Bordetella pertussis PT IgA, IgG (S-B pertussis PT IgA, S-B pertussis PT IgG)

Bordetella pertussis põhjustab läkaköha – piisknakkuse teel kergesti levivat ägedat hingamisteede infektsiooni. Inkubatsiooniperiood on 6 – 20 päeva. Nakkavus on suurim haiguse varases etapis. Haigust iseloomustavad paroksüsmaalsed köhahood, mille järgselt tekib sissehingamisel iseloomulik heli. Imikutel võib nakkus kulgeda väga raskelt ja olla ka eluohtlik. Vanematel vaktsineeritud lastel ja täiskasvanutel kulgeb nakkus kergemalt 1- 3 kuud kestva köhana. Sellistel juhtudel on vajalik laboratoorne diagnostika.

Vt ka Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis DNA paneel

Ainult PT (pertussis toxin) vastased antikehad on spetsiifilised B. pertussis infektsioonile.

Näidustus: Uurida tuleks ainult patsiente, kellel esinevad läkaköhale iseloomulikud sümptomid.

Imikutel ja väikelastel on eelistatud B. pertussis DNA määramine ninaneelust võimalikult kiiresti pärast sümptomite teket

Bordetella pertussis PT vastase IgG määramine on näidustatud vanematel lastel ja täiskasvanutel, s.h. laste vanematel ja pereliikmetel.

Vastavalt sümptomite kestusele soovitatakse:

  • < 2 nädalat Bordetella pertussis DNA
  • 2 – 4 nädalat Bordetella pertussis DNA + Bordetella pertussis PT IgG
  • > 4 nädalat Bordetella pertussis PT IgG

Uuritav materjal: Seerum

Analüüsimeetod: ELISA

Referentsväärtused vt tabelist

Tõlgendus:

Bordetella pertussis PT toksiin on enamuse Euroopas kasutatavate atsellulaarsete vaktsiinide koostises, mis muudab vaktsineeritud isikutel seroloogiliste uuringute tulemuste tõlgendamise keeruliseks.

Kuna B. pertussis on levinud patogeen, esineb Bordetella pertussis PT IgG enamuse noorukite ja täiskasvanute seerumis.

Ühekordse proovi puhul on IgG diagnostiline otsustuspiir 40 IU/mL isikutel, keda ei ole viimase 12 kuu jooksul läkaköha vastu vaktsineeritud.

Hiljuti vaktsineeritud isikutel tuleks võtta kordusproov 2 – 4 nädala pärast. Infektsioonile diagnostiline on IgG tõus >100% või vähenemine >50% võrreldes esimese prooviga.

Kui kordusproovi ei ole võimalik võtta, võib kasutada lisaks Bordetella pertussis PT IgA määramist.

PT IgA >12 IU/mL viitab infektsioonile, kui isikut ei ole viimase 12 kuu jooksul vaktsineeritud.

 

 

 

 
 
 
 
Allikas: Läkaköha nüüdisaegne diagnostika. Eesti Arst 2012; 91(1)