Referentsväärtuste tabel

Muudatused/uuendused ref. tabelis

Analüüt Lühend Vanus Referentsväärtus Ühik
KLIINILISE KEEMIA UURINGUD        
Alaniini aminotransferaas S-ALAT < 1 a < 57 U/l
    1 – 12 a < 39 U/l
    > 13 a N < 33 U/l
    > 13 a M < 41 U/l
Albumiin S-Alb   35 – 52 g/l
Amülaas S-Amyl   < 100 U/l
Aluseline fosfataas S-ALP < 7 k < 449 U/l
    7 – 12 k < 462 U/l
    1 – 6 a < 280 U/l
    7 – 12 a < 300 U/l
    13 – 17 a N < 187 U/l
    13 – 17 a M < 390 U/l
    18 – 59 a N 42 – 98 U/l
    18 – 59 a M 53 – 128 U/l
    > 60 a N 53 – 141 U/l
    > 60 a M 56 – 119 U/l
Antistreptolüsiin O S-ASO   < 200 IU/ml
Apolipoproteiin A1 S-ApoA1 N 44,6 – 76,8 µmol/l
    M 39,27 – 73,19 µmol/l
Apolipoproteiin B S-ApoB N 1,07 – 2,44 µmol/l
    M 1,07 – 2,73 µmol/l
Aspartaadi aminotransferaas S-ASAT < 4 a < 56 U/l
    > 4 a N <32 U/l
    > 4 a M < 40 U/l
Bilirubiin S-Bil ≤ 14 p < 283,8 µmol/l
    15 p – 12 k < 11,7 µmol/l
    13 k – 8 a < 6,8 µmol/l
    9 – 11 a < 9,4 µmol/l
    12 – 14 a < 11,9 µmol/l
    15 – 17 a < 14,4 µmol/l
    > 18 a < 21 µmol/l
Bilirubiin (konjugeeritud) S-Bil-conj   < 5 µmol/l
C-reaktiivne valk S-CRP   < 10 mg/l
Fosfaat S-P ≤ 17 a  1,3 – 2,26 mmol/l
    ≥ 18 a 0,78 – 1,65 mmol/l
Gammaglutamüüli transferaas S-GGT < 7 k < 200 U/l
    7 – 12 k < 34 U/l
    1 – 12 a < 23 U/l
    13 – 17 a N < 33 U/l
    13 – 17 a M < 45 U/l
    > 18 a N < 38 U/l
    > 18 a M < 73 U/l
Glükohemoglobiin B-HbA1c   4,0 – 6,0 %
Glükoos fP-Gluc   4,1 – 6,1 (plasmas) mmol/l
  fB-Gluc   3,5 – 5,5 (täisveres) mmol/l
HDL-kolesterool S-HDL-Chol   > 1 mmol/l
Immuunglobuliin A S-IgA < 1 a 0 – 0,8 g/l
    1 – 3 a 0,2 – 1,0 g/l
    4 – 6 a 0,3 – 2,0 g/l
    7 – 9 a 0,3 – 3,0 g/l
    10 – 11 a 0,5 – 2,0 g/l
    12 – 13 a 0,6 – 3,6 g/l
    14 – 15 a 0,5 – 2,5 g/l
    16 – 19 a 0,6 – 3,5 g/l
    ≥ 20 a 0,7 – 4,0 g/l
Immuunglobuliin G S-IgG < 1 a 2,3 – 14,1 g/l
    1 a – 3 a 4,5 – 9,2 g/l
    4 – 6 a 5,0 – 14,6 g/l
    7 – 9 a 5,7 – 14,7 g/l
    10 – 11 a 7,0 – 15,6 g/l
    12 – 13 a 7,6 – 15,5 g/l
    14 – 15 a 7,2 – 17,1 g/l
    16 – 19 a 5,5 – 15,8 g/l
    ≥ 20 a 7,0 – 16,0 g/l
Immuunglobuliin G alaklass 1 S-IgG1 ≤ 1 a 1,51 – 7,92 g/l
    2-3 a 2,65 – 9,38 g/l
    4-6 a 3,62 – 12,28 g/l
    7-12 a 3,77 – 11,31 g/l
    13 -18 a 3,62 – 10,27 g/l
    ≥ 19 a 4,05 – 10,11 g/l
Immuunglobuliin G alaklass 2 S-IgG2 ≤ 1 a 0,26 -1,36 g/l
    2-3 a 0,28 – 2,16 g/l
    4-6 a 0,57 – 2,90 g/l
    7-12 a 0,68 – 3,88 g/l
    13 -18 a 0,81 – 4,72 g/l
    ≥ 19 a 1,69 – 7,86 g/l
Immuunglobuliin G alaklass 3 S-IgG3 ≤ 1 a 0,093 – 0,920 g/l
    2-3 a 0,087 – 0,864 g/l
    4-6 a 0,129 – 0,789 g/l
    7-12 a 0,158 – 0,890 g/l
    13 -18 a 0,138 – 1,058 g/l
    ≥ 19 a 0,11 – 0,85 g/l
Immuunglobuliin G alaklass 4 S-IgG4 ≤ 1 a 0,004 – 0,464 g/l
    2-3 a 0,009 – 0,742 g/l
    4-6 a 0,013 – 1,446 g/l
    7-12 a 0,012 – 1,699 g/l
    13 -18 a 0,049 – 1,985 g/l
    ≥ 19 a 0,03 – 2,01 g/l
Immuunglobuliin M S-IgM < 1 a 0 – 1,5 g/l
    1 – 3 a 0,2 – 1,5 g/l
    4 – 6 a 0,2 – 2,1 g/l
    7 – 9 a 0,3 – 2,1 g/l
    10 – 11 a 0,3 – 1,8 g/l
    12 – 13 a 0,4 – 2,4 g/l
    14 – 15 a 0,2 – 1,9 g/l
    16 – 19 a 0,2 – 2,6 g/l
    ≥ 20 a 0,4 – 2,3 g/l
Kaalium S-K   3,5 – 5,0 mmol/l
Kaltsium S-Ca   2,15 – 2,60 mmol/l
Kaltsium ioniseeritud S-iCa   1,12 – 1,32 mmol/l
Kloriid S-Cl   99 – 109 mmol/l
Kolesterool S-Chol   < 5 mmol/l
Kreatiini kinaas S-CK < 3 a < 228 U/l
    4 – 6 a < 149 U/l
    7 – 17 a N < 123 U/l
    7 – 17 a M < 270 U/l
    > 18 a N < 192 U/l
    > 18 a M < 308 U/l
Kreatiniin S-Crea < 2 a 21 – 36 µmol/l
    3 – 4 a 27 – 42 µmol/l
    5 – 8 a 28 – 52 µmol/l
    9 – 10 a 34 – 65 µmol/l
    11 – 14 a 50 – 77 µmol/l
    > 15 a N 45 – 84 µmol/l
    > 15 a M 59 – 104 µmol/l
Kreatiinini väärtusega koos arvutatakse ja väljastatakse ka hinnanguline glomerulaarfiltratsioon eGFR (Crea, CKD-EPI) > 18 a ≥ 90 ml/min/1,73 m2
Kusihape S-UA ≤ 17 a 120 – 330 µmol/l
    ≥ 18 a N 143 – 339 µmol/l
    ≥ 18 a M 202 – 417 µmol/l
Laktoosi taluvuse proov           Laktoosikoormusele järgnev plasma glükoosisisalduse tõus algväärtusest > 1,7 (normaalne) mmol/l
      1,1 – 1,7 (diagnostiliselt ebaselge) mmol/l
      < 1,6 (laktaasi puudulikkus) mmol/l
Laktaadi dehüdrogenaas S-LDH < 1 k 135 – 630 U/l
    1 – 12 k 135 – 375 U/l
    1 – 4 a 135 – 305 U/l
    5 – 11 a 120 – 245 U/l
    > 12 a 120 – 246 U/l
LDL-kolesterool S-LDL-Chol   < 3 mmol/l
Lipaas fS-Lip   12,0 – 53,0 U/l
Magneesium S-Mg   0,53 – 1,11 mmol/l
Naatrium S-Na   135 – 145 mmol/l
Raud S-Fe N 9,0 – 30,4 µmol/l
    M 11,6 – 31,3 µmol/l
Reumatoidfaktor S-RF   < 15 IU/ml
Süsivesikdefitsiitse transferriin S-CDT   < 1,3 (negatiivne) %
      1,3 – 1,6 (piiripealne) %
      > 1,6 (patoloogiline) %
Transferriin S-Transf   2,0 – 3,6 g/l
Transferriini saturatsioon     15 – 45 %
Transferriini lahustuvad retseptorid S-Transf-sR   0,76 – 1,76 mg/L
Triglütseriidid fS-Trigl   < 1,7 mmol/l
Tseruloplasmiin S-Cer   200 – 600 mg/l
Uurea fS-Urea   < 8,2 mmol/l
Valk S-Prot   64 – 83 g/l
         
