Bakteriaalse vaginoosiga seotud mikroorganismide tuvastamine

Bakteriaalne vaginoos on kõige sagedasem tupe voolusega seotud põletikusarnane sündroom, mida esineb kuni 30% reproduktiiveas naistel. Nimetatud sündroomi põhjuseks on tupe mikrobioota tasakaalu häirumine, eelkõige teatud patogeenide (sh Atopobium vaginae ja Gardnerella vaginalis) ülekasv. Kuna nimetatud mikroobe võib esineda väikeses koguses ka tervete inimeste mikrobiootas on oluline kasutada võimalikult tundlikke ja spetsiifilisi lävendväärtusi eristamaks kliiniliselt olulist mikroobitaset. 2015 aastast korrigeerisime oma testis määratavate indikaatormikroobide lävendväärtusi vastavalt uuringutes soovitatule (Shipitsyna et al. 2013. Composition of the Vaginal Microbiota in Women of Reproductive Age – Sensitive and Specific Molecular Diagnosis of Bacterial Vaginosis Is Possible), mis tagab diagnostika senisest kõrgema spetsiifilisuse.

Näidustus: Kahtlus bakteriaalsele vaginoosile

Uuritav materjal: Tupekaabe

Analüüsimeetod: PCR (polümeraasi ahelreaktsioon) + Luminex xMAP hübridisatsioon

Referentsväärtused vt tabelist

Analüüsi kood: 66608 x 2