Glutamaadi dekarboksülaasi 65 vastased antikehad ( S-GAD65 Ab)

Glutamaadi dekarboksülaas molekulmassiga 65 kDa (GAD65) esineb peamiselt pankrease β-rakkudes ning on neuroendokriinne ensüüm. GAD ülesandeks on katalüüsida glutamiinhappe muutumist gamma-aminovõihappeks (GABA). GABA on oluline kesknärvisüsteemi neuroprotsesside inhibiitor.

GAD65 autoantikehad on diabeedi varase avastamise markeriks. GAD65 Ab esinevad 1. tüübi diabeedi ja latentse autoimmuunse täiskasvanute diabeedi (latent autoimmune diabetes in adults, LADA) haigetel ning vähemal määral neuroloogiliste häirete korral.

LADA on aeglase kuluga autoimmuunne diabeet, mille kliiniline pilt sarnaneb 2. tüübi diabeediga, aga esinevad 1. tüübi diabeedile omased autoantikehad.

 Näidustus:

  • tüüpi diabeedi diagnostika, diferentsiaaldiagnostika ja prognoosi hindamine
  • LADA diagnostika ja diferentsiaaldiagnostika
  • Autoimmuunsed polüendokrinopaatiad (nt I tüüpi autoimmuunne polüendokrinopaatiline sündroom ehk APS 1)
  • Autoimmuunsed neurodegeneratiivsed haigused (nt jäikmehe ehk stiff man sündroom, Rasmusseni sündroom, teised epilepsiad, limbiline entsefaliit, progresseeruv tserebellaarataksia)

Analüüsimeetod: Ensüüm-immuunsorptsioonmeetod (ELISA)

Referentsväärtused vt tabelist

Tõlgendus:

  1. tüüpi diabeedi korral esinevad GAD65 autoantikehad kuid või isegi aastaid enne diabeedi kliiniliste sümptomite avaldumist ja võivad olla tuvastatavad lastel alates esimesest eluaastast. Diagnoosi hetkeks esinevad antikehad 60-80%-l patsientidest.

GAD65 antikehade tiiter on korrelatsioonis diabeedi komplikatsioonide nt retinopaatia välja kujunemisega. 

Stiff man (jäikmehe) sündroomi korral esinevad GAD65 antikehad seerumis ja liikvoris kõrges väärtuses.15