HEMATOLOOGILISED UURINGUD        
CD4 ja CD8 lümfotsüütide absoluutarv ja suhe CD4/CD8   400 – 1800 (CD4) E6/L
      200 – 1100 (CD8) E6/L
      0,8 – 3,3 (CD4/CD8)  
Hemogramm leukogrammiga B-CBC-5Diff      
Hemoglobiin HGB < 3 p 150 – 220 g/l
    3 – 6 p 143 – 207 g/l
    7 – 20 p 120 – 206 g/l
    21 – 30 p 95 – 180 g/l
    31 – 60 p 95 – 160 g/l
    2 – 3 k 95 – 130 g/l
    4 – 12 k 100 – 141 g/l
    1 – 2 a 100 – 141 g/l
    3 – 9 a 110 – 149 g/l
    10 – 12 a N 118 – 148 g/l
    10 – 12 a M 110 – 152 g/l
    13 – 14 a N 118 – 148 g/l
    13 – 14 a M 119 – 164 g/l
    ≥ 15 a N 118 – 150 g/l
    ≥ 15 a M 136 – 163 g/l
Hematokrit HCT < 3 p 45 – 65 %
    3 – 6 p 42 – 61 %
    7 – 20 p 35 – 60 %
    21 – 30 p 26 – 52 %
    31 – 60 p 26 – 44 %
    2 – 3 k 26 – 40 %
    4 – 12 k 30 – 41 %
    1 – 2 a 30 – 41 %
    3 – 9 a 32 – 43 %
    10 – 12 a 33 – 45 %
    13 – 14 a 35 – 46 %
    ≥ 15 a N 37 – 47 %
    ≥ 15 a M 40 – 54 %
Leukotsüüdid WBC < 1 k  6 – 24 E9/L
    1 – 24 k  6 – 17 E9/L
    2 – 14 a  4 – 10 E9/L
    ≥ 15 a N 4,1 – 9,4 E9/L
    ≥ 15 a M 4,5 – 10,4 E9/L
Erütrotsüüdid RBC < 3 p 4,1 – 6,0 E12/L
    3 – 6 p 4,1 – 5,7 E12/L
    7 – 20 p 3,7 – 5,6 E12/L
    21 – 30 p 3,2 – 5,1 E12/L
    1 – 3 k 3,2 – 4,7 E12/L
    4 – 12 k 3,8 – 5,3 E12/L
    1 – 2 a 3,8 – 5,3 E12/L
    3 – 9 a 3,9 – 5,3 E12/L
    10 – 14 a 4,0 – 5,3 E12/L
    ≥ 15 a N 4,0 – 5,1 E12/L
    ≥ 15 a M 4,4 – 5,4 E12/L
  MCV < 3 p 100 – 112 fL
    3 – 6 p 98 – 112 fL
    7 – 20 p 95 – 107 fL
    21 – 30 p 90 – 107 fL
    31 – 60 p 86 – 103 fL
    2 – 3 k 74 – 95 fL
    4 – 12 k 72 – 87 fL
    1 –  2 a 72 – 87 fL
    3 – 9 a 76 – 92 fL
    10 – 12 a 77 – 93 fL
    13 – 14 a 80 – 94 fL
    ≥ 15 a M 84 – 98 fL
    15 – 49 a N 82 – 99 fL
    ≥ 50 a N 85 – 97 fL
  MCH < 7 p 33 – 39 pg
    7 – 20 p 32 – 37 pg
    21 – 30 p 31 – 36 pg
    31 – 60 p 29 – 35 pg
    2 – 3 k 25 – 34 pg
    4 – 12 k 24 – 29 pg
    1 – 2 a 24 – 29 pg
    3 – 9 a 24 – 32 pg
    10 – 12 a 26 – 32 pg
    13 – 14 a 27 – 33 pg
    ≥ 15 a 28 – 36 pg
  MCHC < 3 k 305 – 360 g/l
    4 – 12 k 315 – 360 g/l
    1 – 2 a 315 – 360 g/l
    ≥ 3 a 310 – 370 g/l
  RDW   10,0 – 15,5 %
Neutrofiilide arv Neut # < 7 p 2,3 – 19 E9/L
    7 – 30 p 1,2 – 11 E9/L
    1 – 24 k 1 – 7 E9/L
    2 – 4 a 1,2 – 5,4 E9/L
    5 – 10 a 1,4 – 7,0 E9/L
    11 – 14 a 1,6 – 7,5 E9/L
    > 15 a 1,5 – 6,7 E9/L
Lümfotsüütide arv Lymph # < 7 p 1,2 – 8,6 E9/L
    7 – 30 p 2,4 – 17 E9/L
    1 – 24 k 2,7 – 13 E9/L
    2 – 4 a 1,4 – 6,5 E9/L
    5 – 10 a 1,2 – 5 E9/L
    11 – 14 a 1 – 4,5 E9/L
    > 15 a 1,3 – 3,6 E9/L
Monotsüütide arv Mono # < 7 p < 1,4 E9/L
    7 – 30 p < 2,2 E9/L
    1 – 24 k < 0,9 E9/L
    2 – 4 a < 0,5 E9/L
    5 – 10 a < 0,4 E9/L
    11 – 14 a < 0,5 E9/L
    ≥ 15 a 0,2 – 0,8 E9/L
Eosinofiilide arv Eo # < 7 p 0,1 – 2,4 E9/L
    7 – 30 p 0,2 – 2,4 E9/L
    1 – 24 k 0,2 – 1,7 E9/L
    2 – 15 a < 0,3 E9/L
    > 15 a 0,03 – 0,44 E9/L
Basofiilide arv Baso # < 1 a < 0,2 E9/L
    > 1 a < 0,1 E9/L
Neutrofiilide suhtarv Neut % < 7 p 38 – 78 %
    7 – 30 p 20 – 47 %
    1 – 24 k 17 – 41 %
    2 – 4 a 29 – 54 %
    5 – 9 a 35 – 70 %
    10 – 14 a 40 – 75 %
    ≥ 15 a 40 – 80 %
Lümfotsüütide suhtarv Lymph  % < 7 p 20 – 36 %
    7 – 30 p 40 – 70 %
    1 – 24 k 45 – 75 %
    2 – 4 a 35 – 65 %
    5 – 10 a 30 – 50 %
    11 – 14 a 25 – 45 %
    ≥ 15 a 20 – 45 %
Monotsüütide suhtarv Mono % < 7 p < 6 %
    7 – 30 p < 9 %
    1 – 12 k < 5 %
    1 – 14 a < 5 %
    ≥ 15 a 1 – 11 %
Eosinofiilide suhtarv Eo % < 7 p 2 – 10 %
    7 – 30 p 3 – 10 %
    1 – 24 k 3 – 10 %
    2 – 14 a 0 – 3 %
    ≥ 15 a 1 – 5 %
Basofiilide suhtarv Baso %   < 1 %
Trombotsüüdid PLT < 20 p 150 – 340 E9/L
    21 – 30 p 180 – 390 E9/L
    31- 60 p 200 – 450 E9/L
    > 2 k 150 – 450 E9/L
Trombokrit     0,1 –  1,0 %
MPV MPV   5,0 –  12,0 fL
PDW PDW   11 – 20 %
Erütrotsüütide settekiirus B-ESR < 15 a < 10 mm/h
    > 15 a N < 20 mm/h
    > 15 a M < 15 mm/h
Retikulotsüüdid, suhtarv B-Ret   0,5 – 1,8 %
Retikulotsüüdid, arv   M 16,4 – 77,6 E9/L
    N 26 – 95 E9/L
         
