Retikulotsüütide paneel (B-Ret panel)

Retikulotsüüdid on juveniilsed tuumata mitteküpsed erütrotsüüdid. Retikulotsüüdi staadium vältab punavereraku arengutsüklis 2 – 3 päeva, millest viimased 24 tundi toimuvad perifeerses veres.

Näidustus: Punavereloome funktsionaalse seisundi selgitamine


Analüüsimeetodid
:

  1. Briljantkresüülsinise 1% vesilahuse ja EDTA-vere suspensioonist fikseerimata äigepreparaadi mikroskoopia
  2. Läbivoolutsütomeetria

Referentsväärtused:

Retikulotsüütide suhtarv 0,5 – 1,8 %
Retikulotsüütide arv N 26 – 95 E9/L
M 16,4 – 77,6 E9/L
Retikulotsüütide hemoglobiin 28 – 36 pg

Tõlgendus:

Retikulotsütoos

  • Väljendunud: hemolüütiline aneemia, äge verejooks
  • Mõõdukas kuni kerge: makrotsütaarsete (B12-vitamiini-, foolhappedefitsiitse) aneemiate ja rauapuudusaneemia ravijärgne periood

Retikulotsütopeenia

  • Luuüdi hüpo- ja aplastilised seisundid
  • Viirusinfektsioonide puhune – tavaliselt iselimiteeruv