Punktaatide (v.a. uriin, veri, liikvor) mikrobioloogiline uuring

Näidustus:Kahtlus bakteriaalsele infektsioonile

Uuritav materjal: Pleuravedelik, liigesevedelik, kõhuõõnevedelik, perikardivedelik, amnionivedelik

Analüüsimeetodid: Algmaterjali mikroskoopia, aeroobne külv söötmetele, haigustekitaja samastamine, ravimtundlikkuse määramine

Tõlgendus:

Igasugune mikroobide leid normaalselt steriilses kehavedelikus on diagnostiliselt oluline. Proov võib olla kontamineerunud naha mikrofloorasse kuuluvate bakteritega ja seetõttu saab ravi vajalikkuse üle otsustada arvestades kliinilist leidu ja põletikunäitjaid veres.

Sagedasemateks liigeseinfektsiooni tekitajateks on Staphylococcus aureus ja Streptococcus pyogenes.

Peritoneaalvedelikus on sagedasemateks haigustekitajateks Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Gram-negatiivsed bakterid ja Candida spp.