Karbamasepiin (S-Carba)

Karbamasepiin on krambivastane ravim, mida kasutatakse nii primaarse generaliseerunud epilepsia ravimina, kui ka kolmiknärvi neuralgia puhul. Suukaudsel manustamisel imendub ravim kiiresti ja täielikult jõudes maksimaalse kontsentratsioonini 6 – 24 tunniga. Ravim laguneb maksas, mille tagajärjel tekib karbamasepiin 10,11-epoksiid. Karbamsepiini poolestusaeg täiskasvanutel on 10-20 tundi. Regulaarsel manustamisel saavutatakse ravimi stabiilne tase veres 2 – 4 ööpäeva jooksul. Tihti manustatakse karbamasepiini kombineeritult koos teiste epilepsia ravimitega nagu fenütoiin, fenoparbitaal ja valporoaat ning see kiirendab epoksiidi tekkimist.  

Näidustus:

  • Ravimimürgistuse diagnostika
  • Optimaalse raviskeemi leidmine

Analüüsimeetod: Kemoluminestsentsmeetod

Referentsväärtused vt tabelist

Tõlgendus:

Karbamasepiini kontsentratsiooni, mis on ülalpool teraapilist vahemikku nimetatakse toksiliseks. Sagedasemad toksilised nähud ravimi üledoseerimisel on nägemishäired, ataksia, unisus. Kõige ohtlikum toksilise toime avaldus on seotud luuüdi supressiooniga ning võimaliku aplastilise aneemia tekkimisega. Seda esineb aga siiski harva. Kahtlusel toksilisele toimele on vajalik määrata ravimi maksimaalne kontsentratsioon, mille saabumisaeg peale ravimi võtmist sõltub konkreetsest ravimi vormist.

Proov on soovitav võtta hommikul enne ravimi manustamist.