HÜÜBIMISSÜSTEEMI UURINGUD        
Aktiveeritud osalise tromboplastiini aeg P-APTT   26 – 38 sek
Fibrinogeen P-Fibr   2,0 – 4,0 g/l
Protrombiini aktiivsus, indeks PT   70 – 130 %
  INR   0,85 – 1,25  
D–Dimeerid P-D-Di   < 500 ngFEU/ml
         
IMMUNOHEMATOLOOGILISED UURINGUD        
Erütrotsüütide vastased antikehad B-Er-Ak   negatiivne  
Otsene Coombsi test B-DAT   negatiivne  
         
IMMUUNUURINGUD        
Alfa–fetoproteiin S-AFP   < 5,5 kU/l
Adrenokortikotroopne hormoon P-ACTH hommikune < 10 pmol/l
    õhtune 1/2 hommikusest väärtusest  
Aldosteroon plasmas fP-Aldo; P-Aldo > 18 a 61,3 – 979,0 pmol/L
Aldosterooni ja reniini suhe P-Aldo/P-Ren   < 30 pmol/mIU
B-tüüpi natriureetiline peptiid P-BNP   < 100 ng/l
    neerupuudulikkusega patsientidel < 225 ng/l
B-tüüpi natriureetilise propetiidi N-fragment S-NTproBNP ≤ 74 a < 125 ng/l
    ≥ 75 a < 450 ng/l
C–peptiid fS-C-pept   0,27 – 1,27 nmol/l
Dehüdroepiandrosteroonsulfaat S-DHEAS 1 – 3 a poisid 0,13 – 0,45 µmol/l
    4 – 11 a poisid 0,22 – 3,3 µmol/l
    12 – 15 a poisid 0,4 – 6,52 µmol/l
    > 16 a M 0,93 – 15,4 µmol/l
    1 – 8 a tüdrukud 0,13 – 1,52 µmol/l
    9 – 13 a tüdrukud 0,26 – 3,7 µmol/l
    > 14 a N 0,7 – 12,5 µmol/l
Digoksiin S-Digoxin   0,8 – 2,4 μg/l
Erütropoetiin S-EPO   4,3 – 29 U/l
Ferritiin S-Fer  <  8 p 30 – 400 μg/l
    8 – 30 p 30 – 230 μg/l
    1 – 6 k 10 – 340 μg/l
    6 – 12 k 10 – 80 μg/l
    1 – 15 a 5 – 120 μg/l
    > 15 a N 10 – 150 μg/l
    > 15 a M 28 – 370 μg/l
Folaat fS-Fol   > 7,64 nmol/l
Folliikuleid stimuleeriv hormoon S-FSH < 11 a < 6 IU/l
    Folliikuli faasis, N 2,5 – 10,2 IU/l
    Ovulatsiooni faasis N 3,4 – 33,4 IU/l
    Luteiinfaasis, N 1,5 – 9,1 IU/l
Kromograniin A S-CgA   19,4 – 98,1 µg/l
Metanefriin P-Meta   < 90 pg/ml
Normetanefriin P-Normeta   < 180 pg/ml
    Postmenopaus, N 23,0 – 116,3 IU/l
    11 – 70 a M 1,4 – 18,1 IU/l
HE4 S-HE4 Premenopaus N < 70  
    Postmenopaus N < 140  
Homotsüsteiin plasmas P-Hcy > 13 a 5 – 15 μmol/l
Insuliin fS-Ins   3,0 – 25 mIU/l
Insuliini sarnane kasvufaktor-1 S-IGF-1 Poisid   ng/ml
    0 – 3 < 189 ng/ml
    4 – 6 47 – 231 ng/ml
    7 – 9 55 – 222 ng/ml
    10 – 11 95 – 315 ng/ml
    12 – 13 95 – 460 ng/ml
    14 – 15 211 -512 ng/ml
    16 – 18 57 – 426 ng/ml
    Tüdrukud   ng/ml
    0 – 3 < 272 ng/ml
    4 – 6 55 – 248 ng/ml
    7 – 9 80 – 233 ng/ml
    10 – 11 96 – 545 ng/ml
    12 – 13 147 – 549 ng/ml
    14 – 15 208 – 444 ng/ml
    16 – 18 176 – 429 ng/ml
    Täiskasvanud   ng/ml
    19 – 29 90 – 357 ng/ml
    30 – 39 41 – 247 ng/ml
    40 – 49 43 – 209 ng/ml
    50 – 59 36 – 200 ng/ml
    60 – 69 32 – 176 ng/ml
    70 – 79 16 – 213 ng/ml
    80 – 89 17 – 300 ng/ml
Insuliinisarnast kasvufaktorit siduv proteiin 3 S-IGFBP-3 0 – 2 a 0,7 – 3,9 mg/l
    3 – 4 a 0,9 – 4,7 mg/l
    5 – 6 a 1,2 – 5,5 mg/l
    7 a 1,4 – 6,1 mg/l
    8 a 1,6 – 6,5 mg/l
    9 a 1,8 – 7,1 mg/l
    10 a 2,1 – 7,7 mg/l
    11 a 2,4 – 8,4 mg/l
    12 a 2,7 – 8,9 mg/l
