Referentsväärtuste muudatused/uuendused

2023

2023-07-12 lisatud diamiini oksüdaasi (DAO) referentsväärtused
2023-06-08 lisatud magneesium erütrotsüütides referentsväärtused
2023-05-02 muudetud digoksiini referentsväärtused
2023-04-10 lisatud sõltuvusainete referentsväärtused
2023-02-14 lisatud vaba testosterooni (arvutuslik, Vermeulen) referentsväärtused
2023-01-23 muudetud CDT referentsväärtus

2022

2022-11-01 muudetud karbamasepiin referentsväärtust
2022-09-12 lisatud uriini voolutsütomeetria referentsväärtused
2022-06-30 lisatud mitte-HDL kolesterooli referentsväärtused
2022-05-26 lisatud juurde IRF, LFR, MFR, HFR referentsväärtused (retikulotsüütide paneel); normoblastide suhtarvu, ebaküpsete granulotsüütide suhtarvu, ebaküpsete granulotsüütide arvu, normoblastide arv
2022-05-09 muudetud troponiin T referentsväärtust
2022-01-19 muudetud glükoosi ja glükoos 0 min referentsväärtusi
2022-01-16 lisatud A-, B-gripi viiruse, RSV, SARS-CoV-2 RNA paneel referentsväärtused
2022-01-16 muudetud referentsväärtused kliinilise keemia uuringute analüüsidel: ALAT, albumiin, ALP, amülaas, ASAT, bilirubiin, bilirubiin (konjugeeritud), CRP, fosfaat, GGT, glükoos, HDL-kolesterool, IgA, IgG, IgM, kaalium, kaltsium, kloriid, kreatiini kinaas, kreatiniin, LDH, lipaas, magneesium, naatrium, reumatoidfaktor, transferiin, uurea, valk, amülaas uriinis, kreatiniin ööpäevases uriinis, naatrium ööpäevases uriinis
2022-01-16 muudetud referentsväärtused immuunuuringute analüüsidel: C-peptiid, DHEAS, ferritiin, folaat, FSH, insuliin, CA 15-3, CA 19-9, kortisool, luteiniseeriv hormoon, progesteroon, SHBG, testosteroon, prolaktiin, troponiin I, türeoglobuliin,TPO IgG, TSH, vaba androgeeni indes, fT3, fT4, E2

2021

2021-12-10 eemaldatud B-tüüpi natriureetilise peptiidi referentsväärtused
2021-10-11 muudetud D-dimeeride referentsväärtust. Lisatud valdkonna sperma uuringud referentsväärtused.

2020

2020-06-30 eemaldatud tabelist sooleviiruste (adeno-, rota-, astro-, noroviiruse) ja sooleparasiitide (Giardia lamblia, Cryptosporidium parvum) antigeenide refernetsväärtused.  Muudetud hematoloogilise automaatuuringu referentsvahemikud täiskasvanutel (vanuses >18 a) ning eemaldatud neutrofiilide, lümfotsüütide, monotsüütide, eosinofiilide ja basofiilide suhtarvude (%) referentsväärtused.
2020-05-28 lisatud parvoviiruse B19 vastane IgG, IgM ja IgG, IgM immunoblot referetnsväärtused
2020-05-11 lisatud SARS koroonaviirus 2 IgG referentsväärtus
2020-04-09 lisatud uus valdkond: toksikoloogia ja ravimid. Lisatud karbamasepiini, klosapiini, tsingi, plii veres, 17-OH-porgesterooni, Anti-Mülleri hormooni referentsväärtused
2020-04-08 lisatud kromograniin A, metanefriini, normetanefriini, S100, tsüstatiin C, tseruoplasmiini, CA72-4 ja insuliini IgG referentsväärtused
2020-04-07 lisatud apolipoproteiin A1 ja B, immuunglobuliin G alaklasside 1-4 referentsväärtused
2020-03-30 lisatud prokaltsitoniini referentsväärtus

2019

2019-12-12 muudetud transferriini lahustuvate retseptorite referentsväärtus
2019-12-10 lisatud B-tüüpi natriureetilise propeptiidi N-fragmendi referentsväärtused
2019-10-21 uuendatud glutamaadi dekarboksülaasi 65 vastaste antikehade referentsväärtust
2019-10-01 uus test elastaas 1 (pankreaspetsiifiline) roojas
2019-07-11 D-vitamiini kõrged väärtused >250 nmol/l uuendatud
2019-07-08 uus test glutamaadi dekarboksülaasi 65 vastased antikehad (S-GAD65 Ab)
2019-05-30 muutunud transferriini lahustuvate retseptorite analüüsimeetod ja referentsväärtused
2019-04-22 muudetud Helicobacter pylori IgG referentsväärtusi
2019-04-15 muudetud B. pertussis PT IgA, IgG; Chl. Trachomatis IgA , IgG; Chl. pneumoniae IgA, IgG, IgM; M. pneumoniae IgA; Puukentsefaliidi viiruse IgG referentsväärtusi
2019-04-01 troponiin I (S-cTnI-hs) referentsväärtuse muutus
2019-02-11 digoksiini referentsväärtuse ja ühiku muudatus
2019-01-10 fosfaadi referentsväärtused muudetud (ealised)

2018

2018-12-03 muutunud referentsväärtused: kusihape (UA) ja kalprotektiin roojas 
2018-04-12 eemaldatud analüüs Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum külv ja ravimtundlikkus
2018-02-27 lisatud reniin (püstiasendis) laste normid

2017

2017-11-22 lisatud bilirubiini vanuselised referentsväärtused
2017-11-20 lisatud vitamiin B12 ealised (laste) referentsväärtused
2017-10-16 muutunud vitamiin D referentsväärtusi, allikas Eesti Arst 2017;96(2):81-91
2017-09-11 lisatud CD4/CD8 referentsväärtused
2017-07-12 Kaalium ööpäevases uriinis – lisatud vanuselised referentsväärtused
2017-06-12 muutunud IGF1 referentsväärtusi
2017-04-17 muutunud PTH referentsäärtus
2017-03-06 uuendatud testosterooni, SHBG, FAI  referentsväärtused
2017-02-20 lisatud uus test transferriini lahustutvad retseptorid

2016
2016-11-29 lisatud TSH laste normid ja uued autoimmuuruuringud
2016-10-31 muutusid autoimmuunuuringute referentsväärtused (uus ühik kU/L)
2016-07-12 lisatud referentsväärtused Candida alaliikidele
2016-06-07 muutusid ühikud:
hemogrammi parameetritel, ööpäeva uriini varasema 24h asemel d (day) ja uriini sademe mikroskoopia elementide ühik /vv (vaateväli) muutus /hpf (high power field – suure suurenduse vaateväli ingl k.)
2016-05-20 lisatud S-Anti-Hbe ja S-HBeAg
2016-03-28 muutusid H. pylori IgG referentsväärtused

2015
2015-01-05 lisatud leetriviirus IgG, IgM
2015-12-14 lisatud lipaasi referentsväärtus
2015-09-15 täiendatud referentsväärtusi uriini analüüs läbivoolutsütomeetriga
2015-07-07 lisatud dU-Crea referentsväärtus