Sooleparasiitide DNA paneel (St-EntericParasite DNA panel)

Seedetrakti infektsioonid on sagedased nakkushaigused, mida põhjustavad enteropatogeensed viirused, bakterid ja parasiidid. Kõige olulisemaks sümptomiks on kõhulahtisus, mis võib kesta paarist päevast (iseparanev) kuni mitme kuuni (krooniline diarröa). Kaasneda võib nähtava vere esinemine väljaheites, oksendamine, palavik, kõhuvalu. Samas võib esineda ka sümptomiteta patogeenide kandlust.

Paneel sisaldab järgmisi haigustekitajaid:

  • Giardia lamblia DNA
  • Entamoeba histolytica DNA
  • Cryptosporidium spp DNA (sisaldab liike andersoni, C. canis, C. chipmunk genotüüp 1, C. cuniculus, C. felis, C. hominis, C. horse, C. meleagridis, C. muris, C. parvum, C. ubiquitum)
  • Dientamoeba fragilis DNA

Näidustus:

  • sümptomaatilistel patsientidel (kõhulahtisus jm kaebused);
  • kui esineb haiguspuhang (kontakteeruda Terviseametiga);
  • kliiniliselt raskematel, tüsistunud juhtudel: esineb palavik, verine või limane väljaheide, tugev kõhuvalu;
  • kui kaebused kestavad kauem kui nädal.

Uuritav materjal: Roe

Analüüsimeetod: Real-time PCR (reaal-aja polümeraasi ahelreaktsioon)

Referentsväärtused vt tabelist

Tõlgendus:

  • Sooleparasiitide DNA paneelis negatiivne tulemus – proovimaterjalis antud parasiite ei leitud. NB! Oluline on proovimaterjali korrektne võtmine.
  • Sooleparasiitide DNA paneelis positiivne tulemus – kinnitab infektsiooni/mikroorganismi leidu.