Quattromed HTI vahetab verevõtu- ning uriinitarvikuid

Alates 2. maist 2014 vahetab Quattromed HTI oma verevõtu- ja uriinitarvikute tarnijat ning hakkab kasutama firma Becton Dickinson teenuseid. Vahetuse eesmärgiks on võimaldada klientidele senisest veelgi turvalisemaid preanalüütilisi lahendusi, tagada proovimaterjalide parem säilivus ja mugavam transport, pakkuda kvaliteetsemat laboriteenust. Uutele vahenditele üleminek toimub järk-järgult, proove võib saata ka seni kasutusel olnud katsutitega kuni varude lõppemiseni.

Kliendi/patsiendi jaoks on senisega võrreldes kõige suurem muudatus uriini kogumisel vaakumkatsutite süsteemile üleminek. Kuna vaakumkatsutite süsteem on uus, vajavad patsiendid kindlasti juhendamist proovitopsi ja katsutite korrektseks käsitlemiseks, oleme väga tänulikud, kui aitate meil seda teha. Juhendmaterjalid patsientidele väljastame koos proovinõudega ja neid saab tellida hiljem ka laborist.

Detailse kirjelduse uriini vaakumkatsutite süsteemist leiate PDF failist.

Verevõtu vahendite osas muutub seerumi katsuti korgi värv – punane kork vahetub kollase vastu. Teiste katsutite osas korgi värvi muutusi ei ole. Turvalistest verevõtuvahenditest jäävad kasutusse ühekordsed keeratavad turvakattega nõelad ja nõelahoidjad. Katsutite värvide, kasutamise järjekorra ja turvakattega nõelte illustratiivse kasutusjuhendi leiate PDF failist.

Usume, et tarvikute vahetus tagab kokkuvõttes analüüside parema kvaliteedi, loodame, et aitate patsientide juhendamisega meil seda eesmärki saavutada. Pakume Teile igakülgset abi infomaterjalidega ja asutusesiseste koolituste korraldamisega, selleks palun kontakteeruge kas meie klienditoega või oma piirkonna kliendihalduriga.

Kontaktid:
Quattromed HTI klienditugi
Tel: 17123
E-post: klienditugi@synlab.ee

Kliendihaldurid
https://synlab.ee/ettevottest/kontaktid/klienditugi/