    13 – 16 a 3,0 –10,0 mg/l
    17 a 3,2 – 8,7 mg/l
    18 – 30 a 3,0 – 7,8 mg/l
    31– 60 a 3,3 – 7,0 mg/l
    61 – 75 a 2,8 – 6,6 mg/l
    > 76 a 2,2 – 5,0 mg/l
Kaltsitoniin fS-CT N < 1,46 pmol/l
    M < 2,46 pmol/l
Kasvaja antigeen CA 125 S-CA125   < 30 kU/l
Kasvaja antigeen CA 15-3 S-CA15-3 ≥ 18 a N < 32,4 kU/l
Kasvaja antigeen CA 19-9 S-CA19-9   < 37 kU/l
Kasvaja antigeen CA 72-4 S-CA72-4   < 6,9 U/ml
Kartsinoembrüonaalne antigeen S-CEA mittesuitsetajad < 5 μg/l
    suitsetajad < 10 μg/l
Kasvuhormoon fS-GH N <24 mIU/l
    M <9 mIU/l
Koera TSH S-canTSH   < 0,5 ng/ml
Koera T4 S-canT4   17 – 37 nmol/l
Koorioni gonadotropiin S-hCG   < 5 IU/l
    rasedal > 30 IU/l
Kortisool S-Cort ≤ 15 p 17 – 546 nmol/l
    > 15 p (hommikune) 138 – 690 nmol/l
    > 15 p (õhtune) 1/2 hommikusest väärtusest nmol/l
Kreatiini kinaasi MB isoensüümi mass S-CK-MBm   < 5 μg/l
Luteiniseeriv hormoon S-LH < 10 a < 6 IU/l
    Folliikuli faasis, N 1,9 –  12,5 IU/l
    Ovulatsiooni faasis, N 8,7 –  76,3 IU/l
    Luteiinfaasis, N 0,5 –  16,9 IU/l
    Postmenopaus, N 15,9 –  54,0 IU/l
    11 – 70 a M 1,5 –  9,3 IU/l
    > 70 a M 3,1 –  34,6 IU/l
Makroprolaktiin S-Prol macro   negatiivne  
Osteokaltsiin S-Osteoca   2,0 – 22,0 ng/ml
Parathormoon fS-PTH   2,0 – 9,0 pmol/l
Progesteroon S-Prog < 11 a 0,67 – 3,5 nmol/l
    Folliikuli faasis, N < 2,89 nmol/l
    Luteiinfaasis, N 8,58 – 68,4 nmol/l
    Postmenopaus, N < 1,24 nmol/l
    Rasedad I trim, N 13,0 –  108 nmol/l
    Rasedad II trim, N 76 – 241 nmol/l
    Rasedad III trim, N 165 – 960 nmol/l
    > 11 a M < 4,11 nmol/l
Prokaltsitoniin S-PCT   <0,05  ng/ml
Prolaktiin S-Prol < 3 a 163 – 1040 mIU/l
    3 – 9 a N 63 – 420 mIU/l
    > 9 a N 96 – 770 mIU/l
    Postmenopaus, N 38 – 430 mIU/l
    3 – 12 M 63 – 420 mIU/l
    > 12 a M 53 – 360 mIU/l
Prostataspetsiifiline antigeen S-PSA 40 – 49 a < 1,4 μg/l
    50 – 59 a < 1,8 μg/l
    60 – 69 a < 2,8 μg/l
    > 70 a < 3 μg/l
Vaba PSA     puudub  
Vaba PSA/ PSA suhe     > 15 %
         
Reniin püsti P-Renin 11 k – 12 a 3,4 – 64,0 µIU/ml
    12 – 65 a 4,4 – 46,0  
Reniin pikali P-Renin sup   2,8 – 39,9 µIU/ml
ROMA indeks premenop.     < 7,4 (epiteliaalse munasarjavähi esinemine on vähe tõenäoline) %
       ≥ 7,4 (suure tõenäosusega on tegemist epiteliaalse munasarjavähiga) %
ROMA indeks postmenop.      < 25,3 (epiteliaalse munasarjavähi esinemine on vähe tõenäoline) %
      ≥ 25,3 (suure tõenäosusega on tegemist epiteliaalse munasarjavähiga) %
S100 S-S100   < 0,1 μg/l
 Suguhormoone siduv globulin S-SHBG 2 – 10 a M 53 – 164 nmol/l
    11 a M 36 – 151 nmol/l
    12 a M 32 – 139 nmol/l
    13 a M 21 – 128 nmol/l
    14 a M 21 – 102 nmol/l
    15 a M 14 – 88 nmol/l
    16 – 21 a M 14 – 69 nmol/l
    22 – 49 a M 15 – 95 nmol/l
    ≥ 50 a M 22 – 113 nmol/l
    2 – 10 a N 38 – 180 nmol/l
    11 – 15 a N 20 – 121 nmol/l
    16 – 21 a N 20 – 141 nmol/l
    Premenopaus, N 11 – 180 nmol/l
    Postmenopaus, N 23 – 159 nmol/l
         
