Muutub süsteemsete sidekoehaiguste diagnostika sõeluuring

Alates 28.11.2016 muutub SYNLAB Eesti laborites süsteemsete sidekoehaiguste diagnostika sõeluuring. Endine analüüs Ekstraheeritavate tuumaantigeenide vastane IgG seerumis, sõeluuring (S-ENA screen) asendub põhjalikuma analüüsiga Süsteemsete sidekoehaigustega seotud IgG seerumis, sõeluuring (S-CTD IgG, Systemic connective tissue disease, IgG).

Uue analüüsi alla kuuluvad endise ENA vastase IgG sõeluuringu komponendid (S-U1RNP IgG, S-Sm IgG, S-SSA/Ro IgG , S-SSB/La IgG S-CentrB IgG, S-Scl70 IgG, S-Jo1 IgG) ja lisanduvad S-dsDNA IgG ja 6 uut harvemini esinevat antikeha (S-Fibrillarin  IgG, S-RNA Pol III IgG, S-Rib P Prot IgG, S-PM/Scl IgG, S-pCNA IgG, S-Mi2 IgG). S-CTD IgG annab ühe kvalitatiivse tulemuse kõikide sõeluuringus sisalduvate autoantikehade kohta.

Uus sõeluuring parandab süsteemse erütematoosse luupuse, süsteemse skleroosi ja polü/dermatomüosiidi diagnostikat. Kui sõeluuringu vastus osutub positiivseks, on soovitatav täpsustada, milline autoantikeha on antud patsiendil positiivne. Kõiki antud paneelis sisalduvaid autoantikehi saab tellida ja teostada edaspidi ka üksikanalüüsina. Juhul kui sõeluuring osutub negatiivseks, aga kahtlus süsteemse sidekoehaiguse esinemisele on olemas, on soovitatav tellida analüüs Tuumavastased IgG antikehad (S-ANA IgG) kaudse immuunofluorestsentsmeetodiga (IIF). Endiselt on võimalik tellida ka ENA paneeli antikehi (S-U1RNP IgG, S-Sm IgG, S-SSA/Ro IgG, S-SSB/La IgG, S-CentrB IgG, S-Scl70 IgG, S-Jo1 IgG), kus igale autoantikehale antakse kvantitatiivne tulemus.

S-CTD IgG uuring annab vastuse, kas proovimaterjalis esineb järgmiseid autoantikehi (14):

DNA kaksikahela vastane IgG seerumis (S-dsDNA IgG)
SSA/Ro-vastane IgG seerumis (S-SSA/Ro IgG)
SSB/La-vastane IgG seerumis (S-SSB/La IgG)
Sm-vastane IgG seerumis (S-Sm IgG)
U1 ribonukleoproteiini vastane IgG seerumis (S-U1RNP IgG)
Jo1 (histidüül-tRNA süntetaas) vastane IgG seerumis (S-Jo1 IgG)
Scl70-vastane IgG seerumis (S-Scl70 IgG)
Tsentromeer B vastane IgG seerumis (S-CentrB IgG)
Fibrillariini vastane IgG seerumis (S-Fibrillarin  IgG)
RNA Pol III vastane IgG seerumis (S-RNA Pol III IgG)
Ribosomaalse P-proteiini vastane IgG seerumis (S-Rib P Prot IgG)
PM/Scl vastane IgG seerumis (S-PM/Scl IgG)
pCNA vastane IgG (S-pCNA IgG)
Mi-2 vastane IgG seerumis (S-Mi2 IgG)

Analüüsi määramise näidustuseks on kahtlus süsteemse sidekoehaiguse esinemisele ja süsteemsete sidekoehaiguse diferentsiaaldiagnostika.                    

Uue analüüsi HK kood on 66708 (12,55 EUR), sama, mis ENA screen- il.