Treponema pallidum vastane antikeha (sõeluuring) (S-T pallidum Ab)

Näidustus:

 • Sõeluuring (nt veredoonoritel, rasedatel)
 • Kahtlus süüfilisele, sh varasele neurosüüfilisele (seletamatu etioloogiaga otiit, uveiit, meningiit)
 • Nakatunute kontaktsed
 • Kõrgenenud riskiga isikud
  • esmaselt diagnoositud muu suguhaigus
  • HIV positiivsed
  • HBV, HCV positiivsed
  • isikud, kelle seksuaalkäitumine seab nad suurema nakatumisriski alla

Uuritav materjal: Seerum

Analüüsimeetod: Kemoluminestsentsmeetod

Referentsväärtus: Negatiivne

Tõlgendus:

Sõeluuring määrab seerumist nii IgM kui IgG antikehi. Treponema pallidumi vastased IgM antikehad on määratavad 2. – 3. nädalal ja IgG antikehad 4. nädalal peale nakatumist. Seetõttu tuleks patsiendil, kellel kahtlustatakse väga varast süüfilist, teostada negatiivse tulemuse puhul 2 nädala möödudes kordusuuring.

IgM muutub mittemääratavaks 3. – 9. kuul pärast varase süüfilise ravi, kuid võib püsida kuni 1,5 aastat hilise süüfilise ravi järgselt.

Negatiivne IgG leid ei välista nakkust süüfilise tekitajaga, tegemist võib olla üle 10 aasta vanuse edukalt ravitud infektsiooniga.

Vastsündinutel ja imikutel (<6 kuu), kellel IgG antikehad või RPR test on positiivsed, kuid IgM antikehad jäävad negatiivseks, on tegemist emalt lapsele ülekantud antikehadega.

Treponema pallidum antikehade sõeluuringu positiivsed ja piiripealsed tulemused kinnitatakse geel-partikkel immuunanalüüsiga.