Yersinia spp. külv

Yersinia enterocolitica põhjustatab enamasti gastroenteriiti, mille kliiniline kulg on varieeruv ja sõltub tüve serotüübist. Sagedasemateks sümptomiteks on kõhulahtisus, palavik ja kõhuvalu. Y. enterocolitica võib põjustada ka mesenteriaalset lümfadeniiti (mis kliiniliselt meenutab apenditsiiti), harvad tüsistusted on sepis ja reaktiivne artriit. Yersinia levib kontamineeritud vee ja toiduga (peamiselt lihatooted), kuid on võimalik ka inimeselt-inimesele ülekanne. Peale kliinilist paranemist (haiguse kestus u 1-3 nädalat) võib mikroobikandlus seedetraktis kesta veel kuni mitu kuud.

Yersinia pseudotuberculosis põhjustab enamasti iseparanevat gastroenteriiti lastel ja noortel täiskasvanutel, harva mesenteriaalset lümfadeniiti. Hilistüsistustena võivad kaasneda erythema nodosum, Reiter’i sündroom ja nefriit.

Näidustus: Külvi näidustusteks on äge gastroenteriit ja Yersinia kandluse kontroll

Uuritav materjal: Roe

Analüüsimeetod: Külv selektiivsel söötmel

Tõlgendus:

Yersinia leid roojas viitab ägedale infektsioonile või infektsioonijärgsele kolonisatsioonile. Hilistüsistuste ilmnemise ajal võib külvi leid olla negatiivne, sellistel juhtudel võib kasulikuks osutuda antikehade uuring.