglobuliin G S-IgG < 1 a 2,3 – 14,1 g/L
    1 a – 3 a 4,5 – 9,2 g/L
    4 – 6 a 5,0 – 14,6 g/L
    7 – 9 a 5,7 – 14,7 g/L
    10 – 11 a 7,0 – 15,6 g/L
    12 – 13 a 7,6 – 15,5 g/L
    14 – 15 a 7,2 – 17,1 g/L
    16 – 19 a 5,5 – 15,8 g/L
    ≥ 20 a 7,0 – 16,0 g/L
Immuunglobuliin G alaklass 1 S-IgG1 ≤ 1 a 1,51 – 7,92 g/L
    2-3 a 2,65 – 9,38 g/L
    4-6 a 3,62 – 12,28 g/L
    7-12 a 3,77 – 11,31 g/L
    13 -18 a 3,62 – 10,27 g/L
    ≥ 19 a 4,05 – 10,11 g/L
Immuunglobuliin G alaklass 2 S-IgG2 ≤ 1 a 0,26 -1,36 g/L
    2-3 a 0,28 – 2,16 g/L
    4-6 a 0,57 – 2,90 g/L
    7-12 a 0,68 – 3,88 g/L
    13 -18 a 0,81 – 4,72 g/L
    ≥ 19 a 1,69 – 7,86 g/L
Immuunglobuliin G alaklass 3 S-IgG3 ≤ 1 a 0,093 – 0,920 g/L
    2-3 a 0,087 – 0,864 g/L
    4-6 a 0,129 – 0,789 g/L
    7-12 a 0,158 – 0,890 g/L
    13 -18 a 0,138 – 1,058 g/L
    ≥ 19 a 0,11 – 0,85 g/L
Immuunglobuliin G alaklass 4 S-IgG4 ≤ 1 a 0,004 – 0,464 g/L
    2-3 a 0,009 – 0,742 g/L
    4-6 a 0,013 – 1,446 g/L
    7-12 a 0,012 – 1,699 g/L
    13 -18 a 0,049 – 1,985 g/L
    ≥ 19 a 0,03 – 2,01 g/L
Immuunglobuliin M S-IgM < 1 a 0 – 1,5 g/L
    1 – 3 a 0,2 – 1,5 g/L
    4 – 6 a 0,2 – 2,1 g/L
    7 – 9 a 0,3 – 2,1 g/L
    10 – 11 a 0,3 – 1,8 g/L
    12 – 13 a 0,4 – 2,4 g/L
    14 – 15 a 0,2 – 1,9 g/L
    16 – 19 a 0,2 – 2,6 g/L
    ≥ 20 a 0,4 – 2,3 g/L
Kaalium S-K   3,5 – 5,0 mmol/L
Kaltsium S-Ca   2,15 – 2,60 mmol/L
Kaltsium (ioniseeritud) S-iCa   1,12 – 1,32 mmol/L
Kloriid S-Cl   99 – 109 mmol/L
Kolesterool S-Chol   < 5 mmol/L
Kreatiini kinaas S-CK < 3 a < 228 U/L
    4 – 6 a < 149 U/L
    7 – 17 a N < 123 U/L
    7 – 17 a M < 270 U/L
    > 18 a N < 192 U/L
    > 18 a M < 308 U/L
Kreatiniin S-Crea < 2 a 21 – 36 µmol/L
    3 – 4 a 27 – 42 µmol/L
    5 – 8 a 28 – 52 µmol/L
    9 – 10 a 34 – 65 µmol/L
    11 – 14 a 50 – 77 µmol/L
    > 15 a N 45 – 84 µmol/L
    > 15 a M 59 – 104 µmol/L

Kreatiinini väärtusega koos arvutatakse ja väljastatakse ka hinnanguline glomerulaarfiltratsioon

eGFR (Crea, CKD-EPI) > 18 a ≥ 90 mL/min/1,73 m2
Kusihape S-UA ≤ 17 a 120 – 330 µmol/L
    ≥ 18 a N 143 – 339 µmol/L
    ≥ 18 a M 202 – 417 µmol/L
Laktaadi dehüdrogenaas S-LDH < 1 k 135 – 630 U/L
    1 – 12 k 135 – 375 U/L
    1 – 4 a 135 – 305 U/L
    5 – 11 a 120 – 245 U/L
    > 12 a 120 – 246 U/L
Laktoosi taluvuse proov    Laktoosikoormusele järgnev plasma glükoosisisalduse tõus algväärtusest:

> 1,7 (normaalne)
1,1 – 1,7 (diagnostiliselt ebaselge)
< 1,6 (laktaasi puudulikkus)

