Lühendid ja mõisted

Lühend Mõiste Selgitus
S Seerum Veri  4-6 mL lisandita või geeliga katsutis, lastel erandina 2 mL
fS Paastuseerum Veri 4– 6 mL lisandita või geeliga katsutis, patsient
eelnevalt 10 – 14 tundi söömata ja joomata
B Veri Veri 2– 4 mL EDTA lisandiga lilla korgiga või tsitraatlisandiga musta korgiga või rohelise korgiga
Li-hepariini lisandiga katsutis
cB Kapillaarne veri Nahatorkest saadud vereproov, millest teostatakse analüüs vahetult peale
nahatorget või mis kogutakse spetsiaalsesse mikrokatsutisse
P Plasma Veri tsitraatlisandiga helesinise korgiga või EDTA lisandiga lilla korgiga katsutis
fP Paastuplasma Veri glükolüüsi inhibiitoriga halli korgiga katsutis, patsient eelnevalt 10 – 14 tundi söömata ja
joomata
U Uriin 30 –40 mL uriini uriinitopsis
dU Kogutud uriin Ööpäeva ehk 24 h jooksul spetsiaalsesse kanistrisse kogutud uriin
An Anaalkaabe Kaabe pärakuvoltidelt tampooniga steriilsesse katsutisse (tampoon niisutada füsioloogilises lahuses või glütseroolis)
St Roe Umbes 2 g lusikaga roojatopsis
SemP Seminaalplasma Ejakulaadi tsentrifuugimisel saadud sademepealne vedelik lisanditeta katsutis
PrF Eesnäärme sekreet Rektaalse digitaalse palpatsiooni käigus teostatud eesnäärme massaaži abil saadud sekreet lisanditeta katsutis