Eosinofiilsete granulotsüütide katioonne proteiin (S-ECP)

Eosinofiilsete granulotsüütide katioonne proteiin (ECP) on eosinofiilsete granulotsüütide graanulites sisalduv tsütotoksiline valk, mille kvantitatiivne määramine võimaldab hinnata põletikulise protsessi aktiivsust hingamisteedes astma korral. Eosinofiilsetel granulotsüütidel on astma puhul esineva kroonilise põletiku patogeneesis oluline roll.

Hingamisteedes paiknevate eosinofiilide aktiveerumisel toimub nende degranulatsioon ja vabaneb ECP, mis tekitab hingamisteede epiteelis kahjustusi. Vabaneva ECP sisalduse määramisega seerumist saab otseselt hinnata hingamisteede põletiku aktiivsust ning jälgida selle dünaamikat. 

Näidustus:

  • Põletiku aktiivsuse jälgimine astma puhul
  • Astma kortikosteroidravi monitoorimine

Analüüsimeetod: Fluorestsents- immuunmeetod (FIA)

Referentsväärtused vt tabelist

Tõlgendus:

ECP määramine aitab hinnata põletikulise protsessi aktiivsust ja valida õigeid ravimiannuseid astmahaigel.

Kõrgenud ECP väärtuse korral astmahaige seerumis tuleb tõsta inhaleeritava hormooni annust. Normaalse ECP väärtuse korral ja sümptomite puudumisel võib vähendada põletikuvastase ravimi annust.

ECP tase seerumis võib suureneda ka mõnede teiste haiguste korral, nt atoopiline dermatiit,  autoimmuun- ja  parasitaarsed haigused.