mmol/L
LDL-kolesterool S-LDL-Chol   < 3 mmol/L
Lipaas fS-Lip   12,0 – 53,0 U/L
Lipoproteiin a S-Lp(a)   < 75 nmol/L
Magneesium S-Mg   0,53 – 1,11 mmol/L
Naatrium S-Na   135 – 145 mmol/L
Raud S-Fe N 9,0 – 30,4 µmol/L
    M 11,6 – 31,3 µmol/L
Reumatoidfaktor S-RF   < 15 IU/mL
Süsivesikdefitsiitne transferriin S-CDT   < 1,3 (negatiivne)
1,3 – 1,6 (piiripealne)
> 1,6 (patoloogiline)
%
Transferriin S-Transf   2,0 – 3,6 g/L
Transferriini küllastatus S-Transf sat   15 – 45 %
Transferriini lahustuvad retseptorid S-Transf-sR   0,76 – 1,76 mg/L
Triglütseriidid fS-Trigl   < 1,7 mmol/L
Tseruloplasmiin S-Cer   200 – 600 mg/L
Uurea fS-Urea   < 8,2 mmol/L
Valk S-Prot   64 – 83 g/L
HEMATOLOOGILISED UURINGUD
CD4 ja CD8 lümfotsüütide absoluutarv ja suhe B-CD4/CD8 panel      
CD4 B-CD4   400 – 1800 E6/L
CD8 B-CD8   200 – 1100 E6/L
CD4/CD8 B-CD4/CD8   0,8 – 3,3 E6/L
Erütrotsüütide settekiirus B-ESR < 15 a < 10 mm/h
    > 15 a N < 20 mm/h
    > 15 a M < 15 mm/h
Hemogramm 5-osalise leukogrammiga B-CBC-5Diff      
Hemoglobiin B-Hb ≤ 2 p 150 – 220 g/L
    3 – 6 p 143 – 207 g/L
    7 – 20 p 120 – 206 g/L
    21 – 30 p 95 – 180 g/L
    31 – 60 p 95 – 160 g/L
    2 – 3 k 95 – 130 g/L
    4 – 12 k 100 – 141 g/L
    1 – 2 a 100 – 141 g/L
    3 – 9 a 110 – 149 g/L
    10 – 12 a N 118 – 148 g/L
    10 – 12 a M 110 – 152 g/L
    13 – 14 a N 118 – 148 g/L
    13 – 14 a M 119 – 164 g/L
    ≥ 15 a N 118 – 150 g/L
    ≥ 15 a M 136 – 163 g/L
    ≥ 18 a N 121 – 150 g/L
    ≥ 18 a M 134 – 170 g/L
Hematokrit B-Hct ≤ 2 p 45 – 65 %
    3 – 6 p 42 – 61 %
    7 – 20 p 35 – 60 %
    21 – 30 p 26 – 52 %
    31 – 60 p 26 – 44 %
    2 – 3 k 26 – 40 %
    4 – 12 k 30 – 41 %
    1 – 2 a 30 – 41 %
    3 – 9 a 32 – 43 %
    10 – 12 a 33 – 45 %
    13 – 14 a 35 – 46 %
    ≥ 15 a N 37 – 47 %
    ≥ 15 a M 40 – 54 %
    ≥ 18 a N 37 – 45 %
    ≥ 18 a M 40 – 49 %
Leukotsüüdid B-WBC ≤ 30 p 6– 24 E9/L
    1 – 24 k 6 – 17 E9/L
    2 – 14 a 4 – 10 E9/L
    ≥ 15 a N 4,1 – 9,4 E9/L
    ≥ 15 a M 4,5 – 10,4 E9/L
    ≥ 18 a 4,1 – 9,7 E9/L
Erütrotsüüdid B-RBC ≤ 2 p 4,1 – 6,0 E12/L
    3 – 6 p 4,1 – 5,7 E12/L
    7 – 20 p 3,7 – 5,6 E12/L
    21 – 30 p 3,2 – 5,1 E12/L
    1 – 3 k 3,2 – 4,7 E12/L
    4 – 12 k 3,8 – 5,3 E12/L
    1 – 2 a 3,8 – 5,3 E12/L
    3 – 9 a 3,9 – 5,3 E12/L
    10 – 14 a 4,0 – 5,3 E12/L
    ≥ 15 a N 4,0 – 5,1 E12/L
    ≥ 15 a M 4,4 – 5,4 E12/L
    ≥ 18 a N 4,1 – 5,2 E12/L
    ≥ 18 a M 4,5 – 5,7 E12/L
MCV B-MCV ≤ 2 p 100 – 112 fL
    3 – 6 p 98 – 112 fL
    7 – 20 p 95 – 107 fL
    21 – 30 p 90 – 107 fL
    31 – 60 p 86 – 103 fL
    2 – 3 k 74 – 95 fL
    4 – 12 k 72 – 87 fL
    1 – 2 a 72 – 87 fL
    3 – 9 a 76 – 92 fL
    10 – 12 a 77 – 93 fL
    13 – 14 a 80 – 94 fL
    ≥ 15 a M 84 – 98 fL
    ≥ 15 a N 82 – 99 fL
    ≥ 18 a 82 – 95 fL
MCH B-MCH ≤ 6 p 33 – 39 pg
    7 – 20 p 32 – 37 pg
    21 – 30 p 31 – 36 pg
    31 – 60 p 29 – 35 pg
    2 – 3 k 25 – 34 pg
    4 – 12 k 24 – 29 pg
    1 – 2 a 24 – 29 pg
    3 – 9 a 24 – 32 pg
    10 – 12 a 26 – 32 pg
    13 – 14 a 27 – 33 pg
    ≥ 15 a 28 – 36 pg
    ≥ 18 a 28 – 33 pg
MCHC B-MCHC ≤ 3 k 305 – 360 g/L
    4 – 12 k 315 – 360 g/L
    1 – 2 a 315 – 360 g/L
    ≥ 3 a 310 – 370 g/L
    ≥ 18 a 322 – 356 g/L
RDW B-RDW ≤ 17 a 10,0 – 15,5 %
    ≥ 18 a 12 – 15 %
Neutrofiilide arv B-Neut# ≤ 6 p 2,3 – 19 E9/L
    7 – 30 p 1,2 – 11 E9/L
    1 – 24 k 1 – 7 E9/L
    2 – 4 a 1,2 – 5,4 E9/L
    5 – 10 a 1,4 – 7,0 E9/L
    11 – 14 a 1,6 – 7,5 E9/L
    ≥ 15 a 1,5 – 6,7 E9/L
    ≥ 18 a 1,9 – 6,7 E9/L
Lümfotsüütide arv B-Lymph# ≤ 6 p 1,2 – 8,6 E9/L
    7 – 30 p 2,4 – 17 E9/L
    1 – 24 k 2,7 – 13 E9/L
    2 – 4 a 1,4 – 6,5 E9/L
    5 – 10 a 1,2 – 5 E9/L
    11 – 14 a 1 – 4,5 E9/L
    ≥ 15 a 1,3 – 3,6 E9/L
    ≥ 18 a 1,3 – 3,1 E9/L
Monotsüütide arv B-Mono# ≤ 6 p < 1,4 E9/L
    7 – 30 p < 2,2 E9/L
    1 – 24 k < 0,9 E9/L
    2 – 4 a < 0,5 E9/L
    5 – 10 a < 0,4 E9/L
    11 – 14 a < 0,5 E9/L
    ≥ 15 a 0,2 – 0,8 E9/L
    ≥ 18 a 0,24 – 0,80 E9/L
Eosinofiilide arv B-Eo# ≤ 6 p 0,1 – 2,4 E9/L
    7 – 30 p 0,2 – 2,4 E9/L
    1 – 24 k 0,2 – 1,7 E9/L
    2 – 14 a < 0,3 E9/L
    ≥ 15 a 0,03 – 0,44 E9/L
    ≥ 18 a 0,02 – 0,40 E9/L
Basofiilide arv B-Baso# ≤ 12 k < 0,2 E9/L
    ≥ 1 a < 0,1 E9/L
    ≥ 18 a 0,01 – 0,08 E9/L
Trombotsüüdid B-PLT ≥20 p 150 – 340 E9/L
    21 – 30 p 180 – 390 E9/L
    31- 60 p 200 – 450 E9/L
    ≥ 2 k 150 – 450 E9/L
    ≥ 18 a 157 – 372 E9/L
Trombokrit B-Pct ≤ 17 a 0,1 –  1,0 %
    ≥ 18 a 0,18 – 0,38 %
MPV B-MPV ≤ 17 a 5,0 –  12,0 fL
    ≥18 a 9,2 – 12,3 fL
PDW B-PDW ≤ 17 a 11 – 20 fL
    ≥ 18 a 10,1 – 16,2 fL
Retikulotsüütide paneel B-Ret panel      
Retikulotsüütide suhtarv B-Ret%   0,5 – 1,8 %
Retikulotsüütide arv B-Ret# M 16,4 – 77,6 E9/L
    N 26 – 95 E9/L
Retikulotsüütide hemoglobiin B-RetHb   28 – 36 pg
HÜÜBIMISSÜSTEEMI UURINGUD
Aktiveeritud osalise tromboplastiini aeg P-APTT   26 – 38 s
Fibrinogeen P-Fibr   1,8 – 3,5 g/L
Protrombiini aeg P-PT   70 – 130 %
INR P-INR   0,85 – 1,25  
D-Dimeerid P-D-Di   < 0,5 mg/L
IMMUNOHEMATOLOOGILISED UURINGUD
Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kahe erütrotsüüdiga B-Er-Ak   negatiivne  
Otsene Coombsi test B-DAT   negatiivne  
IMMUUNUURINGUD
17-OH-progesteroon S-17-OHP ≤ 2 p < 2,3 nmol/L
    3 – 30 p N < 3,2 nmol/L
    1 – 4 k N 0,4 – 3,2 nmol/L
    5 – 12 k N < 4,5 nmol/L
    1 – 5 a N < 9,1 nmol/L
    6 – 8 a N < 2,2 nmol/L
    9 – 11 a N < 6,4 nmol/L
    12 – 14 a N 0,3 – 6,4
Follikulaarfaas 0,5 – 5,0
Luteaalfaas 0,4 – 8,8
Ovulatsioon < 2,0
nmol/L
    ≥ 15 a N < 8,8
Follikulaarfaas 0,5 – 5,0
Luteaalfaas 0,4 – 8,8
Ovulatsioon < 2,0
Postmenopaus < 3,1
nmol/L
    3 – 60 p M < 6,1 nmol/L
    2 – 5 k M < 2,7 nmol/L
    5 – 12 k M < 4,5 nmol/L
    1 – 5 a M < 6,3 nmol/L
    6 – 8 a M < 1,9 nmol/L
    9 – 11 a M < 2,4 nmol/L
    12 – 14 a M 0,3 – 4,2 nmol/L