Testosteroon S-Testo 2 – 10 a M < 0,9 nmol/l
    11 a M < 12 nmol/l
    12 a M < 20 nmol/l
    13 a M 3 – 20 nmol/l
    14 a M 0,8 – 26 nmol/l
    15 – 21 a M 5 – 33 nmol/l
    ≥ 22 a M 8 – 29 nmol/l
    2 – 10 a N < 3,8 nmol/l
    11 – 15 a N < 1,7 nmol/l
    16 – 21 a N 0,6 – 1,8 nmol/l
    Premenopaus, N 0,4 – 2,1 nmol/l
    Postmenopaus, N < 1,7 nmol/l
         
Troponiin I (kardiaalne, kõrgtundlik) S-cTnI-hs   < 47 ng/l
Troponiin T (kardiaalne) S-cTnT   < 0,05 μg/l
Tsüstatiin C S-CysC ≤ 1 k < 2,15 mg/l
    1 – 11 k < 1,39 mg/l
    1- 50 a < 1,20 mg/l
    ≥ 51 a < 1,40 mg/l
Türeoglobuliin S-TG   < 55 μg/l
Türeoglobuliini vastased antikehad S-TG Ab   < 60 kU/l
Türeoidperoksüdaasi vastased antikehad S-TPO Ab   < 60 kU/l
         
Türeotropiin ehk kilpnääret stimuleeriv hormoon S-TSH 2 – 11 a 0,6 – 6,3 mIU/l
    12 – 17 a 0,5 – 4,9 mIU/l
    ≥ 18 a 0,4 – 4,0 mIU/l
      2,5 – 4,0 (hoiatav) mIU/l
Vaba androgeeni indeks S-FAI 2 – 10 a M < 0,9 %
    11 a M < 33 %
    12 a M < 43 %
    13 a M 0,46 – 56 %
    14 a M 1,4 – 78 %
    15 a M 12 – 93 %
    16 – 21 a M 10 – 146 %
    22 – 49 a M 15 – 80 %
    ≥ 50 a M 9 – 52 %
    2 – 10 a N < 3 %
    11 – 15 a N 0,2 – 5,0 %
    16 – 21 a N 0,7 – 6,0 %
    Premenopaus, N 0,3 – 10,0 %
    Postmenopaus, N 0,2 – 6,0 %
         
Vaba trijoodtüroniin S-fT3   3,5 – 6,5 pmol/l
Vaba türoksiin S-fT4   11,5 – 22,7 pmol/l
Valproaat S-Valp   347 – 693  µmol/l
Vitamiin B12 S-Vit B12 5 p – 11 k 191 – 1163 pmol/l
    1 – 8 a 209 – 1190 pmol/l
    9 -13 a 186 – 830 pmol/l
    14 – 16 a 180 – 655 pmol/l
    ≥ 17 a 156 – 672 pmol/l
Vitamiin B12 (aktiivne)/Holotranskobalamiin     > 35 pmol/l
         
Vitamin D3 (1,25-OH) S-Vitamiin D (1,25-OH) ≤ 12 k 62 – 504 pmol/l
    1 – 15 a 75 – 260 pmol/l
    ≥ 16 a 42 – 211 pmol/l
Vitamiin D S-Vit D (25-OH) puudulik tase ≤ 30 nmol/l
    ebapiisav tase ≤ 50 nmol/l
    madal ehk alanenud tase 50 – 70 nmol/l
    tervislik tase 75 – 250 nmol/l
    ebasoovitavalt kõrge tase > 250 nmol/l
    toksiline tase > 375 nmol/l
Östradiool S-E2 < 1 a N < 181 pmol/l
    1 – 5 a N < 91 pmol/l
    6 – 10 a N < 139 pmol/l
    11 – 14 a N < 431 pmol/l
    Folliikuli faasis, > 15 a N 72-  529 pmol/l
    Ovulatsiooni faas, > 15 a N 234 – 1309 pmol/l
    Luteiinfaasis, > 15 a N 205 – 786 pmol/l
    Postmenopaus, > 15 a N < 118 pmol/l
    < 1 a M < 79 pmol/l
    1 – 5 a M < 97 pmol/l
    6 – 10 a M < 75 pmol/l
    11 – 14 a M < 100 pmol/l
    > 15 a M < 146 pmol/l
         
ALLERGIA UURINGUD        
Eosinofiilsete granulotsüütide katioonne proteiin S-ECP   < 15 µg/L
Üld IgE S-IgE < 1 a < 30 kU/l
    1 – 10 a < 50 kU/l
    > 10 a < 95 kU/l
Allergia standardne klassifikatsioonisüsteem        
Klass kU/L   Reaktiivsus  
>  0,1 ?      
0 0,1 – 0,34   Väga madal – allergiale iseloomulikud sümptomid puuduvad; ei välista atoopilist allergiat väikelastel  
I 0,35 – 0,69   Madal – allergiale iseloomulikke sümptomeid esineb harva  
II 0,7 – 3,49   Mõõdukas – mõnedel esineb allergiale iseloomulikke sümptomeid  
III 3,5 – 17,49   Kõrge – enamusel esineb allergiale iseloomulikke sümptomeid  
IV 17,5 – 52,49   Väga kõrge – suur antikehade sisaldus, sümptomid seda ilmsemad, mida suurem on antikehade sisaldus  
V 52,5 – 99,99   Ülikõrge – väga suur antikehade sisaldus  
VI >100   Ülikõrge – erakordselt suur antikehade sisaldus  
         
AUTOIMMUUNUURINGUD        
Autoimmuunsete müosiitidega seotud IgG (Mi2, Ku, PL7, PL12, Jo-1, PM/Scl75, PM/Scl100, EJ, OJ, SRP, Ro52) seerumis (paneel)     negatiivne  
         
DNA kaksikahela vastane IgG S-dsDNA IgG   < 10 (negatiivne) kU/L
      10 – 15 (hall tsoon) kU/L
      > 15 (positiivne) kU/L
         
Endomüüsiumivastane IgA S-EMA IgA   < 7 (negatiivne)  
      7 – 10 (hall tsoon)  
      > 10 (positiivne)  
         
Fibrillariinivastase IgG hulk seerumis S-Fibrillarin IgG QN   < 7 (negatiivne) kU/L
      7 – 10 (hall tsoon) kU/L
      > 10 (positiivne) kU/L
         
