Soolebakterite DNA paneel (EntericBac DNA panel)

Seedetrakti infektsioonid on sagedased nakkushaigused, mida põhjustavad enteropatogeensed viirused, bakterid ja parasiidid. Kõige olulisemaks sümptomiks on kõhulahtisus, mis võib kesta paarist päevast (iseparanev) kuni mitme kuuni (krooniline diarröa). Kaasneda võib nähtava vere esinemine väljaheites, oksendamine, palavik, kõhuvalu. Samas võib esineda ka sümptomiteta patogeenide kandlust.

Paneel sisaldab järgmisi haigustekitajaid:

 • Campylobacter spp DNA
 • Salmonella spp DNA
 • Shigella spp/Enteroinvasiivne coli DNA
 • Yersinia enterocolitica DNA
 • Enterohemorraagiline E.coli (EHEC) Shigatoksiin 1 ja 2 DNA
 • Enterohemorraagiline E.coli (EHEC) O157 DNA
 • Clostridioides difficile toksiin A/B DNA

Näidustus:

 • sümptomaatilistel patsientidel (kõhulahtisus jm kaebused);
 • kui esineb haiguspuhang (kontakteeruda Terviseametiga);
 • kliiniliselt raskematel, tüsistunud juhtudel: esineb palavik, verine või limane väljaheide, tugev kõhuvalu;
 • kui kaebused kestavad kauem kui nädal.

Uuritav materjal: Roe, rektaalkaabe

NB! Rektaalkaape kasutamisel on uuringute tundlikkus kordades madalam kui rooja puhul (tingitud väiksemast materjali kogusest), mistõttu tuleb võimalusel alati eelistada materjalina rooja.

Analüüsimeetod: Real-time PCR (reaal-aja polümeraasi ahelreaktsioon)

Referentsväärtused vt tabelist

Tõlgendus:

 • Soolebakterite DNA paneelis negatiivne tulemus – proovimaterjalis antud baktereid ei leitud. NB! Oluline on proovimaterjali korrektne võtmine.
 • Soolebakterite DNA paneelis positiivne tulemus EHEC korral – proovimaterjalis leitud haigustekitaja, mikrobioloogilist külvi ning antibiootikumtundlikkust ei teostata.
 • Soolebakterite DNA paneelis positiivne tulemus C.difficile korral – proovimaterjalis leitud toksigenne C.difficile tüvi, infektsiooni hindamise vajadusel tellida lisauuring „Clostridioides difficile toksiinid A, B roojas“.
 • Soolebakterite DNA paneelis positiivne tulemus YersiniaSalmonellaShigella ja/või Campylobacteri korral – proovimaterjalis leitud haigustekitaja ning proov suunatakse edasi mikrobioloogiliseks külviks:
  • Külvi tulemus positiivne – proov suunatakse edasi mikroorganismi samastamisse ja antibiootikumtundlikkuse määramisse.
  • Külvi tulemus negatiivne – proovimaterjalis ei leidunud eluvõimelisi mikroobe (antibiootikumtundlikkust ei saa teostada).“

NB! Mikrobioloogiline külv ei ole antud algoritmis kinnitavaks testiks, vaid positiivse leiu korral bakterite kultiveerimiseks ja antibiogrammi määramiseks.