    15 – 16 a M 0,7 – 5,8 nmol/L
    ≥ 17 a M < 4,2 nmol/L
Adrenokortikotroopne hormoon P-ACTH hommikune < 10 pmol/L
    õhtune 1/2 hommikusest väärtusest pmol/L
Aldosteroon P-Aldo > 18 a 61,3 – 979,0 pmol/L
Aldosterooni ja reniini suhe P-Aldo/P-Renin   < 30 pmol/mIU
Alfafetoproteiin S-AFP   < 5,5 kU/L
Anti-Mülleri hormoon S-AMH < 29 p N < 0,94 µg/L
    29 – 364 p N  < 4,37 µg/L
    1 – 4 a N 0,18 – 6,12 µg/L
    5 – 7 a N 0,19 – 5,53 µg/L
    8 – 11 a N  0,40 – 7,39 µg/L
    12 – 14 a N 0,42 – 6,52 µg/L
    15 – 18 a N 0,29 – 11,77 µg/L
    19 – 24 a N 1,22 – 11,70 µg/L
    25 – 29 a N 0,89 – 9,85 µg/L
    30 – 34 a N 0,58 – 8,13 µg/L
    35 – 39 a N 0,15 – 7,49 µg/L
    40 – 44 a N 0,03 – 5,47 µg/L
    45 – 50 a N 0,01 – 2,71 µg/L
    < 3 p M 10,9 – 84,9 µg/L
    3 – 7 p M 22,3 – 166 µg/L
    8 – 10 p M 31,6 – 195 µg/L
    11 – 20 p M 22,6 – 183 µg/L
    21 – 28 p M 34,3 -154 µg/L
    29 – 364 p M 32,9 – 158 µg/L
    1 – 4 a M 43,5 – 200 µg/L
    5 – 7 a M 33,4 -155 µg/L
    8 – 11 a M 13,5 -158 µg/L
    12 – 14 a M 1,32 -46,5 µg/L
    15 – 18 a M 2,35 -18,2 µg/L
    ≥ 19 a M 0,77 -14,50 µg/L
B-tüüpi natriureetiline peptiid P-BNP   < 100 ng/L
    neerupuudulikkusega patsientidel < 225 ng/L
B-tüüpi natriureetilise propetiidi N-fragment S-NTproBNP ≤ 74 a < 125 ng/L
    ≥ 75 a < 450 ng/L
C-peptiid fS-C-pept   0,27 – 1,27 nmol/L
Dehüdroepiandrosteroonsulfaat S-DHEAS 1 – 3 a M 0,13 – 0,45 µmol/L
    4 – 11 a M 0,22 – 3,3 µmol/L
    12 – 15 a M 0,4 – 6,52 µmol/L
    > 16 a M 0,93 – 15,4 µmol/L
    1 – 8 a N 0,13 – 1,52 µmol/L
    9 – 13 a N 0,26 – 3,7 µmol/L
    > 14 a N 0,7 – 12,5 µmol/L
Digoksiin S-Digox   0,8 – 2,4 μg/L
Erütropoetiin S-EPO   4,3 – 29 U/L
Ferritiin S-Fer  <  8 p 30 – 400 μg/L
    8 – 30 p 30 – 230 μg/L
    1 – 6 k 10 – 340 μg/L
    6 – 12 k 10 – 80 μg/L
    1 – 15 a 5 – 120 μg/L
    > 15 a N 10 – 150 μg/L
    > 15 a M 28 – 370 μg/L
Folaat fS-Fol   > 7,64 nmol/L
Folliikuleid stimuleeriv hormoon S-FSH < 11 a < 6 IU/L
    Follikulaarfaas N 2,5 – 10,2 IU/L
    Ovulatsioon N 3,4 – 33,4 IU/L
    Luteaalfaas N 1,5 – 9,1 IU/L
    Postmenopaus N 23,0 – 116,3 IU/L
    11 – 70 a M 1,4 – 18,1 IU/L
hCG ehk koorioni gonadotropiin S-hCG   < 5 IU/L
    rasedal > 30 IU/L
Vaba β-hCG ehk koorioni gonadotropiini vaba beetaalaühik S-fb-hCG   < 16 IU/L
    rasedal Riskiarvutusprogrammis võrreldakse tulemust vastava rasedusnädala mediaaniga IU/L
Homotsüsteiin P-Hcy > 13 a 5 – 15 μmol/L
Insuliin fS-Ins   3,0 – 25 mIU/L
Insuliinisarnane kasvufaktor 1 S-IGF-1 Poisid   ng/mL
    0 – 3 a M < 189 ng/mL
    4 – 6 a M 47 – 231 ng/mL
    7 – 9 a M 55 – 222 ng/mL
    10 – 11 a M 95 – 315 ng/mL
    12 – 13 a M 95 – 460 ng/mL
    14 – 15 a M 211 – 512 ng/mL
    16 – 18 a M 57 – 426 ng/mL
    Tüdrukud   ng/mL
    0 – 3 a N < 272 ng/mL
    4 – 6 a N 55 – 248 ng/mL
    7 – 9 a N 80 – 233 ng/mL
    10 – 11 a N 96 – 545 ng/mL
    12 – 13 a N 147 – 549 ng/mL
    14 – 15 a N 208 – 444 ng/mL
    16 – 18 a N 176 – 429 ng/mL
    Täiskasvanud   ng/mL
    19 – 29 a 90 – 357 ng/mL
    30 – 39 a 41 – 247 ng/mL
    40 – 49 a 43 – 209 ng/mL
    50 – 59 a 36 – 200 ng/mL
    60 – 69 a 32 – 176 ng/mL
    70 – 79 a 16 – 213 ng/mL
    80 – 89 a 17 – 300 ng/mL
Insuliinisarnast kasvufaktorit siduv proteiin 3 S-IGFBP-3 0 – 2 a 0,7 – 3,9 mg/L
    3 – 4 a 0,9 – 4,7 mg/L
    5 – 6 a 1,2 – 5,5 mg/L
    7 a 1,4 – 6,1 mg/L
    8 a 1,6 – 6,5 mg/L
    9 a 1,8 – 7,1 mg/L
    10 a 2,1 – 7,7 mg/L
    11 a 2,4 – 8,4 mg/L
    12 a 2,7 – 8,9 mg/L
    13 – 16 a 3,0 –10,0 mg/L
    17 a 3,2 – 8,7 mg/L
    18 – 30 a 3,0 – 7,8 mg/L
    31– 60 a 3,3 – 7,0 mg/L
    61 – 75 a 2,8 – 6,6 mg/L
    > 76 a 2,2 – 5,0 mg/L
Kaltsitoniin fS-CT N < 1,46 pmol/L
    M < 2,46 pmol/L
Kartsinoembrüonaalne antigeen S-CEA mittesuitsetajad < 5 μg/L
    suitsetajad < 10 μg/L
Kasvajaantigeen CA 125 S-CA 125 ≥ 18 a < 30 (analüsaatoril Centaur XPT) kU/L
    ≥ 18 a < 35 (analüsaatoril Architect) kU/L
Kasvajaantigeen CA 15-3 S-CA 15-3 ≥ 18 a N < 32,4 kU/L
Kasvajaantigeen CA 19-9 S-CA 19-9   < 37 kU/L
Kasvajaantigeen CA 72-4 S-CA 72-4   < 6,9 U/mL
Kasvajaantigeen HE4 S-HE4 Premenopaus N < 70  
    Postmenopaus N < 140  
Kasvuhormoon fS-GH N <24 mIU/L
    M <9 mIU/L
Kilpnääret stimuleeriv immuunglobuliin S-TSI   < 0,55 IU/L
Koensüüm Q10 S-CoQ10   0,8 – 1,4 mg/L
Koera TSH S-canTSH   < 0,5 ng/mL
Koera T4 S-canT4   17 – 37 nmol/L
Kortisool S-Cort ≤ 15 p 17 – 546 nmol/L
    > 15 p (hommikune) 138 – 690 nmol/L
    > 15 p (õhtune) 1/2 hommikusest väärtusest nmol/L
Kreatiini kinaasi MB isoensüümi mass S-CK-MBm   < 5 μg/L
Kromograniin A S-CgA   19,4 – 98,1 μg/L
Luteiniseeriv hormoon S-LH < 10 a < 6 IU/L
    Follikulaarfaas N 1,9 –  12,5 IU/L
    Ovulatsioon N 8,7 –  76,3 IU/L
    Luteaalfaas N 0,5 –  16,9 IU/L
    Postmenopaus N 15,9 –  54,0 IU/L
    11 – 70 a M 1,5 –  9,3 IU/L
    > 70 a M 3,1 –  34,6 IU/L
Makroprolaktiin S-Prol macro   negatiivne  
Metanefriin P-Meta   < 90 pg/mL
Normetanefriin P-Normeta   < 180 pg/mL
Osteokaltsiin S-Osteoca   2,0 – 22,0 ng/mL
Parathormoon fS-PTH   2,0 – 9,0 pmol/L
Progesteroon S-Prog < 11 a 0,67 – 3,5 nmol/L
    Follikulaarfaas N < 2,89 nmol/L
    Luteaalfaas N 8,58 – 68,4 nmol/L
    Postmenopaus N < 1,24 nmol/L
    Rasedad I trim N 13,0 –  108 nmol/L
    Rasedad II trim N 76 – 241 nmol/L
    Rasedad III trim N 165 – 960 nmol/L
    > 11 a M < 4,11 nmol/L
Prokaltsitoniin S-PCT   <0,05  ng/mL
Prolaktiin S-Prol < 3 a 163 – 1040 mIU/L
    3 – 9 a N 63 – 420 mIU/L
    > 9 a N 96 – 770 mIU/L
    Postmenopaus N 38 – 430 mIU/L
    3 – 12 M 63 – 420 mIU/L
    > 12 a M 53 – 360 mIU/L
Prostataspetsiifiline antigeen S-PSA 40 – 49 a < 1,4 μg/L
    50 – 59 a < 1,8 μg/L
    60 – 69 a < 2,8 μg/L
    > 70 a < 3 μg/L
Vaba PSA S-fPSA   Vaba PSA väärtust arvutatakse protsendina üldise PSA väärtusest:

≥ 15% üld PSA-st (healoomuline protsess)
< 15% üld PSA-st (pahaloomuline protsess)

 
Vaba PSA/PSA suhe     > 15 %
Rasedusega seotud plasma proteiin A S-PAPP-A   < 0,004 IU/L
    rasedal Riskiarvutusprogrammis võrreldakse tulemust vastava rasedusnädala mediaaniga. IU/L
Reniin püsti P-Renin 11 k – 12 a 3,4 – 64,0 µIU/mL
    13 – 65 a 4,4 – 46,1 µIU/mL
Reniin pikali P-Renin sup   2,8 – 39,9 µIU/mL
ROMA indeks (premenopaus) S-ROMA prem   < 7,4 (epiteliaalse munasarjavähi esinemine on vähe tõenäoline) %
       ≥ 7,4 (suure tõenäosusega on tegemist epiteliaalse munasarjavähiga) %
ROMA indeks (postmenopaus) S-ROMA postm    < 25,3 (epiteliaalse munasarjavähi esinemine on vähe tõenäoline) %
      ≥ 25,3 (suure tõenäosusega on tegemist epiteliaalse munasarjavähiga) %
S100 S-S100   < 0,1 μg/L
Suguhormoone siduv globuliin S-SHBG 2 – 10 a M 53 – 164 nmol/L
    11 a M 36 – 151 nmol/L
    12 a M 32 – 139 nmol/L
    13 a M 21 – 128 nmol/L
    14 a M 21 – 102 nmol/L
    15 a M 14 – 88 nmol/L
    16 – 21 a M 14 – 69 nmol/L
    22 – 49 a M 15 – 95 nmol/L
    ≥ 50 a M 22 – 113 nmol/L
    2 – 10 a N 38 – 180 nmol/L
    11 – 15 a N 20 – 121 nmol/L
    16 – 21 a N 20 – 141 nmol/L
    Premenopaus N 11 – 180 nmol/L
    Postmenopaus N 23 – 159 nmol/L
Testosteroon S-Testo 2 – 10 a M < 0,9 nmol/L
    11 a M < 12 nmol/L
    12 a M < 20 nmol/L
    13 a M 3 – 20 nmol/L
    14 a M 0,8 – 26 nmol/L
    15 – 21 a M 5 – 33 nmol/L
    ≥ 22 a M 8 – 29 nmol/L
    2 – 10 a N < 3,8 nmol/L
    11 – 15 a N < 1,7 nmol/L
    16 – 21 a N 0,6 – 1,8 nmol/L
    Premenopaus N 0,4 – 2,1 nmol/L
    Postmenopaus N < 1,7 nmol/L
Troponiin I (kardiaalne, kõrgtundlik) S-cTnI-hs   < 47 ng/L
Troponiin T (kardiaalne) S-cTnT   < 0,05 μg/L
Tsüstatiin C S-CysC ≤ 1 k < 2,15 mg/L
    1 – 11 k < 1,39 mg/L
    1- 50 a < 1,20 mg/L
    ≥ 51 a < 1,40 mg/L
Türeoglobuliin S-TG   < 55 μg/L
Türeoglobuliini vastane IgG S-TG IgG   < 1,3 kU/L
Türeoidperoksüdaasi vastane IgG S-TPO IgG   < 60 kU/L
Türeotropiin ehk kilpnääret stimuleeriv hormoon S-TSH 2 – 11 a 0,6 – 6,3 mIU/L
    12 – 17 a 0,5 – 4,9 mIU/L
    ≥ 18 a 0,4 – 4,0 mIU/L
      2,5 – 4,0 (hoiatav) mIU/L
Vaba androgeeni indeks S-FAI 2 – 10 a M < 0,9 %
    11 a M < 33 %
    12 a M < 43 %
    13 a M 0,46 – 56 %
    14 a M 1,4 – 78 %
    15 a M 12 – 93 %
    16 – 21 a M 10 – 146 %
    22 – 49 a M 15 – 80 %
    ≥ 50 a M 9 – 52 %
    2 – 10 a N < 3 %
    11 – 15 a N 0,2 – 5,0 %
    16 – 21 a N 0,7 – 6,0 %
    Premenopaus N 0,3 – 10,0 %
    Postmenopaus N 0,2 – 6,0 %
Vaba trijoodtüroniin S-fT3   3,5 – 6,5 pmol/L
Vaba türoksiin S-fT4   11,5 – 22,7 pmol/L
Valproaat S-Valpr   347 – 693 pmol/L
Vitamiin B12 fS-Vit B12 5 p – 11 k 191 – 1163 pmol/L
    1 – 8 a 209 – 1190 pmol/L
    9 – 13 a 186 – 830 pmol/L
    14 – 16 a 180 – 655 pmol/L
    ≥ 17 a 156 – 672 pmol/L
Vitamiin B12 (aktiivne)/Holotranskobalamiin S-HoloTC   > 35 pmol/L
Vitamiin D S-Vit D (25-OH)   ≤ 30 (puudulik tase) nmol/L
      ≤ 50 (ebapiisav tase) nmol/L
      50 – 70 (madal ehk alanenud tase) nmol/L
      75 – 250 (tervislik tase) nmol/L
      > 250 (ebasoovitavalt kõrge tase) nmol/L
      > 375 (toksiline tase) nmol/L
Vitamiin D (1,25-OH) S-Vit D (1,25-OH) ≤ 12 k 62 – 504 pmol/L
    1 – 15 a 75 – 260 pmol/L
    ≥ 16 a 42 – 211 pmol/L
Östradiool S-E2 < 1 a N < 181 pmol/L
    1 – 5 a N < 91 pmol/L
    6 – 10 a N < 139 pmol/L
    11 – 14 a N < 431 pmol/L
    Follikulaarfaas > 15 a N 72-  529 pmol/L
    Ovulatsioon > 15 a N 234 – 1309 pmol/L
    Luteaalfaas > 15 a N 205 – 786 pmol/L
    Postmenopaus > 15 a N < 118 pmol/L
    < 1 a M < 79 pmol/L
    1 – 5 a M < 97 pmol/L
    6 – 10 a M < 75 pmol/L
    11 – 14 a M < 100 pmol/L
    ≥ 15 a M < 146 pmol/L
ALLERGIA UURINGUD
Eosinofiilsete granulotsüütide katioonne proteiin S-ECP   < 15 µg/L
Immuunglobuliin E S-IgE < 1 a < 30 kU/L
    1 – 10 a < 50 kU/L
    > 10 a < 95 kU/L
Allergia standardne klassifikatsioonisüsteem        
Klass kU/L   Reaktiivsus  
>  0,1 ?      
0 0,1 – 0,34   Väga madal – allergiale iseloomulikud sümptomid puuduvad; ei välista atoopilist allergiat väikelastel  
I 0,35 – 0,69   Madal – allergiale iseloomulikke sümptomeid esineb harva  
II 0,7 – 3,49   Mõõdukas – mõnedel esineb allergiale iseloomulikke sümptomeid  
III 3,5 – 17,49   Kõrge – enamusel esineb allergiale iseloomulikke sümptomeid  
IV 17,5 – 52,49   Väga kõrge – suur antikehade sisaldus, sümptomid seda ilmsemad, mida suurem on antikehade sisaldus  
V 52,5 – 99,99   Ülikõrge – väga suur antikehade sisaldus  
VI >100   Ülikõrge – erakordselt suur antikehade sisaldus  
AUTOIMMUUNUURINGUD
DNA kaksikahela vastane IgG S-dsDNA IgG   < 10 (negatiivne)
10 – 15 (piirpealne)
> 15 (positiivne)
kU/L
Endomüüsiumivastane IgA S-EMA IgA   < 1:10  
