Uuendused vastuste digilukku saatmisel

Käesolevaga anname teada, et alates 4. aprilli õhtust liiguvad ka pabersaatekirjaga (st mitteelektroonselt) edastatud laboritellimuste tulemused digilugu.ee keskkonda. Seni liikusid Digilukku vaid elektroonselt tellitud analüüside tulemused, koroonaviiruse PCR ja antikehade testi tulemused ning emakakaelavähi sõeluuringu tulemused. Erandiks jääb positiivne HIV tulemus, mis automaatselt Digilukku ei liigu.

 

Siinkohal tuletame ka meelde, et Digilukku liiguvad analüüside tulemused siis, kui kogu tellimus on täidetud (st kõik analüüsid tehtud). Digilukku ei liigu tagantjärgi varasemalt tehtud tellimuste vastused.

 

Juhul, kui näete, et Digiloost on midagi puudu või vastust ei kuvata korrektselt, palun andke sellest meile koheselt teada, võttes ühendust Klienditoega (tel 17123, klienditugi@synlab.ee) või oma kliendihalduriga.