Gliadiinivastane IgA/ Deamideeritud gliadiini vastane IgA antikeha S-AGA IgA   < 7 (negatiivne) kU/L
      7 – 10 (hall tsoon) kU/L
      > 10 (positiivne) kU/L
Gliadiinivastane IgG/ Deamideeritud gliadiini vastane IgG antikeha S-AGA IgG   < 7 (negatiivne) kU/L
      7 – 10 (hall tsoon) kU/L
      > 10 (positiivne) kU/L
         
Glutamaadi dekarboksülaasi 65 vastased antikehad S-GAD65 Ab   < 5 IU/mL
HLA B27 DNA B-HLA-B27 DNA   negatiivne/positiivne  
Insuliini IgG S-IAA IgG   < 0,4 kU/L
Jo1 (histidüül-tRNA süntetaas) vastane IgG Jo-1 IgG   < 7 (negatiivne) kU/L
      7 – 10 (hall tsoon) kU/L
      > 10 (positiivne) kU/L
         
Kardiolipiinivastane IgG S-ACLA IgG   < 10 (negatiivne) kU/L
      10 – 40 (hall tsoon) kU/L
      > 40 (positiivne) kU/L
         
Koe transglutaminaasi vastane IgA S-tTG IgA   < 7 (negatiivne) kU/L
         
Koe transglutaminaasi vastane  IgG S-tTG IgG   < 7 (negatiivne) kU/L
         
Maksa- neeru mikrosoomide vastased antikehad S-LKMA Ab   < 1:100  
         
Mi2-vastase IgG  hulk seerumis S-Mi2 IgG QN   < 7 (negatiivne) kU/L
      7 – 10 (hall tsoon) kU/L
      > 10 (positiivne) kU/L
         
Mitokondriaalsed autoantikehad S-AMA IgG   < 1:100  
Müeloperoksüdaasivastane IgG S-MPO IgG   < 3,5 (negatiivne) kU/L
      3,5 – 5,0 (hall tsoon) kU/L
      > 5,0 (positiivne) kU/L
         
Neutrofiilide tsütoplasma vastane IgG S-ANCA IgG, cANCA, pANCA   <1:10  
         
Paljuneva raku tuuma antigeeni vastase IgG hulk seerumis S-pCNA IgG QN   <7 (negatiivne) kU/L
      7-10 (hall tsoon) kU/L
      >10 (positiivne) kU/L
         
Parietaalrakkudevastane IgG S-PCA IgG   < 1:10  
         
PM/Scl-vastase IgG  hulk seerumis S-PM/Scl IgG QN   < 7 (negatiivne) kU/L
      7 – 10 (hall tsoon) kU/L
      > 10 (positiivne) kU/L
         
Proteinaas 3 vastane IgG S-PR-3 IgG   < 2 (negatiivne) kU/L
      2 – 3 (hall tsoon) kU/L
      > 3 (positiivne) kU/L
         
Ribosomaalse P-proteiini vastane IgG seerumis S-Rib P Prot IgG QN   < 7 (negatiivne) kU/L
      7 – 10 (hall tsoon) kU/L
      > 10 (positiivne) kU/L
         
         
RNA polümeraas III vastase IgG hulk seerumis S-RP III IgG QN   < 7 (negatiivne) kU/L
      7 – 10 (hall tsoon) kU/L
      > 10 (positiivne) kU/L
         
Scl70-vastane IgG S-Scl70 IgG   < 7 (negatiivne) kU/L
      7 – 10 (hall tsoon) kU/L
      > 10 (positiivne) kU/L
         
Silelihaskoevastased antikehad S-SMA Ab   < 1:100  
Sm-vastane IgG S-Sm IgG   < 7 (negatiivne) kU/L
      7 – 10 (hall tsoon) kU/L
      > 10 (positiivne) kU/L
         
SSA/Ro-vastane IgG S-SSA/Ro IgG   < 7 (negatiivne) kU/L
      7 – 10 (hall tsoon) kU/L
      > 10 (positiivne) kU/L
         
SSB/La-vastane IgG S-SSB/La IgG   < 7 (negatiivne) kU/L
      7 – 10 (hall tsoon) kU/L
      > 10 (positiivne) kU/L
         
Süsteemsete sidekoehaigustega seotud IgG, sõeluuring (U1RNP, SSA, SSB, CENPB, Scl-70, Jo-1, fibrillarin, RP III, Rib P Prot,  PM/Scl, pCNA, Mi2, Sm, dsDNA)  S-CTD IgG   negatiivne, piiripealne, positiivne  
         
         
Tsentromeerivastane IgG S-Centr IgG   < 7 (negatiivne) kU/L
      7 – 10 (hall tsoon) kU/L
      > 10 (positiivne) kU/L
         
Tsüklilise tsitrulleeritud peptiidi vastane IgG S-CCP   < 7 (negatiivne) kU/L
      7 – 10 (hall tsoon) kU/L
      > 10 (positiivne) kU/L
         
Tuumavastased IgG antikehad S-ANA IgG   < 1:100  
         
Tuumavastase IgG tüpiseerimine (dsDNA, Sm, SSA, Ro52, SSB, Jo1, Scl70, U1RNP, nukleosoomid, P-proteiin, AMA M2, PM/Scl, Jo-1, CENPB, pCNA, histoonide autoantikehad) S-ANA IgG panel (blot)   negatiivne  
         
U1 ribonukleoproteiini vastane IgG S-U1snRNP IgG   < 5 (negatiivne) kU/L
      5 – 10 (hall tsoon) kU/L
      > 10 (positiivne) kU/L
NAKKUSHAIGUSTE  DIAGNOSTIKA         
A, B-gripiviiruse ja RS-viiruse RNA     negatiivne  
Astroviiruse antigeen Astrovirus Ag   negatiivne  
A-hepatiidi viiruse vastane IgM S-HAV IgM   negatiivne  
Atopobium vaginae DNA A vaginae DNA   negatiivne  
B-hepatiidi viiruse e-antigen S-HBeAg   < 1,0 (negatiivne) S/CO
      ≥ 1,0 (positiivne) S/CO
B-hepatiidi viiruse ümbrise antigeeni vastased antikehad S-Anti-Hbe   > 1,0 (negatiivne) S/CO
      ≤ 1,0 (positiivne) S/CO
B-hepatiidi viiruse pinnaantigeen S-HBsAg   negatiivne  
B-hepatiidi viiruse pinnaantigeeni vastane antikeha S-HBs Ab   < 10 (negatiivne) mIU/ml
B-hepatiidi viiruse tuuma antigeeni vastane IgM S-HBc IgM   < 1,0 (negatiivne) S/CO
B-hepatiidi viiruse tuuma antigeeni vastane antikeha S-HBc Ab   negatiivne  
B-hepatiidi viiruse DNA S,P-HBV DNA   negatiivne  
Bakteriaalse vaginoosiga seotud mikroorganismide tuvastamine     negatiivne  
Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis/ bronchiseptica DNA B pertussis DNA   negatiivne  
Bordetella pertussis PT vastane IgA S-B pertussis PT IgA   < 10 (negatiivne)
10 – 20 (piiripealne)
> 20 (positiivne)
IU/mL
Bordetella pertussis PT vastane IgG S-B pertussis PT IgG   < 40 (negatiivne)
40 – 100 (piiripealne)
> 200 (positiivne)
 IU/mL
Borrelia burgdorferi DNA B burgdorferi DNA   negatiivne  
Borrelia burgdorferi vastane IgG S-B burgdorferi IgG   < 10 (negatiivne)  
      10 – 15 (piiripealne)  
      > 15 (positiivne)  
Borrelia burgdorferi vastane IgM S-B burgdorferi IgM   < 18 (negatiivne)  
      18 – 22 (piiripealne)  
      > 22 (positiivne)  
         