Fibrillariinivastane IgG S-Fibrillarin IgG   < 7 (negatiivne)
7 – 10 (piiripealne)
> 10 (positiivne)
kU/L
Gliadiinivastane IgA/Deamideeritud gliadiini vastane IgA antikeha S-AGA IgA   < 7 (negatiivne)
7 – 10 (piiripealne)
> 10 (positiivne)
kU/L
Gliadiinivastane IgG/Deamideeritud gliadiini vastane IgG antikeha S-AGA IgG   < 7 (negatiivne)
7 – 10 (piiripealne)
> 10 (positiivne)
kU/L
Glutamaadi dekarboksülaasi 65 vastased antikehad S-GAD65 Ab   < 5 IU/mL
Insuliini IgG S-IAA IgG   < 0,4 kU/L
Jo1 (histidüül-tRNA süntetaas) vastane IgG S-Jo-1 IgG   < 7 (negatiivne)
7 – 10 (piiripealne)
> 10 (positiivne)
kU/L
Kardiolipiinivastane IgG S-ACLA IgG   < 10 (negatiivne)
10 – 40 (piiripealne)
> 40 (positiivne)
kU/L
Koe transglutaminaasi vastane IgA S-tTG IgA   < 7 (negatiivne) kU/L
Koe transglutaminaasi vastane IgG S-tTG IgG   < 7 (negatiivne) kU/L
Krüoglobuliinid S-Cryo   negatiivne  
Maksa-neeru mikrosoomide vastane IgG S-LKMA IgG   < 1:100  
Mi2-vastane IgG S-Mi2 IgG   < 7 (negatiivne)
7 – 10 (piiripealne)
> 10 (positiivne)
kU/L
Mitokondrivastane IgG S-AMA IgG   < 1:100  
Müeloperoksüdaasivastane IgG S-MPO IgG   < 3,5 (negatiivne)
3,5 – 5,0 (piiripealne)
> 5,0 (positiivne)
kU/L
Müosiitide IgG (Mi2, Ku, PL7, PL12, Jo1, PM/Scl75, PM/Scl100, EJ, OJ, SRP, Ro52) paneel (immunoblot) S-Myositis IgG panel   negatiivne  
Neutrofiilide tsütoplasma vastane IgG S-ANCA IgG panel   <1:10  
Paljuneva raku tuuma antigeeni vastane IgG S-pCNA IgG   < 7 (negatiivne)
7 – 10 (piiripealne)
> 10 (positiivne)
kU/L
Parietaalrakkudevastane IgG S-PCA IgG   < 1:10  
PM/Scl-vastane IgG S-PM/Scl IgG   < 7 (negatiivne)
7 – 10 (piiripealne)
> 10 (positiivne)
kU/L
Proteinaas 3 vastane IgG S-PR-3 IgG   < 2 (negatiivne)
2 – 3 (piiripealne)
> 3 (positiivne)
kU/L
Ribosomaalse P-proteiini vastane IgG S-Rib P Prot IgG   < 7 (negatiivne)
7 – 10 (piiripealne)
> 10 (positiivne)
kU/L
RNA polümeraas III vastane IgG S-RP III IgG   < 7 (negatiivne)
7 – 10 (piiripealne)
> 10 (positiivne)
kU/L
Scl70-vastane IgG S-Scl70 IgG   < 7 (negatiivne)
7 – 10 (piiripealne)
> 10 (positiivne)
kU/L
Silelihaskoevastane IgG S-SMA IgG   < 1:100  
Sm-vastane IgG S-Sm IgG   < 7 (negatiivne)
7 – 10 (piiripealne)
> 10 (positiivne)
kU/L
SSA-vastane IgG S-SSA IgG   < 7 (negatiivne)
7 – 10 (piiripealne)
> 10 (positiivne)
kU/L
SSB-vastane IgG S-SSB IgG   < 7 (negatiivne)
7 – 10 (piiripealne)
> 10 (positiivne)
kU/L
Süsteemsete sidekoehaigustega seotud IgG (segu: U1RNP, SSA, SSB, CENPB, Scl70, Jo1, Fibrillarin, RPIII, Rib P Prot, PM/Scl, PCNA, Mi2, Sm, DNA)  S-CTD IgG   negatiivne, piiripealne, positiivne  
Tsentromeerivastane IgG S-Centr IgG   < 7 (negatiivne)
7 – 10 (piiripealne)
> 10 (positiivne)
kU/L
Tsüklilise tsitrulleeritud peptiidi vastane IgG S-CCP IgG   < 7 (negatiivne)
7 – 10 (piiripealne)
> 10 (positiivne)
kU/L
Tuumavastane IgG S-ANA IgG   < 1:100  
Tuumavastase IgG tüpiseerimine (RNP/Sm, Sm, SSA, Ro-52, SSB, Scl-70, PM/Scl, Jo-1, PCNA, CENP-B, dsDNA, histoonid, nukleosoomid, RibP, AMA-M2, DFS70) S-ANA Typ   negatiivne  
U1 ribonukleoproteiini vastane IgG S-U1RNP IgG   < 5 (negatiivne)
5 – 10 (piiripealne)
> 10 (positiivne)
kU/L
NAKKUSHAIGUSTE  DIAGNOSTIKA 
A-, B-gripi viiruse ja RS-viiruse RNA RespVir RNA panel   negatiivne  
A- ja B-gripi viiruse RNA paneel (POCT) Influenza A, B RNA panel POCT   negatiivne  
A-hepatiidi viiruse vastane IgM S-HAV IgM   negatiivne  
Atopobium vaginae DNA A vaginae DNA   negatiivne  
B-hepatiidi viiruse DNA S,P-HBV DNA   negatiivne  
B-hepatiidi viiruse pinnaantigeen S-HBsAg   negatiivne  
B-hepatiidi viiruse pinnaantigeeni vastased antikehad S-HBs Ab   < 10 (negatiivne) mIU/ml
B-hepatiidi viiruse tuuma antigeeni vastane IgM S-HBc IgM   < 1,0 (negatiivne) S/CO
B-hepatiidi viiruse tuuma antigeeni vastased antikehad S-HBc Ab   negatiivne  
B-hepatiidi viiruse ümbrise antigeen S-HBeAg   < 1,0 (negatiivne)
≥ 1,0 (positiivne)
S/CO
B-hepatiidi viiruse ümbrise antigeeni vastased antikehad S-Hbe Ab   > 1,0 (negatiivne)
≤ 1,0 (positiivne)
S/CO
Bakteriaalse vaginoosiga seotud mikroorganismide tuvastamine     negatiivne  
Bartonella henselae IgG S-B henselae IgG   negatiivne  
Bartonella henselae IgM S-B henselae IgM   negatiivne  
Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis DNA paneel B pertussis, B parapertussis DNA panel   negatiivne  
Bordetella pertussis PT vastane IgA S-B pertussis PT IgA   < 10 (negatiivne)
10 – 20 (piiripealne)
> 20 (positiivne)
IU/mL
Bordetella pertussis PT vastane IgG S-B pertussis PT IgG   < 40 (negatiivne)
40 – 100 (piiripealne)
> 200 (positiivne)
 IU/mL
Borrelia burgdorferi DNA B burgdorferi DNA   negatiivne  
Borrelia burgdorferi vastane IgG S-B burgdorferi IgG   < 10 (negatiivne)
10 – 15 (piiripealne)
≥ 15 (positiivne)
 
