Kasvajaantigeen CA 72-4 (S-CA 72-4)

CA 72-4 on glükoproteiin, mida leidub mitmete kasvajarakkude pinnal.

Näidustus: Residuaaltuumori avastamine peale gastrointestinaaltrakti- või munasarjavähi eemaldamist.

Analüüsimeetod: ECLIA

Referentsväärtused vt tabelist

Tõlgendus:

CA 72-4 kõrged väärtused:

Referentsväärtusest kõrgemaid CA 72-4 väärtusi esineb: 3,5%-l tervetest isikutest, healoomulise gastrointestinaalse haigusega 6,7%-l, gastrointestinaalse vähiga 40%-l, kopsuvähiga 36%-l ja ovaariumi vähiga 24%-l patsientidest.

CA 72-4 ravieelne kontsentratsioon korreleerub tuumori suuruse ja staadiumiga. Peale tuumori eemaldamist langeb sisaldus veres referentsväärtuseni keskmiselt 23,3 päevaga.