Borrelia burgdorferi vastane IgG (immunoblot uuring) S-B burgdorferi IgG conf   negatiivne  
Borrelia burgdorferi vastane IgM (immunoblot uuring) S-B burgdorferi IgM conf   negatiivne  
Campylobacter spp     puudub  
Candida albicans DNA C albicans DNA   negatiivne  
Candida glabrata DNA C glabrata DNA   negatiivne  
Candida krusei DNA C krusei DNA   negatiivne  
Candida parapsilosis DNA C parapsilosis DNA   negatiivne  
Candida tropicalis DNA C tropicalis DNA   negatiivne  
Candida dubliniensis DNA C dubliniensis DNA   negatiivne  
         
Candida spp külv     puudub  
C-hepatiidi viiruse vastane antikeha (sõeluuring) S-HCV Ab   negatiivne  
C-hepatiidi viiruse genotüüp S,P-HCV genot   negatiivne  
Chlamydia trachomatis DNA C trachomatis DNA   negatiivne  
Chlamydia trachomatis LGV DNA C trachomatis LGV DNA   negatiivne  
Chlamydia trachomatis vastane IgA S-C trachomatis IgA   < 18 (negatiivne)
18 – 22 (piiripealne)
> 22 (positiivne)
U/mL
Chlamydia trachomatis vastane IgG S-C trachomatis IgG   < 18 (negatiivne)
18 – 22 (piiripealne)
> 22 (positiivne)
U/mL
Chlamydia trachomatis vastane IgM S-C trachomatis IgM   negatiivne  
Chlamydophila pneumoniae DNA C pneumoniae DNA   negatiivne  
Chlamydophila pneumoniae vastane IgA S-C pneumoniae IgA   < 18 (negatiivne)
18 – 22 (piiripealne)
> 22 (positiivne)
U/mL
Chlamydophila pneumoniae vastane IgG S-C pneumoniae IgG   < 18 (negatiivne)
18 – 22 (piiripealne)
> 22 (positiivne)
U/mL
Chlamydophila pneumoniae vastane IgM S-C pneumoniae IgM   < 0,9 (negatiivne)
0,9 – 11,0 (piiripealne)
> 11,0 (positiivne)
 
Clostridium difficile toksiin A/B     negatiivne  
Dermatofüütide molekulaardiagnostika Derma DNA   negatiivne  
Enterobius vermicularis uuring     negatiivne  
Enterohemorraagiline E.coli (EHEC) külv     puudub  
Enteroviiruse RNA Enterovirus RNA   negatiivne  
Epstein–Barr viiruse vastane IgG, IgM S-EBV VCA IgG   < 20 (negatiivne)  
  S-EBV VCA IgM   < 20 (negatiivne)  
  S-EBV NA IgG   < 5 (negatiivne)  
Giardia lamblia uuring     negatiivne  
Gripi- ja RS-viirus RNA     negatiivne  
Haemophilus ducreyi DNA H ducreyi DNA   negatiivne  
Helicobacter pylori antigeen St-H pylori Ag   negatiivne  
Helicobacter pylori vastane IgA S-H pylori IgA   < 18 (negatiivne)
18 – 22 (piiripealne)
> 22 (positiivne)
 
Helicobacter pylori vastane IgG S-H pylori IgG   < 18 (negatiivne)
18-22 (piiripealne)
>22 (positiivne)
U/ml
Inimese adenoviiruse antigeen Adenovirus Ag   negatiivne  
Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. ja 2. tüübi vastane antikeha, p24 antigeen S-HIV1,2 Ag+Ab   negatiivne  
Inimese papilloomiviiruse DNA, kõrge riskiga genotüüp HPV DNA genot   negatiivne  
Leetriviiruse IgG S-Measles virus IgG   < 13,5 (negatiivne) AU/ml
      13,5 – 16,5 (piiripealne)  
      > 16,5 (positiivne)  
Leetriviiruse IgM S-Measles virus IgM   < 0,9 (negatiivne)  
      0,9 – 1,1 (piiripealne)  
      ≥ 1,1 (positiivne)  
      IgM vastus väljastatakse ainult kvalitatiivsena.  
         
Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi DNA HSV1,2 DNA   negatiivne  
Lihtherpeseviiruse 1, 2 tüübi vastane IgM S-HSV1,2 IgM   < 0,9 (negatiivne)  
      0,9 – 1,1 (piiripealne)  
      ≥ 1,1 (positiivne)  
Lihtherpeseviiruse 1. tüübi vastane IgG S-HSV1 IgG   < 0,9 (negatiivne)  
      0,9 – 1,1 (piiripealne)  
      ≥ 1,1 (positiivne)  
Lihtherpeseviiruse 2. tüübi vastane IgG S-HSV2 IgG   < 0,9 (negatiivne)  
      0,9 – 1,1 (piiripealne)  
      ≥ 1,1 (positiivne)  
Mycoplasma genitalium DNA M genitalium DNA   negatiivne  
Mycoplasma hominis DNA M hominis DNA   negatiivne  
Mycoplasma pneumoniae vastane IgA S-M pneumoniae IgA   < 18 (negatiivne)
18-22 (piiripealne)
>22 (positiivne)
U/mL
Mycoplasma pneumoniae vastane IgG S-M pneumoniae IgG   < 10 (negatiivne)  
      > 10 (positiivne)  
Mycoplasma pneumoniae vastane IgM S-M pneumoniae IgM   < 10 (negatiivne)  
      > 10 (positiivne)  
Neisseria gonorrhoeae DNA N gonorrhoeae DNA   negatiivne  
Noroviiruse antigeen Norovirus Ag   negatiivne  
Puukentsefaliidi viiruse vastane IgG S-TBEV IgG   < 18 (negatiivne)
18-22 (piiripealne)
>22 (positiivne)
U/mL
Puukentsefaliidi viiruse vastane IgM S-TBEV IgM   <0,9 (negatiivne)
0,9-11,0 (piiripealne)
>11,0 (positiivne)
 
