Trahheaaspiraadi mikrobioloogiline uuring

Näidustus:

  • Kahtlus alumiste hingamisteede bakteriaalsele infektsioonile
  • Kolonisatsiooni jälgimine intubeeritud patsientidel

Uuritav materjal: Trahheaaspiraat

Analüüsimeetodid: Algmaterjali mikroskoopia, aeroobne külv söötmetele, haigustekitaja samastamine ja ravimtundlikkuse määramine

Tõlgendus:

Mikroskoopial hinnatakse polümorfonukleaarsete leukotsüütide hulka vaateväljas (üksikud, mõõdukalt või rohkesti) ja bakterite morfoloogiat. Sagedasemad alumiste hingamisteede infektsiooni tekitajad on Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Klebsiella spp., Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus.

Intubeeritud patsiendil võib bakterite leid tähendada nii infektsiooni kui kolonisatsiooni. Seega pole labori poolt väljastatud vastus lõplik ja ravi vajalikkuse üle otsustamisel peab arvestama kogu kliinilist informatsiooni, mikroskoopia leidu ja isoleeritud haigustekitajat.