DNA kaksikahela vastane IgG (S-dsDNA IgG)

DNA kaksikahela vastane IgG seerumis (ehk natiivse DNA vastane IgG antikeha seerumis) on oluline kvantitatiivne marker süsteemse erütematoosse luupuse (SLE) diagnostikas. dsDNA IgG isotüüpi antikeha on ka ARA (American Rheumatism Association) kriteeriumide järgi üks SLE diagnostilistest parameetritest.

Näidustus:

  • süsteemne erütematoosne luupus (SLE) 60-90%
  • SLE aktiivsuse monitooring, ägenemiste ennetamine

Analüüsimeetod: Fluorestsents- immuunmeetod (FIA)

Referentsväärtused vt tabelist

Tõlgendus:

dsDNA IgG antikehad on tsütotoksilised, põhjustades koekahjustusi ja SLE ägedas faasis on antikehade tase seerumis kõrge. Iga SLE ägenemisega süvenevad organkahjustused, eriti ohtlik neerukahjustus, nn luupusnefriit (50-70% haigetest), mille sagedus määrab SLE haige prognoosi. Antikehade kvantitatiivne määramine võimaldab monitoorida haiguse kulgu, antikehade tõustes ennustada haiguse ägenemist ja alustada ennetavalt hormoonraviga.