Rotaviiruse antigeen Rotavirus Ag   negatiivne  
Salmonella spp uuring     negatiivne  
Shigella spp. uuring     negatiivne  
Soolebakterite DNA paneel EntericBac DNA panel   negatiivne  
Sooleparasiitide DNA paneel St-EntericParasite DNA panel   negatiivne  
Sooleviiruste RNA/DNA paneel St-EntericVir RNA/DNA panel   negatiivne  
Treponema pallidum DNA T pallidum DNA   negatiivne  
Treponema pallidum vastane antikeha (sõeluuring) S-T pallidum Ab   negatiivne  
Treponema pallidumi IgG blot uuring (koos kardiolipiiniga) S-T pallidum IgG   negatiivne  
Treponema pallidumi IgM blot uuring (koos kardiolipiiniga) S-T pallidum IgM   negatiivne  
Mittetreponemaalse reagiini antikehad  (ravi  hindamine) S-RPR   negatiivne  
Toxoplasma gondii vastane IgG S-T gondii IgG   < 6,5 (negatiivne)  
Toxoplasma gondii vastane IgM S-T gondii IgM   < 6,5 (negatiivne)  
Trichomonas vaginalis DNA T vaginalis DNA   negatiivne  
Tsütomegaloviiruse vastane IgG S-CMV IgG   < 12 (negatiivne)  
      12 – 14 (piiripealne)  
      > 14 (positiivne)  
         
Tsütomegaloviiruse vastane IgM S-CMV IgM   < 18 (negatiivne)  
      18 – 22 (piiripealne)  
      > 22 (positiivne)  
         
Tuulerõugeviiruse DNA VZV DNA   negatiivne  
Tuulerõugeviiruse vastane IgG S-VZV IgG   < 135 (negatiivne)  
Tuulerõugeviiruse vastane IgM S-VZV IgM   < 0,9 (negatiivne)  
Ureaplasma urealyticum DNA, Ureaplasma parvum DNA U urealyticum DNA, U parvum DNA   negatiivne  
Ussnugiliste munad     negatiivne  
Yersinia spp uuring     puudub  
         
PÄRILIKE HAIGUSTE MOLEKULAARDIAGNOSTIKA        
primaarne laktoositalumatus (hüpolaktaasia)     Genotüüp T/T või T/C viitab primaarse hüpolaktaasia puudumisele;  
      Genotüüp C/C viitab primaarsele hüpolaktaasiale  
         
URIINI JA ROOJA UURINGUD        
Albumiin ööpäevases uriinis dU-Alb   < 30 mg/d
      > 300 (albuminuuria)  
      30 – 300 (mikroalbuminuuria)  
Albumiin kogutud uriinis cU-Alb   < 20 µg/min
Albumiini ja kreatiniini suhe U-Alb/Crea   < 3 mg/mmol
      > 30 (albuminuuria)  
      3 – 30 (mikroalbuminuuria)  
Alfa–amülaas uriinis     < 650 U/l
Elastaas 1 (pankreasespetsiifiline) roojas St-pE1   ≥ 200 µg/g
Kaalium ööpäevases uriinis dU-K 6 – 9 a N 8 – 37 mmol/d
    10 – 14 a N 18 – 58 mmol/d
    6 – 9 a M 17 – 54 mmol/d
    10 – 14 a M 22 – 57 mmol/d
    ≥ 15 a 25 – 125 mmol/d
Kaltsium ööpäevases uriinis dU-Ca < 15 a < 0,15 mmol/d
    > 15 a 2,5 – 8,0 mmol/d
Kreatiniin ööpäevases uriinis dU-Crea N 5,3 – 15,9 mg/d
    M 7,1 – 17,1 mg/d
Kreatiniini väärtusega arvutatakse automaatselt ka  GFR väärtus dU-GFR ≥ 18a > 90 µmol/d
Naatrium ööpäevases uriinis dU-Na ≥ 15 M 40 – 220 mmol/d
    ≥ 15 N 27 – 287 mmol/d
         
Uriini ribaanalüüs U-Strip      
  Glükoos   negatiivne (< 2,0) mmol/l
  Ketokehad   negatiivne (< 0,5) mmol/l
  Erikaal   1,010 – 1,030  
  Erütrotsüüdid   negatiivne (< 5) E6/L
  pH   5 – 7  
  Valk   negatiivne (< 0,25) g/l
  Alates mai 2018.a. on Tallinna ja Tartu laborites kasutusel senisest tundlikum analüüsi metoodika, mis tuvastab uriini valgu sisaldust alates 0,2 g/L. Tulemused üle 0,25 g/L on positiivsed.
  Nitritid   negatiivne  
  Leukotsüüdid   negatiivne (< 10) E6/L
  Bilirubiin   negatiivne (< 17) µmol/l
  Urobilinogeen   norm(< 17) µmol/l
         
Uriini analüüs läbivoolutsütomeetriaga (RBC erütrotsüüdid, WBC leukotsüüdid, Ec epiteelrakud, CAST hüaliinsilindrid, BACT bakterid) U-Flow   Lameepiteeli rakud < 2 rakku/hpf
      Transitoorse epiteeli rakud < 2 rakku/hpf
      Tuubulusepiteeli rakud < 1 rakku/hpf
      Leukotsüüdid < 2 rakku/hpf
      Erütrotsüüdid < 1 rakku/hpf
      Hüaliinsilindrid negatiivne (Üksikud hüaliinsilindrid võivad esineda tervel inimesel hommikuses esimeses kontsentreeritud uriinis.) rakku/hpf
Uriini sademe mikroskoopia U-Sed–m   Lameepiteeli rakud <  2 rakku/hpf
      Transitoorse epiteeli rakud <  2 rakku/hpf
      Tuubulusepiteeli rakud < 2 rakku/hpf
       Neutrofiilid < 2 rakku/hpf
       Erütrotsüüdid < 1 rakku/hpf
Kalprotektiin roojas   ≥ 4 a (<4a laste referentsväärtused ei ole teada. Lastel tuleks analüüsi põhjendatust kaaluda) < 50 (negatiivne)
50 – 99 (piiripealne)
≥ 100 (positiivne)
µg/g
Peitveri roojas (kvantitatiivne) St-Hb QN   < 15 µg/g