Borrelia burgdorferi vastane IgG (kinnitav) S-B burgdorferi IgG conf   negatiivne  
Borrelia burgdorferi vastane IgM S-B burgdorferi IgM   < 18 (negatiivne)
18 – 22 (piiripealne)
> 22 (positiivne)
 
Borrelia burgdorferi vastane IgM (kinnitav) S-B burgdorferi IgM conf   negatiivne  
C-hepatiidi viiruse genotüüp S,P-HCV genot   negatiivne  
C-hepatiidi viiruse vastased antikehad S-HCV Ab   negatiivne  
Campylobacter spp. külv     negatiivne  
Candida albicans DNA C albicans DNA   negatiivne  
Candida glabrata DNA C glabrata DNA   negatiivne  
Candida krusei DNA C krusei DNA   negatiivne  
Candida parapsilosis DNA C parapsilosis DNA   negatiivne  
Candida tropicalis DNA C tropicalis DNA   negatiivne  
Candida dubliniensis DNA C dubliniensis DNA   negatiivne  
Chlamydia trachomatis DNA C trachomatis DNA   negatiivne  
Chlamydia trachomatis LGV DNA C trachomatis LGV DNA   negatiivne  
Chlamydia trachomatis vastane IgA S-C trachomatis IgA   < 18 (negatiivne)
18 – 22 (piiripealne)
> 22 (positiivne)
U/mL
Chlamydia trachomatis vastane IgG S-C trachomatis IgG   < 18 (negatiivne)
18 – 22 (piiripealne)
> 22 (positiivne)
U/mL
Chlamydophila pneumoniae DNA C pneumoniae DNA   negatiivne  
Chlamydophila pneumoniae vastane IgA S-C pneumoniae IgA   < 18 (negatiivne)
18 – 22 (piiripealne)
> 22 (positiivne)
U/mL
Chlamydophila pneumoniae vastane IgG S-C pneumoniae IgG   < 18 (negatiivne)
18 – 22 (piiripealne)
> 22 (positiivne)
U/mL
Chlamydophila pneumoniae vastane IgM S-C pneumoniae IgM   < 0,9 (negatiivne)
0,9 – 11,0 (piiripealne)
> 11,0 (positiivne)
 
