Teavitus hemogrammi analüüsi osas seoses hematoloogia automaatliini juurutamisega alates 30.05.2022

Alates 30.05.2022 täienevad SYNLAB Eesti laboris uuringu Hemogramm 5-osalise leukogrammiga väljastatavad parameetrid. 

Seoses aparatuuri uuendamisega hematoloogia laboris ja automaatliini juurutamisega väljastame edaspidi analüüsiga Hemogramm 5-osalise leukogrammiga täiendavaid parameetreid:

  1. IG (immature granulocytes; ebaküpsed granulotsüüdid) suhtarv ja absoluutarv.
  2. NRBC (nucleated red blood cells, normoblastid) suhtarv ja absoluutarv.
    Täiendav info SIIN.

Lisaks täiendustele hemogrammis on laiendatud analüüsi Retikulotsüütide paneel, mida saab tellida eraldi uuringuna. See võimaldab täpsemalt hinnata erütropoeesi aktiivsust ja aneemia ravi efektiivsust. Lisainfo SIIN.

Täiustuvad vereäige mikroskoopia näidustused:

Uue põlvkonna analüsaatorid ja nende tarkvara võimaldavad hinnata vererakkude haiguslikke muutusi tundlikumalt. Valik vereäige tegemiseks toimub analüsaatori poolt rahvusvaheliselt heakskiidetud kriteeriumite alusel, mis välistab subjektiivsuse ning suurendab hemogrammi tulemuste kvaliteeti ja usaldusväärsust. Täiendav info SIIN.

Vereäige mikroskoopia tellimus lisatakse näidustuste esinemisel automaatselt labori poolt, uuring kodeeritakse haigekassa koodiga 66204, hind 13,69 €.

Hemogrammi parameetrite referentsväärtused ei muutu, juurde tulevad lisaparameetrite referentsväärtused.

Aparatuuri regulaarne uuendamine on üks osa SYNLABi kvaliteedipoliitikast ja põhineb soovil klientidele/patsientidele pakkuda kaasaegseimat ja kvaliteetseimat teenust.

Täiendavalt tekkivate küsimuste korral palume kontakteeruda Klienditoe või oma kliendihalduriga.