SYNLAB osaleb TÜ koroonaviiruse levimuse uuringus

Tartu Ülikooli teadlased alustavad täna, 23. aprillil uuringut, millega selgitatakse välja koroonaviiruse levimus Eestis nii viirushaiguse tunnustega kui ka sümptomiteta inimeste seas RNA meetodil. Selleks küsitletakse ja kutsutakse koroonaviiruse suhtes testima vähemalt 16 000 eestimaalast rahvastikuregistri põhiselt juhuvalimi alusel. 

Uuring koosneb kaheksast ühe nädala pikkusest lainest ning igas laines küsitletakse ja testitakse 2000–4000 inimest. Uuring kestab kuni kolm kuud. Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Emor saadab täna elektrooniliselt uuringu kutse ja küsimustiku esimesele 2000 inimesele, kes on valitud programmis osalema juhuslikkuse alusel rahvastikuregistrist saadud andmete põhjal. Eakate inimestega, kel ei ole võimalik täita elektroonilist küsimustikku, viiakse läbi telefoniintervjuud. Uuringus osalemine on kõigile kutse saanud inimestele vabatahtlik ja sellest võib igal ajahetkel loobuda. 

Elektroonilisele küsitlusele on võimalik vastata eesti või vene keeles viie päeva jooksul. Küsimustiku täitmise järel helistatakse uuringus osalejale SYNLABi ja Medicumi loodud testimise kõnekeskusest ja lepitakse kokku autoga avaliku testimise kohas proovi andmise aeg ja koht. Ninaneelu proovi saab anda läbi avatud autoakna Tallinnas, Tartus, Narvas, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Kohtla-Järvel, Haapsalus, Paides, Jõgeval, Kuressaares ja Kärdlas. Erivajadusega inimestele või juhtudel, kus inimesel ei ole võimalik autoga testimispunkti tulla, korraldatakse erameditsiini ettevõtete poolt koroonaviiruse proovi võtmine kodus. Proovist analüüsib SYNLAB aktiivsele nakkusele viitava koroonaviiruse RNA olemasolu organismis.

SYNLAB Eesti juht Rainar Aamisepp: „Eesti on maailma mastaabis testimisega eeskuju näidanud. See võimaldab meil koroonaviirust SARS-CoV-2 ja sellest põhjustatud haiguse COVID-19 levikut paremini tunda ning kontrolli all hoida ja ühtlasi paremini naasta järkjärguliselt meile omase elukorralduse juurde. SYNLABi laboris testime igapäevaselt keskmiselt 1000-1500 koroonaviiruse proovi, meie võimekus on kuni 3000 proovi. Töömahu piisav varu lubab meil partnerina osaleda TÜ seireprojektis, mille olulisuses oleme veendunud.“

Kõiki uuringus tuvastatud nakatunuid jälgitakse ja küsitletakse iganädalaselt kuni haiguse läbipõdemiseni. Kui nakatunul puuduvad haigusnähud, küsitletakse teda kahe nädala jooksul. 

Seireuuringu juht, TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudi juhataja professor Ruth Kalda sõnas, et uuringusse kaasatakse juhuslikkuse alusel mehi, naisi ja erinevaid vanuserühmi erinevatest maakondadest vastavalt Eesti rahvastiku jaotusele. „Nii moodustub uuritavatest kokku Eesti ühiskonna väike mudel. Uuringu tulemuste põhjal saame teha järeldusi koroonaviiruse tegeliku leviku kohta erinevates rahvastikurühmades ja anda valitsusele iganädalaselt tõenduspõhist infot eriolukorra meetmete muutmiseks,“ lisas Kalda. 

Lisaks koroonaviiruse tegeliku levimuse andmetele saab uuringust ka teada, kuidas muutub nakatunute arv ja osakaal ajas ning milliste teguritega on see seotud. Küsitluse ja testimise tulemusi kõrvutades selgitatakse ka välja, millised on põhilised nakkusega seotud taustatunnused ja riskifaktorid (näiteks kaasuvad haigused, leibkonna suurus, sotsiaalmajanduslik staatus, kontaktitüübid jt) ning kuidas on need seotud levimusega. Nii haigustunnustega kui sümptomiteta nakatunuid jälgides saame andmeid ka nakkuse ja haiguse kulu kohta ning sellest, kuidas on see seotud inimese taustatunnuste ja riskifaktoritega. 

Proovide võtmise osas on Tartu Üikoolile partneriks: Medicum, Qvalitas arstikeskus, Corrigo, Ida-Virumaa Keskhaigla, Kuressaare ja Kärdla Haigla oma proovivõtupunktidega. Kodus testimist aitavad korraldada Fertilitas, Eldred ja Alre. Logistika ning laboriteenust osutab SYNLAB Eesti.

Loe uuringust lähemalt siit.