Clostridium difficile toksiinid A, B roojas St-C difficile tox A, B   negatiivne  
Dermatofüütide DNA paneel Derma DNA   negatiivne  
Enterobius vermicularis munade mikroskoopia An-E vermicularis-m   negatiivne  
Enterohemorraagiline E.coli (EHEC) külv+verotoksiin     puudub  
Enteroviiruste RNA Enterovirus RNA   negatiivne  
Epstein-Barr viiruse vastane IgG S-EBV VCA IgG   < 20 (negatiivne)  
Epstein-Barr viiruse vastane IgM S-EBV VCA IgM   < 20 (negatiivne)  
Epstein-Barr viiruse tuumaantigeeni vastane IgG S-EBV NA IgG   < 5 (negatiivne)  
Haemophilus ducreyi DNA H ducreyi DNA   negatiivne  
Helicobacter pylori antigeen St-H pylori Ag   negatiivne  
Helicobacter pylori vastane IgA S-H pylori IgA   < 18 (negatiivne)
18 – 22 (piiripealne)
> 22 (positiivne)
U/mL
Helicobacter pylori vastane IgG S-H pylori IgG   < 18 (negatiivne)
18-22 (piiripealne)
>22 (positiivne)
U/mL
HTLV1,2 Ab S-HTLV1,2 Ab   negatiivne  
Inimese herpesviirus 8 DNA B-HHV8 DNA   negatiivne  
Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. ja 2. tüübi vastane antikeha, p24 antigeen S-HIV1,2 Ag+Ab   negatiivne  
Inimese papilloomiviiruse DNA, kõrge riskiga genotüüp HPV DNA genot   negatiivne  
Leetriviiruse IgG S-Measles virus IgG   < 13,5 (negatiivne)
13,5 – 16,5 (piiripealne)
> 16,5 (positiivne)
AU/ml
Leetriviiruse IgM S-Measles virus IgM   < 0,9 (negatiivne)
0,9 – 1,1 (piiripealne)
≥ 1,1 (positiivne)
 
      IgM vastus väljastatakse ainult kvalitatiivsena.  
Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi DNA HSV1,2 DNA   negatiivne  
Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi vastane IgM S-HSV1,2 IgM   < 0,9 (negatiivne)
0,9 – 1,1 (piiripealne)
≥ 1,1 (positiivne)
 
Lihtherpeseviiruse 1. tüübi vastane IgG S-HSV1 IgG   < 0,9 (negatiivne)
0,9 – 1,1 (piiripealne)
≥ 1,1 (positiivne)
 
Lihtherpeseviiruse 2. tüübi vastane IgG S-HSV2 IgG   < 0,9 (negatiivne)
0,9 – 1,1 (piiripealne)
≥ 1,1 (positiivne)
 
Mumpsiviirusevastane IgG S-Mumps virus IgG   < 16 (negatiivne)
16-22 (piiripealne)
≥ 22 (positiivne)
U/mL
Mumpsiviirusevastane IgM S-Mumps virus IgM   < 0,8 (negatiivne)
0,8 – 1,1 (piiripealne)
≥ 22 (positiivne)
 
Mycoplasma genitalium DNA M genitalium DNA   negatiivne  
Mycoplasma hominis DNA M hominis DNA   negatiivne  
Mycoplasma pneumoniae vastane IgA S-M pneumoniae IgA   < 18 (negatiivne)
18-22 (piiripealne)
> 22 (positiivne)
U/mL
Mycoplasma pneumoniae vastane IgG S-M pneumoniae IgG   < 10 (negatiivne)
> 10 (positiivne)
 
Mycoplasma pneumoniae vastane IgM S-M pneumoniae IgM   < 10 (negatiivne)
> 10 (positiivne)
 
Neisseria gonorrhoeae DNA N gonorrhoeae DNA   negatiivne  
Parvoviiruse B19 vastane IgG S-Parvovirus B19 IgG   < 0,9 (negatiivne)
0,9 – 3 (piiripealne)
> 3 (positiivne)
 
Parvoviiruse B19 vastane IgG (immunoblot) S-Parvov B19 IgG IB)   negatiivne  
Parvoviiruse B19 vastane IgM S-Parvovirus B19 IgM   < 0,9  
Parvoviiruse B19 vastane IgM (immunoblot) S-Parvov B19 IgM IB   negatiivne  
Puukentsefaliidi viiruse vastane IgG S-TBEV IgG   < 18 (negatiivne)
18-22 (piiripealne)
> 22 (positiivne)
U/mL
Puukentsefaliidi viiruse vastane IgM S-TBEV IgM   < 0,9 (negatiivne)
0,9-11,0 (piiripealne)
> 11,0 (positiivne)
 
Salmonella spp. külv     negatiivne  
SARS koroonaviirus 2 RNA SARS-CoV-2 RNA   negatiivne  
Seente külv     negatiivne  
Shigella spp. külv     negatiivne  
Soolebakterite DNA paneel EntericBac DNA panel   negatiivne  
Sooleparasiitide DNA paneel St-EntericParasite DNA panel   negatiivne  
Sooleviiruste RNA/DNA paneel St-EntericVir RNA/DNA panel   negatiivne  
Zika viiruse vastane IgG S-Zika IgG   < 0,8 (negatiivne)
0,8 – 1,1 (piiripealne)
≥ 1,1 (positiivne)
 
