HDL-kolesterool (S-HDL-Chol)

Suure tihedusega lipoproteiinide ehk HDL (ingl k High density lipoprotein – HDL) koosseisus transporditakse kolesterool kudedest maksa.

Näidustus:

• Hüperlipideemiate diagnostika
• Kardiovaskulaarse riski hindamine

HDL kontsentratsioon on pöördvõrdelises sõltuvuses südame pärgarterite haiguse juhtude esinemisega ning seetõttu on HDL-kolesterooli määramine abiks kardiovaskulaarse haiguse riski hindamisel.

Analüüsimeetod: Fotomeetria

Referentsväärtus: >1 mmol/L

Tõlgendus:

Madalad väärtused:

• Intensiivne suitsetamine
• Ülekaal
• Vähene kehaline aktiivsus
• Hüpertriglütserideemia
• Anaboolsed steroidid
• Vererõhu alandajad
• Geneetilised faktorid