Günekotsütoloogilised uuringud

Tulemusi hinnatakse Bethesda süsteemi järgi.

Tõlgendus:

 • NILM (Negative for Intraepithelial Lesion or Malignancy) – intraepiteliaalseid pahaloomulisi muutusi või maliigsust ei esine
 • ASC-US (Atypical Squamous Cells of Undetermined Significance) – kindlaks määramata tähendusega atüüpilised lameepiteeli rakud
 • ASC-H (Atypical Squamous Cells, cannot exclude high-grade squamous intraepithelial lesion) – kindlaks määramata tähendusega atüüpilised lameepiteeli rakud, ei saa välistada kõrge astme intraepiteliaalset lesiooni
 • LSIL (Low-grade Squamous Intraepithelial Lesion) – madala astme lamerakuline intraepiteliaalne lesioon
 • HSIL (High-grade Squamous Intraepithelial Lesion) – kõrge astme lamerakuline intraepiteliaalne lesioon
 • ASC (Atypical Squamous Cells) – atüüpilised lameepiteeli rakud
 • AGC (Atypical Glandular Cells) – kindlaks määramata tähendusega, atüüpilised glandulaarsed rakud
 • AGUS (Atypical Glandular Cells of Undetermined Significance) – atüüpilised glandulaarsed rakud
 • AIS (Adenocarcinoma in situ of endocervix) – in situ endotservikaalne kartsinoom
 • CIS (Carcinoma in situ) – in situ kartsinoom
 • CIN (Cervical Intraepithelial Neoplasia) – emakakaela intraepiteliaalne neoplaasia
 • SIL (Squamous Intraepithelial Lesion) – lamerakuline intraepiteliaalne lesioon
 • SCUC (Small Cell Undifferentiated Carcinoma) – kindlaks määramata väikeserakuline kartsinoom