Zika viiruse vastane IgM S-Zika IgM   < 0,8 (negatiivne)
0,8 – 1,1 (piiripealne)
≥ 1,1 (positiivne)
 
Toxoplasma gondii vastane IgG S-T gondii IgG   < 6,5 (negatiivne)  
Toxoplasma gondii vastane IgM S-T gondii IgM   < 6,5 (negatiivne)  
Treponema pallidum DNA T pallidum DNA   negatiivne  
Treponema pallidum vastased antikehad (sõeluuring) S-T pallidum Ab   negatiivne  
Treponema pallidum IgG (immunoblot) S-T pallidum IgG   negatiivne  
Treponema pallidum IgM (immunoblot) S-T pallidum IgM   negatiivne  
Mittetreponemaalse reagiini antikehad (ravi hindamine) S-RPR   negatiivne  
Trichomonas vaginalis DNA T vaginalis DNA   negatiivne  
Tsütomegaloviiruse vastane IgG S-CMV IgG   < 12 (negatiivne)
12 – 14 (piiripealne)
> 14 (positiivne)
 
Tsütomegaloviiruse vastane IgM S-CMV IgM   < 18 (negatiivne)
18 – 22 (piiripealne)
> 22 (positiivne)
 
Tuulerõugeviiruse DNA VZV DNA   negatiivne  
Tuulerõugeviiruse vastane IgG S-VZV IgG   < 135 (negatiivne)  
Tuulerõugeviiruse vastane IgM S-VZV IgM   < 0,9 (negatiivne)  
Ureaplasma urealyticum DNA, Ureaplasma parvum DNA U urealyticum DNA, U parvum DNA   negatiivne  
Ussnugiliste munad ja algloomade tsüstid     negatiivne  
Yersinia spp. külv     negatiivne  
PÄRILIKE HAIGUSTE MOLEKULAARDIAGNOSTIKA
HLA-B*27 DNA B-HLA-B27 DNA   negatiivne/positiivne  
Hüpolaktaasia täiskasvanutel – LCT geeni c.-13910C>T variant LCT c.-13910C>T   Genotüüp T/T või T/C viitab primaarse hüpolaktaasia puudumisele  
      Genotüüp C/C viitab primaarsele hüpolaktaasiale  
SPERMA UURINGUD
Alfa-glükosidaas seminaalplasmas SemP-alfa-Glucosidase   > 20 mU/mL
Fruktoos seminaalplasmas SemP-Fruc   > 13 µmol/mL
Tsink seminlaaplasmas SemP-Zn   Zn-C 0,31 -1,53
Zn-T > 2,4
µmol/mL
URIINI JA ROOJA UURINGUD
Albumiini ja kreatiniini suhe U-Alb/Crea   < 3 mg/mmol
      > 30 (albuminuuria) mg/mmol
      3 – 30 (mikroalbuminuuria) mg/mmol
Albumiin ööpäevases uriinis dU-Alb   < 30 mg/d
      > 300 (albuminuuria) mg/d
      30 – 300 (mikroalbuminuuria) mg/d
Albumiin kogutud uriinis cU-Alb   < 20 µg/min
Amülaas uriinis U-Amyl   < 650 U/L
Elastaas 1 (pankreasespetsiifiline) roojas St-pE1   ≥ 200 µg/g
Kaalium ööpäevases uriinis dU-K 6 – 9 a N 8 – 37 mmol/d
    10 – 14 a N 18 – 58 mmol/d
    6 – 9 a M 17 – 54 mmol/d
    10 – 14 a M 22 – 57 mmol/d
    ≥ 15 a 25 – 125 mmol/d
Kalprotektiin roojas   ≥ 4 a (<4a laste referentsväärtused ei ole teada. Lastel tuleks analüüsi põhjendatust kaaluda) < 50 (negatiivne)
50 – 99 (piiripealne)
≥ 100 (positiivne)
µg/g
Kaltsium ööpäevases uriinis dU-Ca < 15 a < 0,15 mmol/d
    > 15 a 2,5 – 8,0 mmol/d
Kreatiniin ööpäevases uriinis dU-Crea N 5,3 – 15,9 mmol/d
    M 7,1 – 17,1 mmol/d
Kreatiniini väärtusega arvutatakse automaatselt ka GFR väärtus dU-GFR ≥ 18a > 90 µmol/d
Naatrium ööpäevases uriinis dU-Na ≥ 15 M 40 – 220 mmol/d
    ≥ 15 N 27 – 287 mmol/d
Uriini ribaanalüüs U-Strip      
Glükoos U-Glu   negatiivne (< 2,0) mmol/L
Ketokehad U-Ket   negatiivne (< 0,5) mmol/L
Erikaal U-SG   1,010 – 1,030  
Erütrotsüüdid U-Ery   negatiivne (< 5) E6/L
pH U-pH   5 – 7  
Valk U-Pro   negatiivne (< 0,25) g/L
  Alates mai 2018.a. on Tallinna ja Tartu laborites kasutusel senisest tundlikum analüüsi metoodika, mis tuvastab uriini valgu sisaldust alates 0,2 g/L. Tulemused üle 0,25 g/L on positiivsed.
Nitrit U-Nit   negatiivne  
Leukotsüüdid U-Leu   negatiivne (< 10) E6/L
Bilirubiin U-Bil   negatiivne (< 17) µmol/L
Urobilinogeen U-Ubg   norm(< 17) µmol/L
Uriini analüüs läbivoolutsütomeetriaga (RBC erütrotsüüdid, WBC leukotsüüdid, Ec epiteelrakud, CAST hüaliinsilindrid, BACT bakterid) U-Flow   Lameepiteeli rakud < 2 rakku/hpf
      Transitoorse epiteeli rakud < 2 rakku/hpf
      Tuubulusepiteeli rakud < 1 rakku/hpf
      Leukotsüüdid < 2 rakku/hpf
      Erütrotsüüdid < 1 rakku/hpf
      Hüaliinsilindrid negatiivne (Üksikud hüaliinsilindrid võivad esineda tervel inimesel hommikuses esimeses kontsentreeritud uriinis) rakku/hpf
Uriini sademe mikroskoopia U-Sed–m   Lameepiteeli rakud <  2 rakku/hpf
      Transitoorse epiteeli rakud <  2 rakku/hpf
      Tuubulusepiteeli rakud < 2 rakku/hpf
      Neutrofiilid < 2 rakku/hpf
      Erütrotsüüdid < 1 rakku/hpf
Peitveri roojas (kvantitatiivne) St-Hb QN   < 15 µg/g
TOKSIKOLOOGIA JA RAVIMID
Karbamasepiin S-Carba   17-51 µmol/L
Klosapiin S-Clozap   >1000 (toksiline)
300 – 600 (terapeutiline)
µg/L
Plii veres B-Pb N < 0,06 mg/L
    M < 0,085 mg/L
Tsink S-Zn   0,7 – 1,5 mg/L